ေအးျငိမ္း – ျမန္မာအိမ္အကူလုပ္သားမ်ားအတြက္ သင္တန္း (၂)


ေအးျငိမ္း – ျမန္မာအိမ္အကူလုပ္သားမ်ားအတြက္ သင္တန္း (၂)
(မိုုးမခ) ဧျပီ ၅၊ ၂၀၁၈
(သူ႔ေဖ့စ္ဘြတ္က ယူပါတယ္)

အခန္း (၂)

လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ား၊ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ား ႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား
===========================================

သင္ စင္ကာပူသို႔မလာမီ MOM က ထုတ္ေပးသည့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ (IPA - In-Principal Approval) စာရြက္ ရပါလိမ့္မည္။ ထိုစာရြက္ထဲတြင္ အလုပ္ရွင္နာမည္၊ အလုပ္လုပ္ရမည့္ အိမ္လိပ္စာ၊ လခ၊ တစ္လအတြက္ နားရက္ အေရအတြက္၊ ေအးဂ်င့္ရိွလွ်င္ ေအးဂ်င့္နာမည္၊ ေအးဂ်င့္ကိုေပးရမည့္ အက်ိဳးေဆာင္ခ၊ အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား စသည္တို႔ ပါပါလိမ့္မည္။

ဤစာကို ေသခ်ာစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ဖတ္ပါ။ အဂၤလိပ္လိုမတတ္လွ်င္ တတ္သိနားလည္သူမ်ားကို ဘာသာျပန္ခိုင္းပါ။ စင္ကာပူသို႔လာသည့္အခါ ထိုစာရြက္ကို ကိုယ္ႏွင့္မကြာ ေဆာင္ထားပါ။ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

သင္သည္ သင့္ဝပ္ပါမစ္ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အိမ္လိပ္စာ၌သာ လုပ္ကိုင္ရမည္။ အျခားမည္သည့္အိမ္၊ မည္သည့္မိသားစု အတြက္မွ အလုပ္လုပ္ခြင့္မျပဳပါ။

သင့္အိမ္ရွင္က ကေလးမ်ားကို အျခားေဆြမ်ိဳး၊ မိဘအိမ္မ်ားသို႔ အလည္ေခၚသြားသည့္အခါ ထိုေဆြမ်ိဳးမိဘအိမ္မွ အလုပ္ အနည္းငယ္ကို ထုိအခ်ိန္တြင္ ကူညီလုပ္ကုိင္ေပးႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေန႔တုိင္းလာလုပ္ေပးျခင္းမ်ိဳးကိုမူ ခြင့္မျပဳပါ။

သင့္အိမ္ရွင္သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကို ပိုင္သည္ဆိုၾကပါစို႔။ သင့္အိမ္ရွင္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္း (ဥပမာ -ဆိုင္တြင္ ပန္းကန္ေဆးျခင္း၊ ေရာင္းခ်ရန္ ထမင္းဟင္း ခ်က္ျပဳတ္၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဆိုင္တြင္ ေစ်းကူေရာင္းျခင္း စသည္) လံုးဝခြင့္မျပဳပါ။ သင့္အိမ္ရွင္ကလည္း ခိုင္းခြင့္မရိွပါ။ သင္က ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္လွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သင့္အိမ္ရွင္က ခိုင္းလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ခဲ့လွ်င္ ဥပေဒအရ အေရးယူလို႔ရပါသည္။

သင့္ပိတ္ရက္/အားလပ္ရက္မ်ားတြင္ အျခားတစ္ေနရာ၌ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္(ဥပမာ - စားပဲြထိုး၊ စာေရး) လုပ္ခြင့္မျပဳပါ။

အကယ္၍ သင့္အိမ္ရွင္က သင့္ကို သူ႔လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ခိုင္းရန္ ေျပာလာပါက ယဥ္ေက်းစြာ ျငင္းဆိုပါ။ အကယ္၍ အတင္းအဓမၼ ေျပာလာခဲ့ေသာ္ သင့္ေအးဂ်င့္ကို ဖုန္းဆက္ အေၾကာင္းၾကားပါ။ ေအးဂ်င့္က မကူညီႏိုင္လွ်င္ MOM သို႔ ဖုန္းဆက္ အေၾကာင္းၾကား ပါ။ MOM ဖုန္းနံပါတ္မွာ ၁၈၀၀ ၃၃၉ ၅၅၀၅ ျဖစ္ပါသည္။ MOM ကိုဖုန္းဆက္ရမွာ မေၾကာက္ပါႏွင့္။ MOM က သင့္ကို ကူညီပါလိမ့္မည္။

