ေမာင္စိန္ေသာ္ ● လြယ္ပန္လံုတိုက္ပဲြ - အပုိင္း (၁)

ေမာင္စိန္ေသာ္ ● လြယ္ပန္လံုတိုက္ပဲြ - အပုိင္း (၁)
(မုိးမခ) မတ္လ ၁၄၊ ၂ဝ၁၈

● လြယ္ပန္လံုစခန္းတည္ေနရာ
လြယ္ပန္လံု ဆိုတာ ေတာင္တန္းတခုရဲ့အမည္ျဖစ္တယ္၊ မပည (ေျမပံုညႊန္း) တိတိက်က်ေဖာ္ျပေပးနိုင္တဲ့ အေျခအေနမရိွ၊ မ်က္မွန္းအေနနဲ႔ေျပာမယ္ဆိုရင္ ရွမ္းျပည္အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ တန္႔ယန္းၿမိဳ႕ရဲ့ အေရွ႕တည့္ တည့္ေလာက္မွ သံလြင္ျမစ္တဖက္ကမ္း ဝ နယ္ဘက္မွာရိွတဲ့ေတာင္တန္းျဖစ္တယ္။ သံလြင္ျမစ္အေရွ႕ဘက္ မန္မန္႔ဆိုင္ ေစ်းၿမိဳ႕ေလး (ေဒသအေခၚ မန္႔ရွန္) နဲ႔ သံလြင္ျမစ္ၾကားမွာ လြယ္ပန္လံုေတာင္တန္းတည္ရိွၿပီး သံလြင္ျမစ္နဲ႔လြယ္ပန္လံု ခန္႔မွန္း တမိုင္ေက်ာ္ ႏွစ္မိုင္ခန္႔ေဝးလိမ့္မယ္။ မန္မန္႔ဆိုင္ကို ၿမိဳ႕လို႔ေျပာၾကတာ ယခင္ ေခတ္ေဟာင္းတုန္းက ဝ ၿမိဳ႕စားတေယာက္ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ေဒသ ျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရတယ္။

● တိုက္ပဲြမျဖစ္မီ မိမိဘက္အေျခအေန
ဝ နယ္ကို ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခတ္ကစၿပီး ဝ ေျမာက္ခ႐ိုင္နဲ႔ ဝ ေတာင္ခ႐ိုင္ဆိုၿပီး ခ႐ိုင္ႏွစ္ခုခဲြ အုပ္ခ်ဳပ္တယ္။ မန္မန္႔ဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ လြယ္ပန္လံုဆိုတာ ဝ ေတာင္ခ႐ိုင္ထဲမွာရိွတယ္။ ဝ ေတာင္ခ႐ိုင္ေကာ္မတီက တိုက္႐ိုက္ ကိုင္ထားတဲ့ ေဒသတပ္ ေခၚ ခ႐ိုင္တပ္ရင္းတရင္းရိွတယ္။ မူလက ဒီတပ္ရင္းဟာ အင္အားေတာင့္တင္းတယ္။ ေဒသလံုျခံဳေရး အာမခံနိုင္တယ္။ ပါတီဗဟို႐ံုး အေျခစိုက္စခန္းရိွတဲ့ ပန္ဆန္း ဆိုတာလည္း ဝ ေတာင္ခ႐ိုင္ထဲ မွာဘဲရိွတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရန္သူ မဆလ စစ္အစိုးရရဲ့ စစ္ေရးအဓိကပစ္မွတ္က ဝ ေတာင္ခ႐ိုင္ ပန္ဆန္း ျဖစ္ေန တယ္။ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ မင္းရန္ေအာင္ထိုးစစ္နဲ႔ ဝ ေတာင္ခ႐ိုင္တြင္းက ေမာ္ဖ၊ ယုန္ေအာ စတဲ့ ခ႐ိုင္ေတာင္ဖက္စြန္း ေဒသေျမေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရန္သူ မဆလ တပ္မ်ားလက္ က်ေရာက္သြားတယ္။ ပန္ဆန္းကို ဦးတည္ ၿခိမ္းေျခာက္လာတဲ့ တပ္မ ၇၇ တပ္မ်ားကို မိမိျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ အဓိကတပ္ တပ္မ ၄၈ တပ္မ်ားနဲ႔ ခံစစ္ယူ ရင္ဆိုင္ထားရတယ္။ ရန္သူသိမ္းပိုက္ခြင္ ေမာ္ဖ၊ ယုန္ေအာေဒသတြင္းကိုေတာ့ ဝ ေတာင္ခ႐ိုင္တပ္မွ အထူး တပ္ခဲြ (တပ္ခဲြ ၄) ထုတ္နုတ္ၿပီး ေျပာက္က်ားနည္းျဖင့္ လႈပ္ရွားတိုက္ခိုက္ေစတယ္။ အိုက္ဖေလာင္း ဦးစီးတဲ့ ေျပာက္က်ားတပ္ ခဲြ ၄ ဟာရန္သူကို အမ်ားႀကီးဒုကၡေပးနိုင္တယ္။ ခ႐ိုင္တပ္ရင္း ခဲြ ၄ မွအပ က်န္တရင္းလံုး အင္အားအမ်ားပိုင္းက မန္႔ရွန္ ေခၚ မန္မန္႔ဆိုင္ေဒသလံုျခံဳေရး တာဝန္ယူထားတယ္။ ေမာ္ဖေဒသနဲ႔ မန္မန္႔ဆိုင္ ေဒသဆိုတာ ေျခလ်င္ႏွစ္ရက္ခရီး ျပင္းျပင္းေလွ်ာက္မွေရာက္တယ္။

