ဇင္လင္း ● အာဏာရွင္စနစ္ကခ်န္ထားရစ္သည့္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီႀကိဳးနီစနစ္ကို ဖယ္ရွားၾကဖို႔ လိုၿပီ

ဇင္လင္း ● အာဏာရွင္စနစ္ကခ်န္ထားရစ္သည့္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီႀကိဳးနီ စနစ္ကို ဖယ္ရွားၾကဖို႔ လိုၿပီ
(မုိးမခ) ဧၿပီ ၁၁၊ ၂ဝ၁၈

ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္သည္ အတိတ္မွအရိပ္မည္းမ်ား လႊမ္းမိုးမႈေအာက္မွ လုံးဝလြတ္ေျမာက္ၿပီဟု မဆို ႏိုင္ေသးေပ။ အာဏာရွင္စနစ္ကခ်န္ထားရစ္သည့္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ႀကိဳးနီအထပ္ထပ္ကို ျဖတ္ေတာက္ဖယ္ရွင္းရေသာ အလုပ္မွာ အခက္ခဲဆုံးဟု ဆိုရမည္။ ျပည္သူလူထုမွာ ယေန႔အထိ စိတ္ေအးခ်မ္းသာျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနထိုင္စားေသာက္ႏိုင္ ခြင့္မရရွိေသး ေပ။ အာဏာရွင္ႀကိဳးနီစနစ္ေအာက္တြင္ရရွိခဲ့ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားကို အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား ဆက္လက္က်င့္သုံးလွ်က္ ရွိ ေနေသး၍ ျပည္သူအေတာ္မ်ားမ်ားက အစိုးရရုံးမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ်ေရွာင္ၾကဥ္ေနၾကဆဲ ရွိသည္။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းတုိ႔သည္ ျပည္သူ႔ဆန္စားေနၾကသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္၊ ျပည္သူကို ေလးစားၾကဖုိ႔လိုသည္။ ျပည္သူတုိ႔အား အျမဲကူညီရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ ေနဖုိ႔လည္း လိုသည္။