လုပ္ခြင့္မရွိဘဲ တရားမဝင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ပါက ဒဏ္ေငြ စင္းေဒၚလာ ၅ဝဝဝ ထိ တပ္ရိုက္ႏုိင္သည့္ျပင္ ေထာင္ ၁၂ လ ပါ အခ်ခံရႏိုင္ပါသည္။ လက္ရိွကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ဝပ္ပါမစ္ကို ဖ်က္သိမ္းကာ မိခင္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔မည္။ ေနာက္ထပ္ စင္ကာပူသို႔ လာခြင့္မရိွေတာ့ပါ။

ထို႔ျပင္ သင္သည္ စင္ကာပူတြင္ ေနထိုင္စဥ္ ရာဇဝတ္မႈ မက်ဴးလြန္ပါႏွင့္။ လုပ္ခဲ့လွ်င္ ဝပ္ပါမစ္ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ မိခင္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔ျခင္း၊ စင္ကာပူသို႔ လာခြင့္တားျမစ္ျခင္း စသည့္အေရးယူျခင္း ခံရပါမည္။ (ဥပမာ - မူးယစ္ေဆးဝါး သယ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္း၊ သံုးစဲြျခင္း၊ ခိုးျခင္း၊ လုယက္ျခင္း၊ ဓားျပတိုက္ျခင္း၊ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ျခင္း၊ လူသတ္ျခင္း၊ ဆႏၵျပပဲြမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း)

သင္သည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္စဥ္အတြင္း စင္ကာပူႏုိင္ငံသားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ PR ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္ထပ္ခြင့္မရိွပါ။ လက္ထပ္လိုပါက MOM မွ မဟာမင္းႀကီး (Commissioner) ၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ယူရပါမည္။ သင္သည္ စင္ကာပူမွ အၿပီးျပန္သြားသည့္တိုင္ အထက္ပါသူမ်ားႏွင့္ လက္ထပ္လုိပါက မဟာမင္းႀကီး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္လုိပါသည္။

သင္သည္ စင္ကာပူတြင္ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခြင့္ မျပဳပါ။

သင္သည္ ၆ လတစ္ႀကိမ္ ေဆးစစ္ရပါမည္။ ေဆးစစ္ခကို အလုပ္ရွင္က က်ခံရပါမည္။ ေဆးမစစ္ပါက၊ သို႔မဟုတ္ ေဆးက်ပါက ျပန္လႊတ္ခံရပါမည္။

ထို႔ျပင္ -

စင္ကာပူသို႔လာလို၍ အသက္မျပည့္ေသးဘဲ လိမ္ျပျခင္း မလုပ္ပါႏွင့္။ စင္ကာပူတြင္ FDW အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ရန္ အသက္ ၂၃ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီး ျဖစ္ရမည္။ အသက္လိမ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းထြက္လက္မွတ္ လိမ္ျပျခင္းမ်ားလုပ္ပါက စင္ကာပူေဒၚလာ တစ္ေသာင္းခဲြ (ႏွင့္/သို႔မဟုတ္) ေထာင္ ၁၂ လ ထိ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း ခံရႏုိင္ပါသည္။

အကယ္၍ SIP သင္တန္းတြင္ အသက္မျပည့္မွန္း သင္သိပါက အသက္မျပည့္ေသးေၾကာင္း သင္တန္းဆရာကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဖြင့္ေျပာပါ။ သင္တန္းဆရာက MOM သို႔ သတင္းပို႔ပါလိမ့္မည္။ ဤသို႔ ရိုးရိုးသားသားေျပာလွ်င္ သင့္ကို အေရးမယူပါ။ မိခင္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔ၿပီး အသက္ ၂၃ ႏွစ္ျပည့္မွ စင္ကာပူကို ျပန္လာလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ အကယ္၍ လိမ္ညာခဲ့လွ်င္မူ စင္ကာပူသို႔ ျပန္လာခြင့္ ရေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။

သင္၏ အလုပ္ရွင္ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေအးဂ်င့္ကေသာ္လည္းေကာင္း ခိုးသည္ဟု စြပ္စဲြခ်က္ျဖင့္ သင့္ခႏၶာကုိယ္ေပၚ ရွာေဖြျခင္း၊ အဝတ္အစားမ်ားကို ခြ်တ္ခိုင္းျခင္း လုပ္ေစခိုင္းရန္ ခြင့္မရိွပါ။ ဤကဲ့သို႔ လုပ္ျခင္းသည္ မိန္းကေလးတစ္ဦးကို ကာယိေျႏၵ ပ်က္ပ်ားေအာင္၊ အရွက္ရေအာင္ လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု စြပ္စဲြႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္သေဘာမတူဘဲ ဤကဲ့သို႔ အတင္း အဓမၼ လုပ္လာခဲ့ပါက ရဲကိုတုိင္ပါ။ ရဲဖုန္းနံပါတ္မွာ ၉၉၉ ျဖစ္ပါသည္။

သင္သည္ အျခားသူမ်ား၏ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ယူၿပီး ေအးဂ်င့္သုိ႔ ေရာင္းစားခြင့္မရိွပါ။ (ဥပမာ - အလုပ္ရွာေပးမည္ဆိုၿပီး ျမန္မာျပည္မွ သူတစ္ဦးဦး၏ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ယူကာ စင္ကာပူမွ ေအးဂ်င့္သို႔ ေရာင္းစားျခင္း)

သင္ႏွင့္အလုပ္ရွင္တို႔ ခ်ဳပ္ဆိုရမည့္စာခ်ဳပ္ထဲတြင္ လခ၊ လခေပးမည့္ေန႔၊ နားရက္၊ ေအဂ်င့္ေခ်းေငြကိုျပန္ဆပ္ျခင္း၊ အျခားခံစားခြင့္ စသည္တို႔ ပါပါလိမ့္မည္။ ဤအခ်က္မ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္ရႈ၊ နားလည္ သေဘာတူၿပီဆိုမွ လက္မွတ္ထိုးပါ။ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားႏွစ္ဦး သေဘာတူညီမႈလက္မွတ္ကို ေအးဂ်င့္ေရွ႔ေမွာက္တြင္ ထုိးပါ။

FDW တစ္ဦးအေပၚ အမ်ားဆံုးေတာင္းႏိုင္သည့္ ေအးဂ်င့္ခမွာ မိမိလခ၏ ႏွစ္ဆမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ စင္ကာပူမွ ေအးဂ်င့္အတြက္သာ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္မွ ေအးဂ်င့္ႏွင့္ မဆိုင္ပါ။ ဥပမာ - သင္သည္ လစာ ၄ဝဝ ႏွင့္ ၂ ႏွစ္သက္တမ္း ပါမစ္ရသည္ ဆိုပါစို႔။ စင္ကာပူေအးဂ်င့္အား လစာ၏ ႏွစ္ဆ - ၄၀၀ x ၂ = စင္းေဒၚလာ ၈၀၀ သာေပးရန္လုိပါသည္။

အကယ္၍ သင့္ကို အလုပ္ခန္႔ၿပီး ၆ လ အတြင္း အလုပ္ျဖဳတ္လိုက္ပါက ေအးဂ်င့္က သင့္ကို ေအးဂ်င့္ခ၏ ထက္ဝက္ကို ၇ ရက္ အတြင္း ျပန္အမ္းရပါမည္။ ဥပမာ - ေအးဂ်င့္ခ ၈၀၀ ေပးထားရသည္ဆိုပါက ၄ဝဝ ျပန္အမ္းရပါမည္။

=============

သင္သည္ လစာကို လခထုတ္ရက္မွ ၇ ရက္အတြင္း ရရပါမည္။ အလုပ္ရွင္သည္ လခေပးရမည့္ရက္ထက္ ၇ ရက္ေက်ာ္ေနသည့္ တိုင္ လခ မေပးပါက အလုပ္ရွင္ကို လခေပးရန္ ယဥ္ေက်းစြာ ေတာင္းဆိုႏုိင္ပါသည္။ အကယ္၍ မိမိေတာင္းဆိုသည့္တိုင္ လခ မေပးဘဲေနပါက မိမိေအးဂ်င့္သို႔ အေၾကာင္းၾကားပါ။ ေအးဂ်င့္က ဘာမွ မတတ္ႏုိင္လွ်င္ MOM သို႔ ဖုန္းဆက္ အေၾကာင္းၾကားပါ။ MOM ဖုန္းနံပါတ္မွာ ၁၈ဝဝ ၃၃၉ ၅၅၀၅ ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍ ေငြေရးေၾကးေရးအခက္အခဲေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္က လခမေပးႏုိင္ေသးလွ်င္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးပါ။ ေအးဂ်င့္ကို အေၾကာင္းၾကားပါ။

