ကာတြန္း မင္းထက္လူရဲ႕လြတ္လပ္စြာေဝဖန္ၾကပါ ...


ကာတြန္း မင္းထက္လူရဲ႕လြတ္လပ္စြာေဝဖန္ၾကပါ ...
(မုိးမခ) မတ္လ ၂၂၊ ၂၀၁၈

Comments