ဇင္လင္း ● ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရး အေရြ႕သစ္ အစျပဳႏိုင္ေတာ့မည္လား ...

ဇင္လင္း ● ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရး အေရြ႕သစ္ အစျပဳႏိုင္ေတာ့မည္လား ...
(မုိးမခ) ဧၿပီ ၂၂၊ ၂ဝ၁၈

ျမန္မာတုိ႔၏ ျပကၡဒိန္အရ ႏွစ္ေဟာင္းတစ္ခု ကုန္ဆုံး၍ ႏွစ္သစ္တစ္ခုသုိ႔ ကူးေျပာင္းခဲ့ျပန္ျပီ။ ႏွစ္သစ္တစ္ခုသုိ႔ ကူးတိုင္း ျပည္သူလူထု လိုလားေတာင့္တမႈအရွိဆုံးဆႏၵတစ္ခုမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္သစ္တြင္ ယင္းဆႏၵကို အျပည့္အဝ မဟုတ္သည့္တိုင္ ရာခိုင္ႏႈန္းငါးဆယ္အထက္ ရရွိႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ေကာင္းေလစြဟု ေမွ်ာ္လင့္မိ သည္။ သမၼတအသစ္၏ ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားကို ၾကားရေသာအခါ ယခင္ႏွစ္မ်ားကထက္ေတာ့ အားရစရာဟု ဆိုရမည္။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၈ဝ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ေန႔ (၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္) ျမန္မာ့ရိုးရာ ႏွစ္သစ္ကူး အခါ သမယတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က  ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ကတိသစၥာျပဳခဲ့ေသာ မတ္လ ၃ဝ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အေနျဖင့္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည့္ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခဲ့ျပီးေနာက္ ထိုရည္မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚမွာ ျပည္သူလူထု၏ ေမွ်ာ္လင့္ယုံၾကည္မႈ ျမင့္မား လာခဲ့ၾကသကဲ့သုိ႔၊ ၎ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္မ်ားကို ဘယ္ပုံဘယ္နည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္နည္း ဆိုသည္ကိုလည္း လူထုက သိလိုစိတ္ျပင္းျပ ေနၾကေၾကာင္း ၾကားသိထားပါသည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က နိဒါန္း ခ်ီကာ ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မတ္လ ၃ဝ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး၌ သမၼတသစ္ ဦးဝင္းျမင့္က - “ဒီေန႔၊ ဒီအခ်ိန္ အခါဟာ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္နဲ႔အညီ ေခတ္ေျပာင္းစနစ္ေျပာင္းကာလ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလ ရဲ႕အစပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ဒီေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ႀကီး  ေအာင္ျမင္ေခ်ာေမြ႕ ေစရန္၊ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားနဲ႔ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးရဲ႕ ပံုစံက်ေနတဲ့ အေတြးအျမင္ေတြ၊ ပံုေသကားက် အေလ့အထေတြအားလံုးကို ျပဳျပင္ ေျပာင္း လဲေပးၾကရန္ အထူးလိုအပ္လွပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေႏွာင့္ေႏွးေနတဲ့ ဌာနဆုိင္ရာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကို ၾကပ္မတ္ရပါ လိမ့္မယ္။ ယိမ္းယိုင္ေနတဲ့ တရားစီရင္ေရးကို တည့္မတ္ရပါလိမ့္မယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈကို ပိုမို တုိက္ဖ်က္ရ ပါလိမ့္မယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ကာကြယ္ရပါလိမ့္မယ္။ မူးယစ္ေဆးဝါးကို ပုိမုိ ႏွိမ္နင္းရပါလိမ့္မယ္။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား အေလအလြင့္ ဆံုး႐ႈံးမႈမရွိေစရန္ စီမံခန္႔ခြဲရပါလိမ့္မယ္။ ဥပေဒမဲ့ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရတဲ့ လယ္ယာေျမ မ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး၊ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးရရွိေရးကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ရပါလိမ့္မယ္။ ေတာင္သူလယ္သမား မ်ားရဲ႕   လူေနမႈဘဝ ျမင့္မား တုိးတက္ေရး၊ အလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ဘဝ  သာယာစုိျပည္ေရး၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ား ဆည္းပူးခြင့္ရရွိေရး စသည္တို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ရပါလိမ့္မယ္။” ဟု  ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတအသစ္၏ ပထမ ဦးစားေပး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ျဖစ္သည့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈ-စီးပြားဘဝ တုိးတက္ျမင့္မားေရးကို အေကာင္အထည္ေဖၚမည္ဆိုလွ်င္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေႏွာင့္ေႏွးေနသည့္ ဌာနဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကို စတင္ၾကပ္မတ္ရန္ လိုေပလိမ့္မည္။ ယင္းတုိ႔အနက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ယိုယြင္းေနျခင္းကို အျမန္ဆုံးျပဳျပင္သင့္ သည္။ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းျဖစ္သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူ ႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္လည္း အျမန္ခ်မွတ္ ေဖၚေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္အေနျဖင့္ ေျမျပင္ အေျခအေနအခ်ိဳ႕ကို အေတာ္အတန္ သိရွိေနျပီးျဖစ္ေလာက္သည္။ သူ၏ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္တာကာလ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ တာဝန္ထမ္းစဥ္က အေတြ႕အႀကဳံမ်ားအရ အခ်ိဳ႕အဂတိလိုက္စားမႈအေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိထားခဲ့ေပလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုစဥ္က သူ႕တြင္ အေရးယူႏိုင္သည့္ အာဏာမရွိခဲ့။ ယခု အခါ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတတာဝန္ကို ထမ္းရြက္ရေတာ့မည္ျဖစ္၍ ယခင္က အေတြ႕အႀကဳံမ်ားသည္ အေထာက္အကူျဖစ္လာမည္မွာ ေသခ်ာေပသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာရာတြင္-  “ဌာနဆိုင္ရာအေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ ဓေလ့သဖြယ္ စြဲကပ္ေနတဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈေတြကို ပိုမို တိုက္ဖ်က္ရာမွာ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးနဲ႔ တာဝန္ကို ဘက္ညီမွ်တေအာင္ ျပန္လည္ သုံးသပ္ျပီး ဌာနဆိုင္ရာတစ္ခုခ်င္းက တာဝန္ခံၿပီး အသီးသီးေဆာင္ရြက္ၾကရပါလိမ့္မယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္၊ မီဒီယာနဲ႔ ျပည္သူေတြက မွန္ကန္စြာ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရပါလိ္မ့္မယ္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အရွိန္အဝါရွိသူမ်ားရဲ႕ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ၊ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈေတြကို တိက်ခို္င္လံုတဲ့ အခ်က္အလက္ အေထာက္အထားေတြနဲ႕ တိုင္ၾကား ၾကရန္ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ရာမွာ အရွိန္အဟုန္ ျမင့္မားေစဖို႕ အဂတိ လိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ စီမံခ်က္ခ်မွတ္၍ ယခင္ကထက္ ပိုမိုႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ကိုလည္း တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အထူးသျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ နားမ်က္စိမ်ားျဖစ္ေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ျပည္သူ႕ အက်ိဳးေဆာင္ လူမႈအေထာက္အကူအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရးကာကြယ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ တုိ႔ကို အသိအမွတ္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာလည္း ထူးျခားေပသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား (Human Rights Abuses) ကို ကာကြယ္ေပးေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ CBOs၊ CSOs မ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု  ဦးဝင္းျမင့္က ဆိုထားသည္။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ ဥပေဒအရ အေျခခံ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လံုျခံဳမႈမ်ားကို စစ္ေၾကာေရး စခန္း၊ ရဲစခန္းအခ်ဳပ္၊ တရား႐ံုးအခ်ဳပ္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ရဲဘက္စခန္း စသည့္ ေနရာေဒသမေရြး လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ က ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္မည္ဟုလည္း ဆိုထားသည္။ ဤကိစၥမွာ အလြန္ထူးျခားသည္။ လူ႕အခြင့္အေရး ဆိုသည္ကို အစဥ္တစိုက္ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာ အစဥ္အဆက္ အာဏာပိုင္ပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ လမ္းခြဲထြက္လိုက္ေသာ မူဝါဒဟု ဆို ႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရး တစ္နည္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ား မဆံုး႐ႈံးေစရန္ ‘လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္’ ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံု ေျပာၾကားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးဝင္းျမင့္က ဆိုသည္။  လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ရွာက္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကုိယ္တုိင္ကလည္း မည္သူ႔အေျခခံအခြင့္အေရး၊ လူသား ဂုဏ္သိကၡာကိုမွ် မထိပါးေစဘဲ ဥပေဒႏွင့္အညီ မွ်တမွန္ကန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ဖို႕လည္း တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားသည္။

ထို႕ျပင္ NLD ပါတီ၏ မူဝါဒျဖစ္သည့္ ျပည္သူတုိ႔ႏွင့္အတူ ဆိုသည့္အခ်က္ကိုလည္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

“ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ေရွ႕ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းမယ့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာရဲ႕ မူလပိုင္ရွင္ျဖစ္တဲ့ ျပည္သူလူထုနဲ႔နီးစပ္တဲ့ ေအာက္ေျခက စတင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူနဲ႔ အတူ၊ စုေပါင္းအင္အားဆိုတဲ့ သေဘာတရားနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ခ်ဥ္းကပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူနဲ႔အတူဆိုရာမွာ ျပည္သူရဲ႕အသံကို နားေထာင္ ႐ံုသာမကဘဲ ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵသေဘာထား ေတြကို အေလးအနက္ထားၿပီး စုေပါင္းအင္အားကို တည္ေဆာက္ရမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ အံမဝင္ခြင္မက်တဲ့ေနရာေတြမွာ သြက္လက္ထက္ျမက္ၿပီး အရည္အေသြးရွိတဲ့ လူစားလဲမႈေတြ လုပ္သင့္ရင္လည္း လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အနာဂတ္မွာ ေပၚထြန္းလာမယ့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အတြက္ ႀကဳိတင္စီမံ ေဆာင္ရြက္တဲ့အေနနဲ႔ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ တင္ျပခ်က္ေတြကို အေျခခံၿပီး ေျပာင္းလဲ သင့္တာေတြ ေျပာင္းလဲဖို႔လည္းရွိပါတယ္။” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ က ဆိုသည္။

စိတ္ဝင္စားစရာ အလြန္ေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ၏ မူလပိုင္ရွင္ျဖစ္သည့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ေအာက္ေျခမွ စတင္ကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးစတင္မည္ဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထု၏ စုေပါင္းအင္အားျဖင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္ေပၚေစရန္ ခ်ဥ္းကပ္မည္ဟု ဆိုသည္။ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းရုံမက၊ ဘယ္တုံးကမွ် ျပည္သူကို လူရာ မသြင္းခ်င္ေသာ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားႏွင့္ ျခားနားခ်က္ဟု ဆိုလွ်င္လည္း ရသည္။ ထို႕ျပင္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသား ဂုဏ္သိကၡာကိုလည္း ျပန္လည္ျမွင့္တင္သြားမည္ဟု ဆိုထားသျဖင့္ အစိုးရအမႈထမ္း အရာထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ဤႏွစ္သစ္မွ စတင္၍ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းအား ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံၾကဖို႕လိုေပမည္။ အစိုးရရုံးမ်ားသုိ႔အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ေရာက္ရွိလာၾကေသာ သာမန္ ျပည္သူတုိ႔အေပၚ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား (တစ္နည္းအာျဖင့္ ျပည္သူ႕ဆန္စားေနၾကသူမ်ား) အေနျဖင့္ ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာ ဆက္ဆံၾကရန္ သမၼတရုံးမွ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ျဖန္႕ေဝထားဖို႕လိုမည္ဟု ထင္သည္။ အထူး သျဖင့္ ျပည္သူကို ေငါက္ငန္းဆက္ဆံေလ့ရွိေသာ ဌာနမ်ားအား တာဝန္ခံအရာရွိမ်ားက ေသေသခ်ာခ်ာ လမ္းညႊန္မႈမ်ား ျဖန္႕ေဝ အသိေပးထားေစခ်င္သည္။ အမွန္မွာ ျပည္သူကို ေငါက္ငန္းျခင္းသည္ ျခိမ္းေျခာက္၍ လာဘ္ေတာင္းျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြအတြက္  ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစတဲ့ ႀကိဳးနီစနစ္ေတြ၊  ကြၽန္ေတာ္တို႔လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အတြင္း လႈိက္စားေနတဲ့ အဂတိလုိက္စားမႈေတြကို စနစ္တက်  တိုက္ဖ်က္သြားၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသား ေတြရဲ႕ စာရိတၱ မ႑ိဳင္ကို ခိုင္မာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု မတ္လ ၃ဝ ရက္ မိန္႕ခြန္း၌ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ က ေျပာထားခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္းရွိ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈ လုပ္ေလ့ရွိသူမ်ား ဤႏွစ္သစ္မွစတင္ကာ မိမိတုိ႔ကိုယ္တိုင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၾကဖို႕ စဥ္းစားၾကေစလိုသည္။ လူထုအေနျဖင့္ တရားဝင္ အခြန္ မ်ားထမ္းေဆာင္ေနရသည့္အျပင္ တရာမဝင္ လာဘ္ေငြဆက္ေၾကးမ်ားေပးေနရသျဖင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ကို ထမ္းေနရသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္ထား၍ လာဘ္ေတာင္းသည့္ ဓေလ့ ကို စြန္႕ပစ္ၾကေစလိုသည္။  အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားအနက္  အႏၱရာယ္အႀကီးဆုံး/စာနာမႈအကင္းမဲ့ဆုံးမွာ  တရားရုံးမ်ား၏ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားျဖစ္သည္။ တရားစီရင္ေရးက႑တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ ထူေပ်ာပါက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး က်ဆုံးရ ေပလိမ့္မည္။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး သည္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳး၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ျပန္လည္ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ လည္း အလြန္အေရးပါေသာ တာဝန္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘက္ေပါင္းစုံ ဖြ႕ံျဖိဳးမႈ နိမ့္က်ကာ ဆင္းရဲမြဲေတ ရ သည့္ အဓိကအခ်က္မ်ားတြင္ (တရားစီရင္ေရး အပါအဝင္) အစိုးရယႏၱရားအတြင္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈသည္ အဆိုးဆုံးကိစၥ ျဖစ္ေပသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စာရိတၱမ႑ိဳင္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးေစရန္ တရားရုံးမ်ား၏ အဂတိလိုက္စားမႈကို စံနမူနာထား တိုက္ဖ်က္ ရမည္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္သန္႕ရွင္းေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ထူေထာင္ရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားပါက ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ အဆင့္ ဆင့္က ႏိုင္ငံတာ္သမၼတ အသစ္၏ အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္စီမံကိန္းကို လက္တြဲကူညီဖို႕လိုေပသည္။

အထူးသျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးကိစၥ အဓိက ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးသိုေလွာင္သူမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေနသည့္ လက္ႀကီးသမားမ်ားကို မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ကာ လႊတ္ေပးထား ျဖစ္စဥ္မ်ား သည္  တာဝန္ရွိသူမ်ား အဂတိလုိက္စားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အဓိကတာဝန္ရွိသူမ်ားကို စုံစမ္းအေရးယူမႈ ျပဳလုပ္ရ မည္ျဖစ္၍ ကြင္းဆက္ေပ်ာက္ေနေသာ ပိုင္ရွင္မဲ့ မူးယစ္ေဆးဖမ္းဆီးရမႈမ်ားကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈျဖင့္ ေဖၚထုတ္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၅ဝ ေက်ာ္ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္က ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခ အေနကို ျပန္လည္သုံးသပ္လွ်င္ စီးပြားေရးႏွင့္တကြ ဘက္ေပါင္းစုံတြင္ ယိုယြင္းက်ဆင္းခဲ့ရသည္ကိုေတြ႕ႏိုင္မည္ျဖစ္၍၊ အေၾကာင္းရင္းမွာ အစိုးရ၏ တရားစီရင္ေရးႏွင့္တကြ စာရိတၱမ႑ိဳင္ ယိုယြင္းက်ဆုံးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတာ္သမၼတ အသစ္၏ “ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာရဲ႕ မူလပိုင္ရွင္ျဖစ္တဲ့ ျပည္သူလူထုနဲ႔နီးစပ္တဲ့ ေအာက္ေျခက စတင္မွာျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားခ်က္အရ ျပည္သူကို အေျချပဳ၍ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေျခလွမ္း သစ္စတင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ “ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ အံမဝင္ခြင္မက်တဲ့ေနရာေတြမွာ သြက္လက္ထက္ျမက္ၿပီး အရည္အေသြး ရွိတဲ့ လူစားလဲမႈေတြ လုပ္သင့္ရင္လည္း လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ေျပာဆိုထားခ်က္အရ ျပည္သူအမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ လွ်က္ရွိသည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစား အရာထမ္း အမႈထမ္းမ်ားကို ဖယ္ရွားကာ၊ လူမွန္ေနရာမွန္ ျဖစ္ေရးကိစၥကို ၾကပ္မတ္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။  ကၽြန္ေတာ္တို႔လိုက္နာရမယ့္ အေျခခံမူကေတာ့ “တည္ၿငိမ္မႈ ကိုလည္းမထိခိုက္ေစ၊ အေျပာင္းအလဲေတြလည္းျဖစ္ေပၚေစ” တဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္ဟုလည္း သမၼတ ဦးျမင့္က ဆိုထား သျဖင့္ ကာလ ေဒသ ပေရာဂႏွင့္အညီ လူထုအက်ိဳးကို မထိခိုက္ေစရန္ မူဝါဒခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္မည္ ထင္ပါသည္။

မည္သုိ႔ ဆိုေစ အဓိကအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က အဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးကို အားႀကိဳးမာန္တက္ ေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသစ္က ျပည္သူအမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေနသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေစရန္ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါျမႇဳပ္ႏွံ၍ွံ ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး၌ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားကလည္း မိမိတုိ႔က်ရာက႑ အသီးသီးမွ၊  ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ ရေပလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္၏ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား၌ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥကို ထည့္သြင္း ေျပာၾကား သြားျခင္း မရွိသျဖင့္  ျပည္သူအေတာ္မ်ားမ်ား ဘဝင္မက် ျဖစ္ေနၾကသည္ကို ၾကားသိေနရသည္။ အခ်ိန္အခါ အေျခအေနအေလ်ာက္ ထိုကိစၥကို သူ႕အေနျဖင့္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေသာ္လည္း၊ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရာ တြင္မူ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ပါေစ” ဟု ဆုေတာင္းခဲ့ပုံကို ေထာက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျငိမ္းခ်မ္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ပဓါန တာဝန္ကို မေမ့မေလ်ာ့ရွိေနလိမ့္မည္ ဟု ယူဆပါသည္။“တည္ၿငိမ္မႈ ကိုလည္းမထိခိုက္ေစ၊ အေျပာင္းအလဲေတြ လည္းျဖစ္ေပၚေစ”ဆိုေသာ နည္းလမ္းကို က်င့္သုံး မည္ဟု ဆိုထားေသာေၾကာင့္ “ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ” ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္၊ တတ္သိပညာရွင္မ်ား၊  အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ စုေပါင္းအင္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအား ဝန္းရံေထာက္ခံ ကူညီၾကမွသာ ႏိုင္ငံေရးအေရြ႕သစ္ တစ္ခုကို ဖန္တီးႏိုင္ဖြယ္ရာ ရွိေပမည္။

Comments