အလုပ္ရွင္က လခမေပးသည္ကို မေျပာရဲသျဖင့္ ၿငိမ္ခံေနတာမ်ိဳး မလုပ္ပါႏွင့္။ MOM သို႔ ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားပါ။ သူတို႔ ကူညီပါလိမ့္မည္။

မိမိလခကို မိမိသာ ကိုင္ထားပါ။ အလုပ္ရွင္အား မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ႏွင့္မွ သိမ္းမထားခိုင္းပါႏွင့္။

ပိုက္ဆံမ်ားကို ဘဏ္စာရင္းလုပ္ၿပီး ဘဏ္စာရင္းထဲတြင္ သိမ္းထားႏိုင္ပါသည္။ မိမိလခကိုလည္း မိမိဘဏ္စာရင္းထဲသုိ႔ တုိက္ရိုက္ ထည့္ေပးရန္ အလုပ္ရွင္ကို ေျပာႏုိင္ပါသည္။ လခကို ဘဏ္စာရင္းထဲ ထည့္ေပးၿပီးသည့္အခါတိုင္း ေငြဝင္၊ မဝင္၊ ပမာဏမည္မွ် စသည္တို႔ကုိ ခ်က္ခ်င္း စစ္ပါ။ ကြာဟေနလွ်င္ အလုပ္ရွင္ကို ခ်က္ခ်င္း အေၾကာင္းၾကားပါ။

ျပင္ပတြင္ ေငြသားအမ်ားႀကီး ထားျခင္းမွာ အႏၱရာယ္မ်ားသျဖင့္ ေငြသားမ်ားမ်ား လက္ထဲတြင္ ကိုင္မထားပါႏွင့္။

လခထုတ္ေပးသည့္မွတ္တမ္း (လခေပးသည့္ ရက္စဲြ၊ လစာပမာဏ) ကို မိမိမွတ္စုစာအုပ္တြင္ ေသခ်ာစြာ ေရးမွတ္ထားပါ။

သင္ စင္ကာပူႏုိင္ငံမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာရေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ သင္ ရစရာရိွသည္အားလံုး ရၿပီးေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ အကယ္၍ လခ ေၾကြးက်န္မ်ားရိွေနပါက မျပန္ပါႏွင့္ဦး။ MOM ကိုအေၾကာင္းၾကားပါ။

သင့္ ဝပ္ပါမစ္ကို cancel လုပ္ၿပီး အၿပီးျပန္ပို႔သည့္အခါ အိမ္အျပန္ ေလယာဥ္လက္မွတ္ကို အလုပ္ရွင္ကသာ ဝယ္ေပးရပါမည္။ သင့္လခထဲက ျဖတ္ခြင့္မရိွပါ။ အကယ္၍ သင့္လစာထဲမွ ေလယာဥ္လက္မွတ္ဖိုး ျဖတ္ခဲ့သည္ရိွေသာ္ ေအးဂ်င့္ကို အေၾကာင္းၾကားပါ။ ေအးဂ်င့္ အေရးတယူလုပ္မေပးလွ်င္ MOM ကို ဖံုးဆက္ပါ။ MOM ဖုန္းနံပါတ္မွာ ၁၈ဝဝ ၃၃၉ ၅၅၀၅ ျဖစ္ပါသည္။

=================

အိပ္ရာေနရာ၊ အစားအေသာက္
------------------------------------

အလုပ္ရွင္သည္ သင့္ကုိ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အိပ္ရာေနရာ စီစဥ္ေပးရမည္။ အိပ္ရာသည္ ေမြ႔ရာ၊ ေခါင္းအံုး၊ ေစာင္ တို႔ ပါရမည္။ မိုးလံုေလလံုရမည္။ အိပ္စက္နားေနရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အက်ယ္အဝန္း ရိွရမည္။ ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းရမည္။ ပစၥည္းမ်ား ၾကပ္သိပ္ေနသည့္ေနရာ၊ ဟာလာဟင္းလင္းေနရာတို႔တြင္ မအိပ္ခိုင္းေစရ။

ဆယ္ေက်ာ္သက္ (သို႔) အရြယ္ေရာက္ၿပီး အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ခန္းထဲ အိပ္ခိုင္းျခင္းမ်ိဳး မလုပ္ေစရ။ သင့္အိပ္ခန္းတြင္ CCTV တပ္ထားျခင္းမ်ိဳး မလုပ္ေစရ။

