ကာတြန္း ဘေဌးၾကည္ရဲ႕ သဂ်ီးျဖစ္ၿပီး သဂ်ဳိးႀကီးနဲ႔ မႀကိဳေစလုိ ...

ကာတြန္း ဘေဌးၾကည္ရဲ႕ သဂ်ီးျဖစ္ၿပီး သဂ်ဳိးႀကီးနဲ႔ မႀကိဳေစလုိ ...
(မုိးမခ) ဧၿပီ ၁၃၊ ၂၀၁၈

Comments