ကာတြန္း okkw ရဲ႕ ငါလႊတ္ေပးတာ သူတုိ႔မသိ ...


ကာတြန္း okkw ရဲ႕ ငါလႊတ္ေပးတာ သူတုိ႔မသိ ...
(မုိးမခ) မတ္လ ၇၊ ၂၀၁၈

Comments