ေဆာင္းယြန္းလ ● အသံထြက္မ်ား

 ေဆာင္းယြန္းလ ● အသံထြက္မ်ား
(မုိးမခ) မတ္လ ၂၁၊ ၂၀၁၈

ႏုိင္ငံအေရးကို စာလံုးေပါင္းဖတ္ေတာ့
သူပုန္လို႔ အသံထြက္ခဲ့တယ္

သူပုန္အေရးကို စာလံုးေပါင္းဖတ္ေတာ့
ဒုကၡသည္ဆိုတဲ့ အသံထြက္ခဲ့တယ္

ဒုကၡသည္အေရးကို စာလံုးေပါင္းဖတ္ေတာ့
ေငြဝယ္ကြၽန္ဆိုၿပီး အသံထြက္ခဲ့တယ္

ေငြဝယ္ကြၽန္ကို စာလံုးေပါင္းဖတ္ၾကည့္ေတာ့မွ
စကားလံုးေတြ ေနဝင္သြားမွန္းသိရတယ္။

ေဆာင္းယြန္းလ

Comments