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝဘၤာ၊ ဒီဇင္ဘာေလာက္ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ ေန႔ရက္အတိအက် မမွတ္မိေတာ့ဘူး။ စစ္ေဒသဌာနခ်ဳပ္ မွာ ဝ ေတာင္ခ႐ိုင္တပ္မွ တပ္ရင္းနိုင္ငံေရးမွဴး ရဲေဘာ္လဗ် ေရာက္လာတယ္။ လူေဟာင္းႀကီး။ ရဲေဘာ္လဗ်က သူတို႔တပ္ရင္းအခက္အခဲနဲ႔ အေျခအေနကို စစ္ေဒသသို႔ လာေရာက္တင္ျပတယ္လို႔ နားလည္လိုက္တယ္။ သူ တင္ျပတဲ့အစည္းအေဝးမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔စစ္ဦးစီးဌာနလည္း တက္ရတယ္။ သူ႔တင္ျပခ်က္မွာ ခ႐ိုင္က သူတို႔တပ္ ရင္းကို လိုအပ္တဲ့ေထာက္ပံ့မႈ ေကာင္းေကာင္းမလုပ္ႏိုင္ဘူး။ ရိကၡာမွအစ လိုအပ္တဲ့ေထာက္ပံ့ေရး ေသခ်ာ မလုပ္ႏိုင္ရင္ တပ္အင္အားထိန္းဖို႔ မလြယ္ဘူး။ ေဒသလံုျခံဳေရး အာမ,မခံနိုင္ေၾကာင္း၊ ခ႐ိုင္ကိုလည္း ထင္ျမင္ ခ်က္ရိွေၾကာင္းေတြ တင္ျပတယ္။ စစ္ေဒသေခါင္းေဆာင္ေတြ အံအားသင့္ေနၾကတယ္။ ဒီအစည္းအေဝးမွာဘဲ ဝ ေျမာက္ခ႐ိုင္ရိွ တပ္မဟာ ၁၂ မွ တပ္ရင္း ၂၂၊ တပ္ရင္းတရင္း အျမန္ေခၚယူ ေနရာခ် အသင့္ျပင္ထားေရး စစ္ ေဒသက ကြၽန္ေတာ္တို႔စစ္ဦးစီးဌာနကို တာဝန္ေပးလိုက္တယ္။ တပ္ရင္း ၂၂ ကို မန္မန္႔ဆိုင္ဖက္ တန္းေနရာခ်ဖို႔ စဥ္းစားတဲ့အခါ  စုပံုရိကၡာမရိွျဖစ္ေနတယ္၊ ခ႐ိုင္ကလည္း တာဝန္မယူနိုင္ ျဖစ္ေနျပန္ေရာ၊ ဒီအစည္းအေဝးမွာပင္ စုပံုရိကၡာအတြက္ အနည္းဆံုးတလစာ စစ္ေဒသေထာက္ပံ့ေရးက ခ႐ိုင္႐ံုး ဝင္းေကာင္အထိပို႔ေပးေရး ဆံုးျဖတ္ ၿပီး၊ ခ႐ိုင္က မန္မန္႔ဆိုင္ဘက္ထိ အေလအလြင့္မရိွ ပို႔ေဆာင္စုပံုထားေရး ဆံုးျဖတ္လိုက္တယ္။ ရင္း ၂၂ ကိုေတာ့ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္းက နမ့္ဖတ္ဒိုင္နယ္မွာ ေခတၱေနရာခ်ေရး၊ တပ္အင္အားေသခ်ာစီစစ္ေရးနဲ႔ အခိ်န္တို တပ္ နိုင္ငံေရး ပညာေပး ေလ့က်င့္ေရး လုပ္ရန္ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ တပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနက လူေဟာင္းရဲေဘာ္ႀကီး ဂြမ္တံုတူးတို႔ကို တာဝန္ေပးထားတယ္။ ဝ ေျမာက္ကထြက္လာတဲ့ ရင္း ၂၂ ကို ရဲေဘာ္ႀကီးဂြမ္တံုတူးနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိန္းေအာ ဆိုတဲ့ဒိုင္နယ္႐ံုးက ေစာင့္ႀကိဳၿပီး နမ့္ဖတ္ဒိုင္နယ္ဘက္ တန္းေနရာခ်လိုက္တယ္။ တပ္အင္အားစီစစ္တဲ့အခါ တိုက္ခိုက္ေရးအင္အား ၃ဝဝ မျပည့္ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ၂ဝဝ ေက်ာ္ေလာက္ဘဲရိွလို႔ တပ္ရင္းမွဴးနဲ႔ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ ခြင့္ျပန္ေနသူေတြ ျပန္စုျဖည့္မယ္ေျပာတယ္။ တပ္ေလ့က်င္ေရးကို ရင္းေကဒါေတြ နဲ႔ညႇိ၊ အခိ်န္ဇယားဆဲြ လုပ္မယ္ေျပာတယ္။ ဒီတပ္ရင္းက ရင္းေကဒါေတာင့္တယ္။ တပ္ေဟာင္း။ စည္းလံုးမႈရိွ တယ္။ ရင္းမွဴးကလည္း ေတာ္ေတာ္သေဘာထားျပည့္သူ ေရွာက္ဆန္ကတ္ ျဖစ္တယ္။

မန္မန္႔ဆိုင္ဘက္ တပ္လဲႊေျပာင္းေနရာယူေရး အစီအစဥ္လုပ္နိုင္ရန္ ရင္းေကဒါ ဦးစီး၊ ခဲြ၊ စုအဆင့္ေကဒါတခ်ဳိ႕ ရင္း ၂၂ မွထုတ္နုတ္၍ ေျမအေနအထားေလ့လာရန္ အရင္လႊတ္လိုက္တယ္။ ေနာက္ပိုင္း ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ ဝင္ စစ္ေဒသတပ္မွဴး ရဲေဘာ္ဖရန္ဂန္ဒီး ဦးစီးအဖဲြ႔ မန္မန္႔ဆိုင္ဘက္ခရီးထြက္ရာ ကြၽန္ေတာ္လည္း လိုက္ပါရ တယ္။ မန္မန္႔ဆိုင္ေစ်း အထက္က ပိြဳင့္ ၁၇၄ဝ ေတာင္ေၾကာႀကီးရိွတယ္၊ ဒီေတာင္ေၾကာကို ဝ ေတာင္ခ႐ိုင္တပ္ ေနရာယူထားတယ္။ ပိြဳင့္ေပၚမွာ လက္နက္ႀကီးတပ္ခဲြ ေနရာယူထားၿပီး၊ ခ႐ိုင္တပ္ ရင္း႐ံုးက ေတာင္ေၾကာ အလယ္ပိုင္းေလာက္မွာ ေနရာယူထားတယ္။ ရင္း႐ံုးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ေရာက္သြားခိ်န္ ရင္းမွဴးရဲေဘာ္ဒယ္ေခါင္ က တပ္ရဲ့အခက္အခဲေတြ ေဆြးေႏြးတယ္။ အဲဒီေန႔က ရင္း႐ံုးမွာ ဝက္တေကာင္ေပၚ ဟင္းခ်က္ျပဳတ္စားေန ၾကတယ္။ ဒါမ်ဳိးက တႏွစ္လံုးေနမွ တခါေလာက္သာ ရဲေဘာ္ေတြ ၾကံဳရစားရေၾကာင္းေတြ ေသာက္ရင္းစားရင္း ရွင္းျပတယ္။ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ ပါတီကလည္း ကိုယ့္ဒူးကိုယ္ခြ်န္လုပ္ေနတဲ့ကာလဆိုေတာ့ ဌာနတိုင္း၊ တပ္တိုင္း ကရဲေဘာ္ေတြမွာ စားဝတ္ေနေရးအခက္အခဲ ရိွေနၾကတာအမွန္ဘဲ။ ျပန္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ ရင္း ၂၂ ေျမအေနအထား ေလ့လာတဲ့အဖဲြ႔က မန္မန္႔ဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးကို ရိကၡာအကူအညီေတာင္းခဲ့တယ္။ ေျဖရွင္းမေပးနိုင္တဲ့ကိစၥ ၿမိဳ႕နယ္ မွဴးက တပ္မွဴးရဲေဘာ္ဂန္ဒီးထံတင္ျပခိ်န္ ခ႐ိုင္တပ္နိုင္ငံေရးမွဴး ရဲေဘာ္လဗ်က ကိုယ့္ေဒသလာတဲ့ဧည့္သည္ အေပၚ တာဝန္မယူတဲ့ၿမိဳ႕နယ္ကို ေက်နပ္စရာမရိွေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ့္ဘက္လွည့္ေျပာေနေသးတယ္။ လြယ္ပန္ လံုေတာင္တန္းအေရွ႕ဘက္ ခ႐ိုင္တပ္ရင္း႐ံုး ေနရာယူထားတဲ့ ၁၇၄ဝ ေတာင္ေၾကာႀကီးေအာက္က မန္မန္႔ဆိုင္ ေစ်းၿမိဳ႕ေလးဟာ ေဒသျပည္သူေတြရဲ့ ဆံုခ်က္ျဖစ္လို႔ တိုက္ပဲြမျဖစ္မီက အေတာ္အတန္စည္ကားၿပီး ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းတို႔ ၿမိဳ႕စားနယ္စားေတြရဲ့ အိမ္ႀကီးအိမ္ေဟာင္းေတြနဲ႔ ေစ်းတန္းေတြက ၿမိဳ႕ျပပံုရိပ္ေတြ ေတြ႔ရတယ္။

ထိုစဥ္က ရန္သူတပ္မ ၇၇ ဟာ  သံလြင္ျမစ္အေနာက္ဘက္ မိုင္း႐ွဴးမွာ ေရွ႕တန္းတပ္မ႐ံုးထားၿပီး ဝ ေတာင္ခ႐ိုင္ ထဲက ေမာ္ဖ၊ ယုန္ေအာဘက္မွာ ဗ်ဴဟာႏွစ္ခု ေျခကုတ္ယူထားတယ္။ ေနာက္ တန္႔ယန္းဘက္ကလည္း ရန္သူ ရမခ မွ ဗ်ဴဟာတခုထားၿပီး တပ္မ ၆၆ တပ္မ်ားနဲ႔ေပါင္းစပ္ကာ မိမိလြတ္ေျမာက္ေဒသ ဝ ေတာင္ မန္မန္႔ဆိုင္ ဘက္ဦးတည္ထားတယ္။ ၈၂ ခုႏွစ္ကုန္ ၈၃ ခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းေလာက္ျဖစ္မယ္၊ ပါတီဗဟိုနဲ႔ စစ္ေဒသေခါင္းေဆာင္ ေတြ ႀကိဳတြက္ထားတဲ့အတိုင္း ရန္သူစစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ စလုပ္လာတယ္။ ႀကိဳတြက္လို႔ရတယ္ ဆိုတာက ပါတီဗဟိုအေျခခံေဒသမွာ တပ္မေတြနဲ႔ ခံစစ္ယူေနရတာကို ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ခံစစ္ေသမျဖစ္ေရး အလွည့္အေျပာင္းတခုလုပ္လိုက္တယ္၊ တပ္မ ၄၈ မွ တပ္မဟာတခုစာ ထုတ္နုတ္ကာ နိုင္ငံ ေရးမွဴး ရဲေဘာ္စိုးသိန္းေခါင္းေဆာင္ၿပီး ေျမာက္ပိုင္းဗ်ဴ႐ိုဘက္တြင္ ၈၂ ခုႏွစ္ထဲမွာ စစ္ဆင္ေရးအႀကိမ္ႀကိမ္ လုပ္တယ္။ နမ့္ဟိုင္တိုက္ပဲြ၊ မုန္းယင္တိုက္ပဲြ ဆိုတာေတြျဖစ္တယ္။ ထိုနည္းအတူ တပ္မ ၆၈ ထုတ္ႏုတ္အင္ အားတခ်ဳိ႕လည္း အလယ္ပိုင္းဗ်ဴ႐ိုဘက္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းနဲ႔ ကယားျပည္နယ္တေလွ်ာက္ လႈပ္ရွားစစ္ဆင္ ေစတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပါတီဗဟိုအေျခခံေဒသမွ တပ္မေတြ အျပင္ထြက္လႈပ္ရွားစစ္ဆင္မႈကို တန္ျပန္အေနနဲ႔ ဗဟို ရိွရာ ပန္ဆန္းဘက္ကို ရန္သူထိုးစစ္ဆင္နိုင္တယ္လို႔ ႀကိဳတြက္ျခင္းျဖစ္တယ္။