ရာထူးတာဝန္ႀကီးေလ၊ ျပည္သူအတြက္ တာဝန္ပို၍ေက်ပြန္ေလ ျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းရမည္။ ယခုေခတ္သည္ အာဏာရွင္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီႀကိဳးနီစနစ္ကို မႏွစ္ၿမိဳ႕ေတာ့သျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီသုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေနခ်ိန္ျဖစ္သည္ကို အစိုးရ ဝန္ထမ္း မ်ား နားလည္သိရွိထားသင့္သည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ အခ်င္ခ်င္း အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ အေရးႀကီးသည္။ မိမိတုိ႔တာဝန္ ယူရေသာ ရာထူးတာဝန္အလိုက္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈရွိဖုိ႔လိုရုံ မက၊ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ လည္းလိုသည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းတုိ႔အေနျဖင့္ ျပည္သူႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာရွိရမည္။ အာဏာရွင္ေခတ္ကကဲ့သုိ႔ ပညာျပျခင္း၊ အထက္စည္းမွ သေဟာက္သဟန္း ေျပာဆိုျခင္းမ်ားကို ခဝါခ်ဖုိ႔ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ျပည္သူလူထုသည္ မိမိတုိ႔၏ ထမင္းရွင္ျဖစ္သည့္အခ်က္ကို မေမ့သင့္ေပ။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အစိုးရ တာဝန္ယူမႈ (၂) ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ယခု ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎မိန္႔ခြန္းတြင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က- “ယခုႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ဦးဝင္းျမင့္ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ႏိုင္ျခင္းဟာ ကြၽန္မတို႔ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံ ေရး ရင့္က်က္တည္ၿငိမ္လာမႈကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ပါတယ္။ သမၼတႀကီးဦးဝင္းျမင့္ဟာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တည္ ေထာင္စအခ်ိန္မွာပဲ ပါတီဝင္ျဖစ္လာၿပီး၊ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ၊ ကြ်န္မတို႔ႏိုင္ငံနဲ႔ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား အက်ိဳးျဖစ္ေစမယ့္ ပါတီ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို အႀကီးအေသး၊ အျမင့္အနိမ့္မေရြးဘဲ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳသူတို႔ ရဲ႕ဂုဏ္ေရာင္ဟာ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝ၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြ ေမြးထုတ္ႏိုင္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ယခု ကြၽန္မ တုိ႔ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈအတြင္းက ေပၚေပါက္လာတဲ့ ႏိုင္ငံ့တာဝန္မ်ားကို သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာနဲ႔ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မယ့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတတစ္ဦးကို ဒုတိယမ်ဳိးဆက္လို႔ေခၚဆိုရမယ့္သူမ်ားအတြင္းက ခန္႔အပ္ႏိုင္ျခင္းဟာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကိုထူေထာင္ခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာမက၊ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈမွာ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ပထမမ်ဳိးဆက္မ်ား အားလံုးရဲ႕ ဂုဏ္ေရာင္ပဲျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မွတ္ခ်က္စကားအရ သမၼတသစ္ ဦးဝင္းျမင့္သည္  ႏိုင္ငံ့တာဝန္မ်ားကို သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာတုိ႔ ျဖင့္ ထမ္းရြက္မည့္ပုဂၢိဳလ္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သမၼတသစ္က ျပည္သူမ်ားအတြက္  ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစသည့္ ႀကိဳးနီစနစ္မ်ားကို ေျဖေလ်ာ့သြားမည္ဟုလည္း ေျပာဆိုထားသည္။ ျမန္မာ႔လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း လႈိက္စားေနေသာ အဂတိလုိက္စားမႈ မ်ား ကိုလည္း စနစ္တက်တိုက္ဖ်က္ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ား၏ စာရိတၱမ႑ိဳင္ ၾကံ့ခိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ဟုလည္း ဆိုသည္။ ၎အျပင္ ဥပေဒမဲ့သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသည့္ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး၊ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကး ရရွိေရးတုိ႔ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သမၼတသစ္ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႕ျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က - “ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးဝင္းျမင့္က၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ကတိသစၥာျပဳၿပီး ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းမွာ ကြ်န္မတို႔အစိုးရရဲ႕ ဦးစားေပးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေတြျဖစ္တ့ဲ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ျပည္သူ မ်ားရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘဝ တိုးတက္ျမင့္မားေစေရး၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတို႔ကို ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္ ဆိုတာပါပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ အစိုးရရဲ႕ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမယ့္ကိစၥေတြကုိလည္း ခ်ျပသြားခဲ့ပါတယ္။ အကယ္၍ ေသခ်ာစြာနားမေထာင္ခဲ့ၾကရင္ ျပန္ဖတ္ၾကပါ။ သမၼတႀကီးရဲ႕မိန္႔ခြန္းက အေရးႀကီးပါတယ္။” ဟု ေျပာဆိုထားသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးဝင္းျမင့္၏ ဦးစားေပးကိစၥ ၃ ရပ္သည္ လက္ရွိအစိုးရ၏ ပဓါန မူဝါဒဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ၎မူဝါဒမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူ မ်ားက ႀကိဳဆိုေထာက္ခံၾကသည္ဟုလည္း ၾကားရသည္။

