ဇင္လင္း ● အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးရွိမွသာ ႀကီးမားသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္

ဇင္လင္း ● အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးရွိမွသာ ႀကီးမားသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္
 (မုိးမခ) မတ္လ ၄၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံ မ်က္ေမွာက္သမိုင္း၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔သည္ သမိုင္းတဆစ္ အခ်ဳိးအေကြ႕ဟု ဆိုေသာ္ ရႏိုင္ေကာင္းေပသည္။ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာကြန္ဗန္းရွင္းစင္တာ (MCC 2) ခန္းမ၌ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၃ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ လားဟူ ဒီမိုကရက္တအစည္းအ႐ံုးတို႔ တႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈရပ္ စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ထုိးပြဲအခမ္းအနားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က - “NCA ဟာ ကြၽန္မတုိ႔ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရဲ႕လမ္းဆုံးမဟုတ္ပါဘူး။ NCA ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ရဲ႕အစ၊ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြရဲ႕ အစ၊ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေလွ်ာ့ခ်ျခင္းေတြရဲ႕အစ၊ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈေတြက တဆင့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေတြကို ညိႇႏိႈင္း တိုင္ပင္အေျဖရွာမယ့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ရဲ႕ အစျဖစ္ပါတယ္”  ဟု မိန္႔ခြန္းနိဒါန္းပ်ဳိးခဲ့သည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ ေနခဲ့ရေသာ ျမန္မာျပည္သူလူထုအတြက္ NCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ အမ်ဳိးသား ညီညြတ္ေရး၏ နိဒန္းအစျဖစ္သည္ဟု ဖြင့္ဆိုလိုက္ျပီး၊ NCA တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ထိုးၾကရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ား EAOs အား တိုက္တြန္းလိုက္သည္ကို ၾကားသိရ သည္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္လည္း NCA သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ၾကာ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ အစဲြအလန္းကို ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ရန္ တခုတညး္ေသာ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ေသာ အရာျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာကြန္ဗန္းရွင္းစင္တာ (MCC 2) ခန္းမ၌ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၃ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရ ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)၊ လားဟူဒီမိုကရက္တအစည္းအ႐ံုး (LDU) တို႔ တႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္  (NCA) လက္မွတ္ထုိးပြဲအခမ္းအနားတြင္ တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႔ ႏွစ္ဖဲြ႔ကိုယ္စား မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဥကၠဌ ႏုိင္ေထာမြန္က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎က “က်ေနာ္တို႔ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု အက်ဳိးပြားဟာ ခဲြျခားမရေအာင္ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ျပည္ ေထာင္စုဝင္အားလံုး လူမ်ဳိး၊ ဘာသာမေရြး ဆူးႀကံဳနိမ့္ျမင့္ မခြဲျခားဘဲ ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းရဲ႕ အက်ဳိး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈရဲ႕ အက်ဳိး၊ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီအက်ဳိး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္အရ မွ်ေဝက်င့္သံုးတဲ့ အခ်ဳပ္အျခာ၊ အာဏာ ပုိင္စိုးျခင္း ရဲ႕ အက်ဳိး၊ လူမႈ၊ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနဲ႔ တုိင္းရင္းသားမ်ား စာေပယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု ရွင္သန္မႈအေထြေထြကို ခံစားႏုိင္ဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္နဲ႔ ဒီလမ္းကိုေလွ်ာက္လွမ္းဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာပါ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ သမုိင္းေၾကာင္းအရ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားရွိေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပူးေပါင္း ပါ ဝင္လုိစိတ္ရွိၾကၿပီး မည္သူမွ် ေနာက္ခ်န္မေနလိုဘဲ ဖ်က္ျမင္းလည္း မျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း၊ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ စိတ္ရွည္သေဘာထားႀကီးႀကီးထားကာ အားလံုးပါဝင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ယခုထက္ပို အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏိုင္ေထာမြန္ က သူ႔ မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