● ရန္သူ႔ထိုးစစ္နဲ႔ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ား
၈၃ ခုႏွစ္ဆန္းျဖစ္မယ္။ ပထမဆံုး ေမာ္ဖ၊ ယုန္ေအာဘက္မွ တပ္မ ၇၇ က မိမိျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ ခံစစ္ယူထား တဲ့ လြယ္ဟိုလာဘက္ကို ထိုးစစ္ စဆင္လာတယ္။ လြယ္ဟိုလာ အေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္လာလို႔ ရင္း ၂၂ ကို စစ္ေဒသမွ တပ္မ ၄၈ အရန္အင္အားအျဖစ္ ယာယီလဲႊေျပာင္းေပးလိုက္တယ္။ တပ္လဲႊေျပာင္းတဲ့ေန႔က လြယ္ဟို လာကို ရန္သူေလတပ္က ဗံုးၾကဲတိုက္ခိုက္ေနတာၾကားခဲ့ရတယ္။ ဆက္တိုက္ဆိုသလို ေနာက္ေန႔တြင္ ဝ ေတာင္ ခ႐ိုင္႐ံုး ဝင္းေကာင္ကို ရန္သူေလတပ္က ဗံုးလာၾကဲေၾကာင္းၾကားရျပန္တယ္။ ခ႐ိုင္႐ံုး ဝင္းေကာင္ဆိုတာ ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္နဲ႔အေဝးႀကီး လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ သီးျခားေနရာ၊ ပန္ဆန္းနဲ႔ မန္မန္႔ဆိုင္ၾကားမွာရိွတယ္။ ပန္ဆန္း-ဝင္းေကာင္ ေျခလ်င္တရက္ခရီး၊ ဝင္းေကာင္-မန္မန္႔ဆိုင္ တရက္ခရီးရိွတယ္၊ ရန္သူေလတပ္ ဝင္ ေရာက္ဗံုးၾကဲျခင္းဟာ တည္ၿငိမ္တဲ့ေဒသတြင္းရိွ ဗကပ႐ံုးမ်ား စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈဘက္ အာ႐ံုစိုက္ရန္ သတိေပး သလိုျဖစ္သြားတယ္။ ထိုေန႔ညေနပိုင္း မန္မန္႔ဆိုင္ဘက္ ရန္သူထိုးစစ္ဆင္ေၾကာင္း သတင္းရလိုက္တယ္၊ ရန္သူ ထိုးစစ္အတြင္း မိမိေဒသေျမေနရာတခ်ဳိ႕ အသိမ္းခံရေၾကာင္းနဲ႔ သိမ္းပိုက္ခံေနရာ မပည (ေျမပံုညႊန္း) တခုရ တယ္၊ မပညကို စစ္ေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမွဴး ရဲေဘာ္တင္ရီကိုယ္တိုင္ ေျမပံုတင္ၾကည့္တဲ့အခါ ရန္သူ သိမ္းပိုက္ တဲ့ေနရာက မန္မန္႔ဆိုင္ေစ်းနားေရာက္ေနၿပီ။

“ဟာ မန္မန္႔ဆိုင္ မိမိလက္မွ ရိွေသးရဲ့လား မသိဘူး” ကနနဲ႔ အျမန္ေမးဖို႔ ညႊန္ၾကားတယ္။ ျပႆနာက ေရွ႕တန္း ခ႐ိုင္တပ္နဲ႔ စစ္ေဒသ ကန တိုက္႐ိုက္မရိွ၊ ခ႐ိုင္႐ံုး ဝင္းေကာင္မွတဆင့္သာ ေရွ႕တန္းအေျခအေန သိရျခင္း ျဖစ္တယ္။ ခ႐ိုင္႐ံုးက ခ်က္ခ်င္း အေျခအေနအေၾကာင္းမျပန္နိုင္ ျဖစ္ေနတယ္။

● စစ္ဆင္ေရးစၿပီ
အေရးေပၚစစ္ေရးအေျခအေနျဖစ္လာလို႔ ထိုေန႔ ခန္မွန္း ၁၆ဝဝ ခိ်န္ (ညေန ၄ နာရီခန္႔) စစ္ေဒသဌာနခ်ဳပ္မွာ စစ္ေရးေကဒါမ်ား အစည္းအေဝးအျမန္လုပ္ရတယ္။ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္က စစ္ေဒသစစ္ဦးဌာန စစ္ဦးစီး မွဴး ရဲေဘာ္လီထင္နဲ႔ စစ္ေဒသကင္းတပ္ႏိုင္ငံေရးမွဴး ရဲေဘာ္စိုင္းခ်စ္ညြန္႔တို႔ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ရိွတဲ့ ကင္းတပ္၊ လက္နက္ႀကီးတပ္မ်ား စုစည္းကာ မန္မန္႔ဆိုင္ဘက္ အခုခ်က္ခ်င္းခီ်တက္ေရးျဖစ္တယ္။ ေဆြးေႏြးပဲြစိတ္ဓာတ္ အရ သိရတာက ရန္သူေရွ႕မတိုးနိုင္ေအာင္ တားဆီးထားေရး၊ စစ္ေရးအေျခအေန သတင္းမွန္နဲ႔ သတင္းျမန္ ရေရး၊ ေျခကုတ္မျမဲခင္ ဒီေဒသရန္သူကို အျမန္ျပန္ခ်ရမည္ဟုစဥ္းစားေၾကာင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားစဥ္းစားခ်က္ကို နားလည္လိုက္တယ္။