၃ဝ-၃-၂ဝ၁၈ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ကတိသစၥာျပဳပြဲ အခမ္းအနား၌ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ ေျပာၾကားသည့္မိန္႔ခြန္းတြင္ “ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ အပ္ႏွင္းထားတဲ့ အခြင့္အာဏာ ကို တတ္ႏိုင္သမၽွ ပိုင္းျခားက်င့္သုံးေနၾကတဲ့ မ႑ိဳင္ႀကီး သုံးရပ္အၾကားမွာ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊ အျပန္အလွန္ နားလည္ မႈ၊ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြ အက်ိဳးအတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္သြားၾကဖို႔ တိုက္တြန္း ေျပာၾကား လိုပါ တယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ နားေတြ၊ မ်က္စိေတြျဖစ္တဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကို အေလးအနက္ထားၾက ဖို႔၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလုပ္အေကၽြးျပဳရမယ့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ျပည္သူ႕မ႑ိဳင္ကို အေလးအျမတ္ျပဳၾကဖို႔ တစ္ဆက္ တည္းမွာပဲ တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုပါတယ္။” ဟု အထူးျပဳ ေျပာၾကားမႈကို သတိျပဳမိသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္သည္ ဒီမိုကေရစီ၏ အေျခခံ အုတ္ျမစ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ လြတ္လပ္စြာေရးသားခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ သတင္း အခ်က္အလက္ရယူပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္တုိ႔သည္ ပြင့္လင္း လြတ္လပ္ ေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ရာတြင္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ  ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားျဖစ္သည့္အခ်က္ကို နားလည္သိရွိၿပီးျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ‘လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္ဟ ထုတ္ေဖၚ ေျပာဆိုခြင့္’ ႏွင့္  ‘လြတ္လပ္စြာ သတင္းေရးသား ျဖန္႕ခ်ိပိုင္ခြင့္’ တုိ႔ကို တာဝန္ခံမႈရွိရွိ လမ္းဖြင့္ေပးမွသာ လြတ္လပ္ေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ား ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ အမွီ အခိုကင္းစြာ ေပၚေပါက္လာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။  ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က ျပည္သူတုိ႔၏ နားမ်ား မ်က္စိမ်ားျဖစ္သည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑ကို အေလးအနက္ထားၾကရန္ ေျပာဆိုရုံမက၊  အစိုးရက အလုပ္အေကၽြးျပဳရမည့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတုိ႔၏ ျပည္သူ႕မ႑ိဳင္ကို အေလးအျမတ္ျပဳၾကရန္လည္း ႏိႈးေဆာ္ခဲ့ သည္။ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ က သတင္းမီဒီယာကို “ျပည္သူ႕မ႑ိဳင္”ဟု အမည္တတ္ေျပာဆိုခဲ့သည္ကို သတိျပဳမိသည္။

ယေန႔ ျမန္ႏိုင္ငံ၏ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္လွ်င္ ယခင္ကထက္ အေတာ္အသင့္ လြတ္လပ္လာသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း သတင္းရယူရာတြင္၊ သတင္းမ်ားထုတ္လုပ္ ျဖန္႕ျဖဴးရာတြင္ အကန္႕အသတ္မ်ား၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ၎အျပင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာေနရာေဒသမ်ားတြင္ သတင္းမ်ားရယူရာ၌ သတင္းေထာက္မ်ား၏ လံုျခံဳေရး အေျခအေနမွာ စိုးရိမ္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာသဖြယ္ ျဖစ္ေနေသာ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားအဖုိ႔ လုံျခဳံေရးအာမခံခ်က္ လုံးဝမရွိေခ်။ ၎ျပင္ သတင္းေထာက္မ်ား အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ားႏွင့္ ဌာနဆို္င္ရာမ်ားမွ သတင္းမ်ားရယူရာတြင္လည္း ခြဲဲျခား ဆက္ဆံ ခံရမႈမ်ားရွိေနသည္။ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၏ အေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ားပင္ ဆံုးရံႈးလ်က္ရွိေနသည္ဟု ဆိုသည္။ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ သတင္းေထာက္မ်ားအေပၚ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ကန္႕သတ္ေန ဆဲရွိသည္။ ယခု သမၼတသစ္၏ မိန္႕ခြန္းကို အေကာင္းျမင္ရႈေထာင့္မွ သုံးသပ္ရလွ်င္ သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္ အေျခအေန ပိုေကာင္း လာဖြယ္ရွိေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ NLD အစိုးရ၏ က်န္ရွိေနေသာ ၂ဝ၁၈ - ၂ဝ၂ဝ သက္တမ္းအတြင္း မူဝါဒေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္မည့္ အလာအလာမ်ားေတြ႕ျမင္ေနရၿပီး၊ သတင္းမီဒီယာ မူဝါဒလည္း အေျပာင္းအလဲ ရွိလာႏိုင္သည္။