အလုပ္ရွင္သည္ သင့္ကို ဝလင္ေအာင္ ေကြ်းရမည္။ သူတို႔စားေသာက္ပံုႏွင့္ သင္စားေသာက္ပံု တူခ်င္မွ တူပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ သင့္ကိုေကြ်းသည့္တုိင္ မဝေသးပါက ေနာက္ထပ္ စားစရာတစ္ခုခု (ေခါက္ဆဲြ၊ ေပါင္မုန္႔စသည္) ေပးရန္ ယဥ္ေက်းစြာ ေတာင္းခံပါ။ (ဥပမာ - ဦးေရ၊ ေဒၚေဒၚေရ။ ကြ်န္မ ထမင္းမဝေသးလို႔ ေခါက္ဆဲြတစ္ထုပ္ ျပဳတ္ေသာက္မယ္ေနာ္ စသည္)

သင့္တင့္ေသာ အစားအေသာက္
--------------------------------------

မနက္စာ - ေပါင္မုန္႔ႏွင့္ ေကာ္ဖီ
ေန႔လယ္စာ - ၾကက္သားေခါက္ဆဲြ တစ္ပန္းကန္
ညစာ - ထမင္းႏွင့္ ၾကက္သား၊ ငါး၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္

မကုန္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ သိမ္းဆည္းထားၿပီး ေနာက္တစ္ခါစားလိုသည့္အခါ ေႏႊးစားႏုိင္ပါသည္။

အစားအေသာက္ခ်က္ျပဳတ္သည့္အခါ ဘာဟင္းခ်က္ရမည္ကို အလုပ္ရွင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။ မိမိစားခ်င္သည္ကို ခ်က္လိုပါက အလုပ္ရွင္ထံ ခြင့္ေတာင္းပါ။

အကယ္၍ အလုပ္ရွင္သည္ သင့္ကို ဝလင္ေအာင္မေကြ်းပါက အစာဝေအာင္ေကြ်းရန္ ၎ႏွင့္လည္း ညိွႏိႈင္းမရပါက ေအးဂ်င့္ကို အေၾကာင္းၾကားပါ။ ေအးဂ်င့္က ေဆာင္ရြက္မေပးႏုိင္လွ်င္ MOM (1800 339 5505), CDE (1800 2255 233) သို႔ ဖုန္းဆက္ အေၾကာင္းၾကားပါ။ CDE (Centre for Domestic Employees) ဆိုသည္မွာ အိမ္အကူလုပ္သားမ်ားအား ကူညီေပးေနသည့္ အဖဲြ႔ျဖစ္ၿပီး ပင္နင္ဆူလာ ပလာဇာ၊ #02-42 တြင္ ရိွပါသည္။

အလုပ္ရွင္သည္ သင့္အိပ္ခ်ိန္ကိုလည္း လံုလံုေလာက္ေလာက္ ေပးရမည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဖ်ားနာေနေသာ ကေလးငယ္ႏွင့္ လူႀကီးသူမမ်ားကို ညအခ်ိန္မေတာ္ ထကာ ျပဳစုရသည္မ်ား ရိွႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ အိပ္ေရးမဝပါက အိပ္ယာဝင္ခ်ိန္၊ အိပ္ယာထခ်ိန္မ်ားကို အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။

=================

အေရးေပၚဆက္သြယ္ရန္ နံပါတ္မ်ား
=======================

သင္ ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ပါက အလုပ္ရွင္ကို အေၾကာင္းၾကားပါ။ အလုပ္ရွင္သည္ သင့္ကို ေဆးကုသေပးရန္ တာဝန္ရိွသည္။ ေဆးကုသစရိတ္အားလံုးကို အလုပ္ရွင္က ေပးရမည္။

အလုပ္ရွင္သည္ ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ကန္ေက်ာက္ျခင္း၊ တစ္ခုခုျဖင့္ပစ္ေပါက္ျခင္း၊ ဖက္ရမ္းျခင္း၊ နမ္းရႈပ္ျခင္း၊ ဟိုကုိင္သည္ကိုင္ ကိုင္ျခင္း၊ စသျဖင့္ သင့္ကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ မေစာ္ကားရပါ။ ေစာ္ကားခဲ့ေသာ္ ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ အကူအညီေတာင္းပါ။ ဖုန္းဆက္ခြင့္မရခဲ့လွ်င္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ၾကားေအာင္ ေအာ္ဟစ္ အကူအညီေတာင္းပါ။

MOM - 1800 339 5505
FAST FDW - 1800 339 4357
CDE - 1800 2255 233
SOS - 1800 221 4444
ရဲ - 999
မီးသတ္ - 995