စစ္ေဒသစစ္ဦးစီးမွဴး ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႐ံုးအဖဲြ႔နဲ႔ စစ္ေဒသကင္းတပ္တို႔ ခန္႔မွန္း ၁၇၃ဝ ခိ်န္ေက်ာ္ (ညေန ၅ နာရီခဲြေက်ာ္) ပန္ဆန္းမွစထြက္တယ္။ ထိုည နမ့္ပန္းေခ်ာင္းအထက္က ဆြတ္ဝိုးဆိုတဲ့ ဝ ရြာမွာ ညအိပ္ရပ္နားတယ္။ ေနာက္ေန႔ေစာေစာထြက္၊ လမ္းမွာ မေန႔က ဝင္းေကာင္မွာ ေလယာဥ္ဗံုးၾကဲမႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရအမ်ဳိးသမီးလူနာတဦး ပန္ဆန္းေဆး႐ံုတင္ရန္ ထမ္းလာတာေတြ႔ရတယ္။ ဝင္းေကာင္ဘက္က စစ္ေဘး ေရွာင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားနဲ႔ ခေလးတခ်ဳိ႕လည္းေတြ႔ရတယ္။ ဝ ေတာင္ခ႐ိုင္ ဝင္းေကာင္သို႔ ခန္႔မွန္း ဝ၈.ဝဝ ခိ်န္ခန္႔ ေရာက္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔စစ္ဦးစီးဌာန႐ံုးအဖဲြ႔ ဝင္းေကာင္မွာဘဲ နံနက္စာခ်က္စားၾကတယ္။ ခ႐ိုင္႐ံုးကလည္း ခ႐ိုင္အတြင္းေရးမွဴးနဲ႔အဖဲြ႔ လူစုၿပီး မန္မန္႔ဆိုင္ဘက္ မေန႔ကတည္းကတက္သြားေၾကာင္း သိရတယ္။ စစ္ျမျပင္ အေျခအေန ဝင္းေကာင္မွာ ထူးထူးျခားျခားမသိရ၊ နံနက္စာစားၿပီးတာနဲ႔ ဆက္ထြက္၊ ပန္ဆန္းကတက္လာတဲ့ လက္နက္ႀကီးအဖဲြ႔နဲ႔ ကင္းတပ္တခ်ဳိ႕ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေရွ႕က ေက်ာ္တက္သြားၾကၿပီ။ ဒီေန႔ ခရီးျပင္းႏွင္ေသာ္လည္း မန္မန္႔ဆိုင္ကို အခိ်န္ေကာင္းမေရာက္နိုင္၊ ညေနအေမွာင္သန္းေနတယ္။ ေမာ္ဖဘက္ တပ္မ ၄၈ လဲႊထားတဲ့ တပ္ရင္း ၂၂၊ စစ္ေဒသကျပန္လဲႊေျပာင္းယူၿပီး မန္မန္႔ဆိုင္ဘက္လႊတ္လိုက္ရာ စစ္ဦးစီးမွဴးနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဟာ္နန္မ ဆိုတဲ့ေနရာေရာက္ေနစဥ္ တပ္ရင္းတရင္းလံုး အေမွာင္ထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔မီွလာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔လည္း အားတက္၊ သူတို႔လည္း ဝမ္းသာအားရျဖစ္ေနတယ္။ ပန္ဆန္းကတက္လာတဲ့ စစ္ေဒသကင္းတပ္နဲ႔ လက္နက္ႀကီးအဖဲြ႔ပါေပါင္းရင္ တပ္ရင္း ၂ ရင္းနဲ႔ လက္နက္ႀကီးအဖဲြ႔တဖဲြ႔ မိမိဘက္မွာ အင္အားရိွေနတယ္။ မန္မန္႔ဆိုင္ထဲဝင္ေရး၊ ေရွ႕ကလူနဲ႔ မိမိရရ ဆက္သြယ္မရ ျဖစ္ေနေသးတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ မန္မန္႔ဆိုင္ အျမန္ဝင္၊ ေရွ႕ကရဲေဘာ္ေတြနဲ႔ အျမန္ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းျပန္ရန္ ေရွ႕ေျပးအဖဲဲြ႔လႊတ္လိုက္တယ္။ အခ်ိန္သိပ္မၾကာခင္ မန္မန္႔ဆိုင္ဘက္က ဆက္သားျပန္လႊတ္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔စစ္ဦးစီးအဖဲြ႔နဲ႔တပ္မ်ားကို လာႀကိဳတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ မန္မန္႔ဆိုင္သို႔ ခန္႔မွန္း ၂ဝးဝဝ အခိ်န္ေလာက္ ေရာက္တယ္၊ ဝ ေတာင္ခ႐ိုင္အတြင္းေရးမွဴး ရဲေဘာ္ဒါရီွးဂန္နဲ႔အဖဲြ႔ မန္မန္႔ဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးမွာ ေတြ႔ရတယ္။ စစ္ေဒသစစ္ဦးစီးမွဴး ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဖဲြ႔လည္း အဲဒီၿမိဳ႕နယ္႐ံုးမွာဘဲ စခန္းခ်တယ္။ မန္မန္႔ဆိုင္ေစ်းမွာ အရပ္သားေတြ မရိွေတာ့ဘူး၊ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးမွာ လည္း တပ္ကရဲေဘာ္တခ်ဳိ႕မွအပ အိမ္ေထာင္သည္ေတြ ခေလးေတြ အားလံုးလြတ္ရာပို႔ထားၾကၿပီ။ ညစာစား ရင္း အေျခအေနေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါ ရန္သူက လြယ္ပန္လံုေတာင္ကုန္းကို သိမ္းမိၿပီး မန္မန္႔ဆိုင္နဲ႔ တမိုင္ ေတာင္မေဝးေလာက္တဲ့ မန္းပတ္ကုန္းေပၚထိေရာက္ေနၿပီ။ စစ္ဦးစီးမွဴးနဲ႔ ခ႐ိုင္အတြင္းေရးမွဴး စကားေျပာၾကတဲ့ အခါ အျပန္အလွန္အျပစ္တင္တဲ့သေဘာေတြ ပါေနတယ္။ စကားအသြားအလာ အဆင္မေျပလွဘူး။ ရဲေဘာ္ ဒါရီွးက ကြၽန္ေတာ္တို႔စစ္ဦးစီး႐ံုးအဖဲြ႔ၾကည့္၊ ဒီလူေလာက္နဲ႔ ဘာလုပ္လို႔ရမွာလဲ ဆိုတာမ်ဳိးျဖစ္ေနတယ္။ တကယ့္ ျဖစ္စဥ္ကိုေလ့လာတဲ့အခါ လြယ္ပန္လံုကုန္းေပၚမွာ ခ႐ိုင္တပ္ကလူအင္အား ေအာက္ေျခအေစာင့္ေလာက္ဘဲ ရိွ တယ္။ ေစ်းေန႔ျဖစ္လို႔ တခ်ဳိ႕ရဲေဘာ္ေတြ ေစ်းေရာက္ေနတယ္ ဆိုတာသိရတယ္။ တိုက္ပဲြမွာ လူအက်အဆံုးနဲ႔ ဆံုး႐ံႈးမႈ ေမးတဲ့အခါ ေရေရရာရာေသခ်ာေျပာနိုင္သူ မေတြ႔ရဘူး။ ရန္သူအသိမ္းပိုက္ခံရလို႔ အေရးပါတဲ့ေတာင္ ကုန္းျဖစ္ေသာ္လည္း လြယ္ပန္လံုေပၚမွာ ခ႐ိုင္တပ္က တပ္စု၊ တပ္စိတ္ေလာက္နဲ႔ ပစ္ထားတဲ့ပံုဘဲ။ တပ္ခဲြအဆင့္ ေတာင္ ထိုင္ထား မထား မေသခ်ာဘူး။ ခ႐ိုင္တပ္ရင္း႐ံုးနဲ႔ လက္နက္ႀကီးခဲြက ၁၇၄ဝ ေပၚမွာ။ ခဲြ ၃ က ေဟာ္နမ္ မ ဘက္မွာ။ ခဲြ ၁ နဲ႔ ခဲြ ၂ ဘဲက်န္တာ၊ ရင္း႐ံုးနဲ႔တဲြေနတဲ့ ထုတ္နုတ္ထားတာ ရိွေသးတယ္။ မန္ခူ မန္ခါးဘက္မွာ၊ ပန္ဖိန္းဒိုင္နယ္ဘက္မွာ စခန္းေတြရိွေသးတယ္။ ျဖစ္စဥ္မွာ လြယ္ပန္လံုက အတြင္းပိုင္းက်လို႔ မိမိခ႐ိုင္တပ္က ေပါ့ဆၿပီး ပို႔ယမ္း၊ အားေပးယမ္းမစံုတဲ့ လက္နက္ေဟာင္း က်ည္ဆန္ေဟာင္း မိုင္းေဟာင္းေတြ စုပံုတဲ့ ဂိုေဒါင္ ေဟာင္းအေစာင့္ေလာက္ဘဲ ထားတဲ့သေဘာရိွတယ္။ တပ္အင္အား ဂ႐ုစိုက္ခ်ထားတဲ့ေနရာ မဟုတ္ဘူးျဖစ္ေန တယ္။ ရန္သူက အလစ္အငိုက္ယူ သိမ္းပိုက္စဥ္၊ ခံတိုက္ခိ်န္ေတာင္မရလိုက္ဘဲ ေအာက္ေျခရဲေဘာ္တခ်ဳိ႕ ဆုတ္ ေျပးလာတဲ့သေဘာ နားလည္ရတယ္။ ကုန္းေပၚမွာရိွတဲ့ လက္နက္ခဲယမ္းေဟာင္းေတြနဲ႔ ဂိုေဒါင္ကိုပါ ရန္သူသိမ္း ပိုက္မိသြားတယ္။ ခံမတိုက္ဘဲေျပးလာၾကလို႔ လူအေသအေပ်ာက္နဲ႔ ထိခိုက္ဒဏ္ရာေတာင္ မ်ားမ်ားစားစား မျဖစ္တဲ့ပံု ေတြ႔ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခ႐ိုင္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ တပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြအေပၚ အျခားတပ္က အေတာ္ ေလးထင္ျမင္ခ်က္ရိွၾက၊ ေဝဖန္ၾကတယ္။ ခ႐ိုင္တပ္ရင္းေကဒါတခ်ဳိ႕ ဘိန္းမဲ႐ွဴတဲ့ကိစၥကအစ ေတာ္ေတာ္ကို ညီေနာင္တပ္တြင္း ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈမေကာင္းျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေရာက္ခိ်န္ ညပိုင္းမွာေရာ ေနာက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းမွာပါ ေသနတ္သံေတြ ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကား ၾကားရတယ္။ ခ႐ိုင္အတြင္းေရးမွဴးက ခ႐ိုင္တပ္ကို ရင္းေကဒါ ေတြဦးစီးၿပီး ေျပာက္က်ားတိုက္ခိုင္းထားတယ္တဲ့။ ေဒသသားအမ်ားစုနဲ႔ ဖဲြ႔ထားတဲ့ တပ္ျဖစ္လို႔ ေဒသကြၽမ္းတယ္။ ရန္သူကို ျပန္မတိုက္နိုင္ရင္လည္း သူတို႔အိမ္ေတြ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြ ေအးေအးေဆးေဆး ေနမရ၊ အရင္ဆံုး ဒုကၡေရာက္ၾကမယ္ဆိုတာ သူတို႔သိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပန္တိုက္ေနၾကတယ္။ ျပည္သူ႔စစ္ေတြကလည္း ပါဝင္ ကူတိုက္ေပးေနတယ္။