UNFC အဖဲြ႔ဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တအစည္းအ႐ံုးတို႔ NCA ကို လက္မွတ္ထိုးျခင္းသည္ NLD အစိုးရလက္ထက္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပထမဆံုးရလဒ္ ထြက္ေပၚလာမႈျဖစ္သည္။ က်န္ရွိ ေနသည့္ UNFC အဖြဲ႔ဝင္ ၃ ဖြ႔ဲအေနျဖင့္ လက္မွတ္ထုိးရန္ ညႇိႏႈိင္းမႈ အဆင္မေျပေသးေၾကာင္း UNFC အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ေၾကညာ ခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္းပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “လက္မွတ္ထုိးတဲ့ အဖဲြ႔အေရအတြက္မမ်ားလွဘူးဆိုေပမဲ့ ဒီကေန႔ အခမ္းအနားထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေလွ်ာက္လွမ္းလာတဲ့ ခရီးကေတာ့ မလြယ္ကူလွပါဘူး။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အနာဂတ္မွာေပၚထြန္းလာမဲ့ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အုတ္ျမစ္ကို အတူတကြလက္တြဲၿပီး စိုက္ထူဖို႔ စိတ္ပုိင္းျဖတ္လုိက္တဲ့ ေျခလွမ္းတလွမ္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ရဲရဲႀကီးတက္လွမ္း လိုက္တဲ့ မြန္ျပည္သစ္ပါတီနဲ႔ လားဟူဒီမိုကရက္တ အစည္းအ႐ံုးတို႔ကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာႀကိဳဆို ဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္း ကြၽန္မအေနနဲ႕ အေလးအနက္ထားျပီး ေျပာၾကားလုိပါတယ္” ဟု အခမ္းအနားအဖြင့္ မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အမ်ားအေနျဖင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး ကိစၥရပ္သည္ လက္နက္ခ်ခိုင္းျခင္းဟု မွားယြင္းစြာယူဆမႈ၊ သံသယစိတ္၊ မယံုၾကည္စိတ္မ်ားရွိေနၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အသီးသီးႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါ မယံုၾကည္စိတ္မ်ား မထားၾကရန္ ေျပာလုိသည္ဟု တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က သူ႕မိန္႔ခြန္းတြင္ထည့္ သြင္းေျပာၾကားသြားသည္။

ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ ေန႔ျပဳလုပ္သည့္ NCA လက္မွတ္ထုိးပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမ်ား၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖဲြ႔အစည္းအသီးသီးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာသံ႐ံုး တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႔အစည္းမ်ား အသီးသီးတုိ႔တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

NMSP ႏွင့္ LDU တုိ႔ NCA လက္မွတ္ထုိးပြဲ အခမ္းအနား မတိုင္မီ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္က NCA လက္မွတ္ထိုးရွစ္ဖြဲ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ အလုပ္အဖြဲ႕  (PPWT)ႏွင့္ မစၥတာ ဆြန္ေကာ္ရွန္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တ႐ုတ္ သံ႐ံုး၌ ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးခဲ့ေၾကာင္း 7Day Daily သတင္းအရသိရသည္။ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္ ၇ ဖြဲ႕ကို တႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္  (NCA) အရ ေဆာင္ရြက္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ႏိုင္ေရး အကူ အညီေပးရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အာရွေရးရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ဆြန္ေကာ္ရွန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း NCA လက္မွတ္ထိုး ၈ ဖြဲ႕မွ ေဒၚေစာျမ ရာဇာလင္းက ေျပာသည္။ NCA စာခ်ဳပ္ရရွိေရး အစိုးရ ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အားလံုး NCAတြင္ ပါဝင္လာေရး တ႐ုတ္အစိုးရ ကအားေပးရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ကိုယ္စားလွယ္ဘက္က ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို စိတ္ဝင္စားမႈရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပၿပီး အၿမဲတမ္းအားေပးကူညီမည္ ဟု တုံ႔ျပန္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ စစ္ပြဲမ်ားရပ္စဲေရးကိစၥ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရး ကိစၥ၊ NCA သေဘာတူ စာခ်ဳပ္အရ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ရွမ္း ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္ နယ္တုိ႔၌ မက်င္းပႏိုင္ေသး ျခင္း ကိစၥတုိ႔ကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ၎ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ အပစ္ရပ္ ၈ ဖြဲ႕မွ ပဒို ေစာတာဒိုမူ၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုင္းငင္း၊ ေဒၚေစာျမရာဇာလင္း၊ ဆလုိင္းထလာေဟး စသည့္ PPWT ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၃ ရက္ေန႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ လားဟူဒီမိုုကရက္တအစည္းအရံုုး  (LDU) တိုု႔ NCA သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးပဲြတြင္ လက္မွတ္မထိုးေသးဘဲ က်န္ရွိေနသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား လည္း NCA တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ထိုးၾကရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က  တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမွာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြ ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကား ျဖစ္ေနတုန္းပါပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေအာက္ ပိုင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလင္းေရာင္ေတြ ထြန္းလင္းေတာက္ပ ေနေပမယ့္လည္း တႏိုင္ငံလုံး ၿခဳံလႊမ္းႏိုင္ေအာင္ မေပးႏိုင္ ေသးပါဘူး။ ႏိုင္ငံတကာအလယ္မွာ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံဟာ ဖိအားေပါင္းမ်ားစြာ၊ ေဝဖန္မႈေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရသလို ျပည္တြင္းမွာလည္း သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြနဲ႔ အျငင္းပြားမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနတုန္းပါပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရး ရဲ႕အစ နိဒါန္းျဖစ္တဲ့ NCA ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳၾကဖို႔ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ေလးေလးနက္နက္ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္က တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

“နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႕ ကြၽန္မတုိ႔ႏိုင္ငံမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပ်ာက္ဆုံးေနတဲ့ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးကို ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္ဖို႕ အေလးအနက္ထားျပီး ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔အားလုံး အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္၊ ကြၽန္မတုိ႔အားလုံးအတူ လက္တြဲျပီး ဘာမဆိုေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းႏိုင္မွာပါ။ အလားတူပါပဲ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္စြမ္းမရွိဘူးဆိုရင္ ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားရာမွာ အခက္အခဲေတြ ႀကဳံေတြ႕ရဦးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းျခင္းဟာ ေပ်ာ့ညံ႕ျခင္းမဟုတ္ပါဘူး။ ညွိႏိႈင္းတာဟာ အရႈံးေပးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္းရတာကို စိုးရြ႕ံမေနၾကဖို႕ အေရးႀကီးပါတယ္။ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးကို ဦးတည္ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရာမွာ ကြၽန္မတုိ႔အခ်င္းခ်င္းအၾကား ေသြးကြဲ သေဘာထားကြဲလြဲေစမယ့္ ကိစၥရပ္ေတြကို ေလ်ာ့က်သြားေစဖို႕ ကြၽန္မတုိ႔အားလုံး ကို ပိုမိုစုစည္း ပိုမိုညီညြတ္ေစမယ့္ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ေတြကို ေဖၚထုတ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။”

“ဒီကေန႔ကြၽန္မတုိ႔ျပည္သူေတြအတြက္ ကြၽန္မတုိ႔ႏိုင္ငံအတြက္ လုပ္ရမယ့္ ကိစၥရပ္ေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္။ ျပည္သူေတြ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ မေျပလည္မႈေတြကို ေျပလည္ေစဖို႕ မျငိမ္းခ်မ္းမႈကေန ျဖစ္ေပၚ လာတဲ့ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈေတြ၊ မတည္မျငိမ္ျဖစ္မႈေတြကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ဖို႕သူတုိ႔အတြက္ ေသခ်ာေရရာတဲ့ အနာဂတ္ေတြ ကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးဖို႕ ကြၽန္မတုိ႔ ညီညြတ္ၾကဖို႕အခ်ိန္တန္ေနပါျပီ။ ကြၽန္မတုိ႔အခ်င္းခ်င္း လက္တြဲလုပ္ကိုင္ျခင္းကပဲ အတိတ္က စခဲ့တဲ့ သံသယနဲ႕ မုန္းတီးမႈေတြကို ေျပေပ်ာက္ေစႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။”