=================

အပတ္စဥ္ နားရက္
---------------------

၂၀၁၃ ဇႏၷဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွစကာ FDW အားလံုး တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ရက္ နားခြင့္ ရရမည္။

အကယ္၍ ထိုနားရက္တြင္ အလုပ္လုပ္ေပးရမည္ဆိုပါက ထိုကဲ့သို႔ အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္ တစ္ရက္စာ လုပ္အားခ ပိုက္ဆံ ေပးရမည္။ သို႔မဟုတ္ နားရက္ အစားထိုးေပးႏုိင္သည္။

အကယ္၍ အလုပ္ရွင္သည္ သင့္နားရက္တြင္ သူ႔အတြက္ အေရးတႀကီး အကူအညီ လိုအပ္လာပါက သင့္အေနႏွင့္ နားလည္ ေပးရမည္။

နားရက္မ်ားကို အက်ိဳးရိွစြာ အသံုးခ်ပါ။

သင္သည္ နားရက္မ်ားတြင္ သင့္တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္းအတြက္ သင္တန္းမ်ား တက္ႏိုင္ပါသည္။

FDW မ်ားအတြက္ အခမဲ့ဖြင့္လွစ္ထားေသာ သင္တန္းမ်ား စင္ကာပူတြင္ ရိွပါသည္။

သို႔ေသာ္ နားရက္မ်ားတြင္ သင္သည္ အပိုဝင္ေငြရရန္ အျခား အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္မ်ား လုပ္ခြင့္မရိွပါ။ လုပ္လွ်င္ အဖမ္းခံရႏိုင္ပါသည္။

သင့္ပတ္စ္ပို႔ (ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္) ႏွင့္ ဝပ္ပါမစ္ကဒ္ မူရင္းကို သင္သာ သိမ္းထားရပါမည္။ သင့္အလုပ္ရွင္သည္ သင့္ပတ္စ္ပို႔ႏွင့္ ဝပ္ပါမစ္မူရင္းကို သိမ္းခြင့္မရိွပါ။ အကယ္၍ ေပ်ာက္မည္စိုးသျဖင့္ အလုပ္ရွင္ထံ အပ္ထားသည္ဆိုလွ်င္ သင္လိုသည့္အခါ အလုပ္ရွင္က ခ်က္ခ်င္းျပန္ေပးရပါမည္။

စင္ကာပူႏုိင္ငံအတြင္း သြားလာသည္ျဖစ္ေစ၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံသို႔ အဝင္အထြက္ျပဳသည္ျဖစ္ေစ ဝပ္ပါမစ္ကဒ္ကို အၿမဲယူေဆာင္ သြားရပါမည္။ သက္ဆိုင္ရာ အရာရိွမ်ားက ေမးလာခဲ့ေသာ္ ထုတ္ျပႏုိင္ရပါမည္။

အိမ္ရွင္အသစ္ေျပာင္းလိုသည့္အခါ လက္ရိွအိမ္ရွင္ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ယူရပါမည္။ လက္ရိွအိမ္ရွင္ ခြင့္မျပဳပါက ေနာက္တစ္အိမ္ ေျပာင္းခြင့္မရိွဘဲ မိမိႏုိင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔ျခင္း ခံရပါမည္။ အိမ္ေျပာင္းလိုလွ်င္ ေအးဂ်င့္ႏွင့္တိုင္ပင္ပါ။

အိမ္ရွင္ခြင့္မျပဳဘဲ ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွားစသည့္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္း မျပဳရပါ။ ဤသို႔လုပ္ျခင္းမွာ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္သျဖင့္ စင္ကာပူတြင္ အလုပ္ဆက္လုပ္ခြင့္ ရေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။

သင္သည္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းမျပည့္မီ ဤအိမ္တြင္ ဆက္မလုပ္လုိေတာ့ပါက စာခ်ဳပ္ပါ ႀကိဳတင္ အသိေပးရမည့္ကာလအတိုင္း အသိေပးရန္ လိုပါသည္။ အိမ္ရွင္သည္ သင့္ေနရာကို အစားထိုးရန္ FDW အသစ္တစ္ေယာက္ ထပ္ရွာရန္ အခ်ိန္လိုပါသည္။ ႀကိဳတင္အသိေပးရမည့္ကာလအတိုင္း အသိမေပးပါက သတ္မွတ္ထားသည့္ ဒဏ္ေၾကးအတိုင္း ေပးေလ်ာ္ရပါလိမ့္မည္။

အခန္း (၂) ၿပီး၏။

ဆက္ပါဦးမည္။

Comments