ကာတြန္း kzzh ရဲ႕ ေဆးမထုိးရင္ ၿပီးတာပါပဲ

 ကာတြန္း kzzh ရဲ႕ ေဆးမထုိးရင္ ၿပီးတာပါပဲ
(မုိးမခ) မတ္လ ၁၂၊ ၂၀၁၈

Comments