● ရမခ တိုင္းမွဴးေဟာင္း၏ ေရးသားခ်က္
“လြယ္ပန္လံုတိုက္ပဲြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ရမခ တိုင္းမွဴးေဟာင္းျဖစ္ဖူးတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခ်စ္ေဆြ ဆိုတဲ့ပုဂၢိဳလ္က ေနာင္ စစ္သည္ ဆိုတဲ့အမည္နဲ႔ သူေရးတဲ့စာအုပ္ထဲမွာ လြယ္ပန္လံုကို တပ္မ ၆၆ လက္ေအာက္ခံ ခလရ ၈၃ က တက္သိမ္းစဥ္ ဗကပ နဲ႔ အျပင္းအထန္တိုက္ပဲြျဖစ္တယ္။ ဗကပ တပ္က အေလာင္း ၈၃ ေလာင္းပစ္ထားခဲ့ၿပီး ဆုတ္သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခလရ ၈၃ က သတင္းပို႔တယ္” လို႔ေရးထားတယ္။ ဒီေရးသားခ်က္ဟာ ေအာက္ေျခ တပ္ရဲ့ တင္ျပခ်က္အေပၚ ဗိုလ္ခ်စ္ေဆြတကယ္ယံုၾကည္ၿပီး ေရးသလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဗကပ တပ္ေတြ ေခ်မႈန္းခံရ ေၾကာင္း ဝါဒျဖန္႔ခ်င္လို႔ေရးသလား ဆိုတာေတာ့ ဗိုလ္ခ်စ္ေဆြကိုယ္တိုင္သာ အသိဆံုးျဖစ္လိမ့္မယ္။ အေရွ႕ ေျမာက္နယ္စပ္အေျခခံေဒသတေလွ်ာက္ လြယ္ပန္လံုလိုေတာင္ကုန္းမ်ဳိးမွာ ဗကပ ေျခကုတ္ယူ အေလးထားၿပီ ဆိုရင္ ၈၃ ေယာက္က်ဖို႔မဆိုထားနဲ႔၊ ဒီအင္အားတဝက္ ဗကပ ၄ဝ ေက်ာ္ ၅ဝ ေလာက္ရိွတဲ့ကုန္းမ်ဳိး ဘယ္ ရန္သူတပ္မတပ္မွ ဗကပခံစစ္ကို ႐ုတ္တရက္ မထိုးေဖာက္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ ဗိုလ္ခ်စ္ေဆြသိပါတယ္။ အခု လြယ္ ပန္လံုကို ရလိုက္တာဟာ ေဒသတပ္က ေတာင္ကုန္းကို အေလးထားခ်ဳပ္ကိုင္မထားတဲ့အခိ်န္ အသိမ္းခံလိုက္ရ တာျဖစ္တယ္။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ေျပာေလာက္ေအာင္ကို မရိွလိုက္ဘူးဆိုတာ အျဖစ္မွန္ဘဲ။ ေအာက္ေျခကေန အထက္ အဆင့္ဆင့္လိမ္ညာတင္ျပ၊ အမွတ္ယူ၊ ရာထူးေနရာရယူေနၾကတာ ဦးေနဝင္းတလက္ကိုင္တပ္ရဲ့ အစဥ္ အလာျဖစ္ေနတာ အထူးေျပာေနစရာ လိုမယ္မထင္ပါဘူး...(ဤကားစကားခ်ပ္။)

● မန္မန္႔ဆိုင္ေစ်းကို ရန္သူေလတပ္ ဗံုးၾကဲတိုက္ခိုက္ျခင္း
မန္မန္႔ဆိုင္စစ္ေျမျပင္ မိမိဘက္အင္အားမ်ားေရာက္ရိွတာက လြယ္ပန္လံုအသိမ္းခံရၿပီး ဒုတိယေန႔ညအခိ်န္မွာ ေရာက္တယ္။ တတိယေန႔ တေန႔ခင္းလံုး မန္မန္႔ဆိုင္ေစ်းနဲ႔ ေစ်းအဝင္လမ္းေတြေပၚ ရန္သူေလေၾကာင္း ဗံုးၾကဲ တာ၊ ေလယာဥ္ေပၚက စက္ေသနတ္နဲ႔ပစ္တာ အႀကီးအက်ယ္လုပ္တယ္။ စစ္ကူတပ္ေတြေရာက္ခိ်န္မွန္းၿပီး ဗံုး ၾကဲတာျဖစ္လိမ့္မယ္။ ခ႐ိုင္တပ္လက္နက္ႀကီးအဖဲြ႔ကလည္း စက္ေသနတ္နဲ႔ ေအာက္ကျပန္ပစ္ဆိုေတာ့ နွစ္ဖက္ စက္ေသနတ္သံ ဗံုးသံေတြ ဟိန္းညံေနတယ္။ မန္မန္႔ဆိုင္ေစ်းနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ရြာေလးေတြ အရပ္သားမရိွ သေလာက္ ေလေၾကာင္းရန္ေရွာင္တိမ္းကုန္ၾကတယ္။ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ခံစားၾကရတဲ့ ျပည္သူလူထုဘဝကေတာ့ ေတြးရဲစရာေတာင္ မရိွေတာ့ဘူး။ လူလြတ္ေျပးၾကရတာပါ။ ေရွ႕တန္းစစ္ဦးစီးအဖဲြ႔ ယာယီအားျဖင့္ ရဲေဘာ္ လီထင္၊ ရဲေဘာ္ဒါရီွး၊ ရဲေဘာ္စိုင္းခ်စ္ညြန္႔တို႔ တာဝန္ေပးထားၿပီး၊ တိုးခဲ်႕အဖဲြ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ လက္နက္ႀကီးမွ ရဲေဘာ္ေအာင္ေငြနဲ႔ ၂၂ ရင္းမွဴး ရဲေဘာ္ေရွာက္ဆန္ကတ္တို႔ကိုလည္း ေဆြးေႏြးပဲြေတြမွာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးေစ တယ္။ ေျမအေနအထားေလ့လာတဲ့အခါ ရန္သူ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးသန္းညြန္႔ဦးစီးတဲ့ ခလရ ၈၃ ဟာ လြယ္ပန္လံု နံပါတ္ ၁ ကုန္းမွစ၊ နံပါတ္ ၂ ကုန္း၊ နံပါတ္ ၃ ကုန္း (မန္းပတ္ရြာကုန္း) အဲဒီ ၃ ကုန္းအျပင္ လြယ္ဆန္က်င္းစတဲ့ ကုန္းအေသးေလးေတြပါ သိမ္းယူ၊ ခံစစ္ျပင္ေနတာ ေလ့လာေတြ႔ရိွရတယ္။ စစ္ေျမျပင္အေနအထားဟာ အေရး ပါတဲ့လြယ္ပန္လံုကို ကိုင္ထားနိုင္ၿပီျဖစ္လို႔ ခံစစ္အတြက္ ရန္သူကအေရးသာေနတာ၊ စစ္ေရးအျမင္ရွိသူတိုင္း သိႏိုင္တယ္။ ၁၇၄ဝ ကုန္း ေရွ႕ဆံုးပိြဳင့္ မိမိဘက္မွ ရန္သူမန္းပတ္ကုန္း ဆိုင္ထားတာ သိပ္နီးတယ္။ ရန္သူ ကတုတ္က်င္းတူးေနတာ လွမ္းျမင္ရတယ္။ မိမိတို႔ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္အတြက္ ေဒသကြၽမ္းသည့္ သာလြန္ခ်က္ သာရိွၿပီး ထိုးစစ္ဆင္ျပန္တိုက္သိမ္းေရး ေျမအေနအထားလက္ဦးမႈ သာလြန္ခ်က္ရွာမရျဖစ္ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ေရာက္ၿပီး ေနာက္ရက္ျဖစ္မယ္။ လြယ္ပန္လံုအေနာက္ေျမာက္ မန္ခူ မန္ခါးစခန္းမ်ားဘက္ (ယခင္ရန္သူ ခလရ ၃၃ ကို ေခ်မႈန္းလိုက္ဖူးတဲ့ေနရာ) မိမိဘက္ တပ္မဟာ ၁၂ မွ ၆ဝ၂ တပ္ရင္းတရင္းနဲ႔ ဝ ေျမာက္ခ႐ိုင္မွ စစ္ေရးအေထာက္အကူျပဳအလုပ္အဖဲြ႔ ေရာက္ရိွၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းပို႔လာတယ္။ ဝ နယ္မွာ တခုေကာင္းတာ က လြတ္ေျမာက္ေဒသျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ လူထုနဲ႔တပ္ထုက စည္း႐ံုးလံႈ႔ေဆာ္ စုစည္းရတာ သိပ္ျမန္တယ္။

● ပဏာမ တိုက္ပဲြအစီအစဥ္ စဥ္းစားခ်က္
၆ဝ၂ တပ္ရင္း ေရာက္တဲ့သတင္းရတာနဲ႔ စစ္ေဒသစစ္ဦးစီးမွဴး ရဲေဘာ္လီထင္ တက္ႂကြၿပီး လြယ္ပန္လံုကို ေတာင္ေျမာက္ နွစ္ဘက္ညႇပ္အျမန္တိုက္ရင္ အေရးႀကီးေနရာတခ်ဳိ႕ ျပန္ရနိုင္တယ္လို႔တြက္တယ္။ ဒီမွာ ရဲေဘာ္ ဒါရီွးက မျဖစ္နိုင္ဘူး၊ ဒီမွာေရာက္ေနတဲ့တပ္ေတြက တပ္မဟာ ၁၂ ေတာင္ကုန္းေစာင့္ေနတဲ့ တပ္ေတြ။ အခု ရန္သူကိုင္ထားတဲ့ ေတာင္ကုန္းေတြ ျပန္တိုက္ဖို႔ဆိုရင္ စခန္းသိမ္းထိုးစစ္အေတြ႔အၾကံဳရိွတဲ့ မိမိဘက္ တပ္မက တပ္ေတြပါမွ ရလိမ့္မယ္ဆိုတဲ့အျမင္ ေျပာတယ္။ သို႔ေပမဲ့ အစည္းအေဝးမွာ နွစ္ဖက္ညႇပ္တိုက္ေရးအျမင္ကို စစ္ ေဒသအဆံုးအျဖတ္ ခံယူ၊ တိုက္ဖို႔ အျမန္ဆက္သားလႊတ္ အစီရင္ခံစာေရးတင္ေရး သေဘာတူၾကတယ္။ အစည္းအေဝးတြင္ ၆ဝ၂ တပ္ရင္းႏွင့္ ဝ ေျမာက္ ေရွ႕တန္းစစ္ေရးေထာက္ကူအဖဲြ႔ ပါဝင္လာတယ္၊ သူတို႔လည္း ျပန္တိုက္ေရး တက္ႂကြၾကတယ္၊ သူတို႔အျပန္ မန္ခူ မန္ခါးဘက္သို႔ ရဲေဘာ္ေအာင္ေငြတို႔လက္နက္ႀကီးအဖဲြ႔မွ ထုတ္နုတ္အင္အားတခ်ဳိ႕ လက္နက္ႀကီးနဲ႔အတူ ပါသြားတယ္။ ေရွ႕တန္းဦးစီးမွ ရဲေဘာ္စိုင္းခ်စ္ညြန္႔လည္း လိုက္ သြားတယ္။ တိုက္မယ့္ေန႔ေတာင္ သတ္မွတ္ထားၿပီ၊ စစ္ေဒသဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေရာက္လာလို႔ ဒီဘက္က ေသနတ္ သံျမည္ရင္ အဲဒီဘက္ကေပါင္းစပ္ၿပီး ရန္သူစခန္းတခု ဝင္တိုက္ဖို႔ျဖစ္တယ္။ ကန အဆက္အသြယ္လည္းရိွၿပီး ျဖစ္တယ္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

Comments