“ကမၻာ့အလယ္ တင့္တယ္အားေကာင္းတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ေပၚထြန္းေရးအတြက္၊ ေနာင္လာမယ့္ မ်ဳိးဆက္ေတြ ေတာက္ပေရးအတြက္၊ ကြၽန္မတုိ႔ျပည္သူေတြနဲ႕အတူ ႀကိဳးပမ္းတဲ့ေနရာမွာ ေစတနာ၊ ပညာ၊ သတၱိလိုအပ္ပါ တယ္။ ႏိုင္ငံ့အေပၚထားအပ္တဲ့ ေစတနာ၊ ေစတနာရဲ႕အသီးအပြင့္ေတြ ေ၀ဆာေစႏိုင္မယ့္ ပညာ၊  ပညာရဲ႕လမ္းညႊန္မႈအရ လုပ္ရဲတဲ့သတၱိေတြနဲ႕ ေရွ႕ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို တာ၀န္ေက်စြာ ေဆာင္ရြက္သြားၾက ပါစို႕လို႕ တိုက္တြန္းေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံႏွင့္ ဖြဲစည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု၏ အႏွစ္သာရ လကၡဏာျဖစ္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ယခုတိုင္ မက်င့္သုံးႏိုင္ေသးေပ။ ျပည္တြင္းစစ္မီး မျငိမ္းႏိုင္ေသးသည့္အျပင္၊ သံသယစိတ္မ်ားလႊမ္းမိုးေနမႈေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္လည္း အလွမ္းေ၀းေနဆဲျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းသည္ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ လိုအပ္သည့္ အဆင့္တခု အျဖစ္ EAOs အဖြဲ႕တုိ႔ သေဘာထားသင့္သည္။ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး၏ လိုအင္ဆႏၵမ်ားကို ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းႏွင့္အညီ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျခင္းျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အေျဖရွာႏိုင္ေရးအတြက္ လက္ရွိဖြင့္ေပးထားသည့္ NCA လမ္းေၾကာင္းကို အသုံးျပဳ သင့္သည္ဟု သုံးသပ္မႈမ်ားရွိေနသည္။ ဤ အဆင့္ကို လက္ခံ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းအားျဖင့္ စစ္ဒဏ္သင့္ေနရသည့္ တိုင္းသူ ျပည္သားမ်ား ဆင္းရဲဒုကၡသက္သာရာရေစမည္မွာ လက္ငင္းအက်ဳိးျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေရရွည္တြင္ NCA လမ္းေၾကာင္းကို အသုံးျပဳ၍ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး၊ တိုင္းရင္းအားလုံးေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုဆီ ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းႏိုင္ေပသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က - “ကြၽန္မတုိ႔ေနာက္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လိုလားေတာင့္တေနတဲ့ ျပည္သူေတြ ရွိေနပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအိပ္မက္ေတြ ေမွးမွိန္ေနခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ျပီျဖစ္ေပမယ့္၊ သူတုိ႔ဆႏၵ သူတုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ကေတာ့ အေရာင္တလက္လက္ေတာက္ပေနၾကတုံးပါပဲ။ သူတုိ႔နဲ႕အတူ ကြၽန္မတုိ႔ျပည္သူေတြ နဲ႕အတူ ကြၽန္မတုိ႔အားလုံး ရဲရဲတင္းတင္းနဲ႕ ေရွ႕ကို တက္လွမ္းလိုက္ၾကတာေပါ့။ ျဖစ္လာသမွ် ရင္ဆိုင္ၾကမယ္။ ႀကဳံလာသမွ် ေျဖရွင္းၾကမယ္။” ဟု ေျပာဆိုထားသည့္ အခ်က္မွာ မွတ္သားသင့္သည္။

လက္ရွိ NCA သည္ လမ္းဆုံးမဟုတ္ဘဲ၊ ရည္ရြယ္ရာပန္းတိုင္၏ လမ္းအစဟုလည္း ဆိုထားျပီးျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဤအဆင့္ ဤလမ္းေၾကာင္းကို ေတြေ၀မေနဘဲ ႀကိဳးစားျဖတ္သန္းၾကရန္ လိုသည္။ အဆိုးေတြ႕လွ်င္ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရး အျမင္ျဖင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရမည္။ ေျဖရွင္းၾကရမည္။ အေကာင္းေတြ႕လွ်င္လည္း အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးအျမင္ျဖင့္ပင္ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္ဆီ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

Comments