NLD အစိုးရ တာဝန္ယူမႈ (၂) ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က- “ကြ်န္မတို႔ အစိုးရရဲ႕ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ေတြထဲမွာ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈစီးပြားေရးဘဝ တိုးတက္ ျမင့္မားေရးလည္းပါပါတယ္။ ဒီရည္မွန္းခ်က္ ဘယ္ေလာက္အထိ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္တယ္ဆုိတာ တကယ္ေတာ့ ျပည္သူေတြကပဲ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ လမ္းေတြ ဘယ္ႏွစ္မိုင္ ေဖာက္ႏိုင္ခဲ့တယ္၊ တံတားေတြဘယ္ႏွစ္ခု တိုးတက္လာတယ္၊ လွ်ပ္စစ္မီးရသြားတဲ့ ေက်းရြာေတြ၊ ၿမိဳ႕ေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ား လာတယ္၊ စသျဖင့္ ေမြးကင္းစမိခင္နဲ႔ ကေလးဆံုး႐ံႈးမႈႏႈန္းက ဘယ္ေလာက္ျမင့္ ေနေသးတယ္၊ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ ဘယ္ေလာက္နည္းေနေသးတယ္၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ဘယ္ေလာက္ ရွိေနေသးတယ္။ ဒါေတြ၊ ဒါေတြကို ကိန္းဂဏန္းေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြကို တာဝန္သိစိတ္နဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို အေလးထားတဲ့ အစိုးရပီပီ စဥ္ဆက္မျပတ္ အသိေပးဖို႔ ဝန္ႀကီးဌာနအားလံုးကို ညႊန္ၾကားထားပါတယ္။” ဟု ၎။

“ဒါေပမယ့္လည္း ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ တိုးတက္မႈကို ကိန္းဂဏန္းနဲ႔ ျပည္စံုေအာင္ ေဖာ္ျပလို႔မရပါဘူး။ တစ္ခါတစ္ေလလည္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ကိန္းဂဏန္း တြက္ခ်က္မႈ မတူတာေၾကာင့္ အေျဖမွန္ကို သိဖို႔ခက္ပါတယ္။ ကိန္းဂဏန္းေတြက ျပေနတဲ့ အေျခအေနေတြဟာ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈဘဝစီးပြားအေပၚ ဘယ္ေလာက္အစစ္အမွန္ သက္ေရာက္မႈရွိလဲ ဆုိတာ ကသာ အဓိကပါ။ ဥပမာ၊ ယခင္ႏွစ္အတြင္းမွာ ကြ်န္မတို႔ ျပည္ပဆန္တင္ပို႔မႈဟာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း အျမင့္မား ဆံုးအဆင့္ေရာက္သြားပါတယ္။ ဒီတိုးတက္မႈဟာ ကြ်န္မတို႔ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားဘဝအေပၚ ဘယ္လို အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈရွိလဲ ဆိုတာကေတာ့ ဒါကအဓိကပါ။ ဒါေတြကို ဆန္းစစ္ၿပီးမွ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ မူဝါဒ၊ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ခ်မွတ္ ရင္ဆိုင္မွာပါ။ လာမယ့္ႏွစ္အတြင္း ျပည္သူျပည္သားမ်ား အတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးျဖစ္ေစမယ့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ထပ္မံသတ္မွတ္ၿပီး၊ ႏွစ္သစ္ကူးခ်ိန္မွာ ခ်ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ၎။

“ဘယ္လိုစီမံကိန္းေတြပဲ ခ်မွတ္ခ်မွတ္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ စုေပါင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းကသာ ေအာင္ျမင္ျခင္းရဲ႕ အဓိက အေၾကာင္းတရားျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အစုအဖြဲ႔၊ ဂိုဏ္းဂဏ စိတ္ေတြကို ဖယ္ရွားၿပီး၊ ႏိုင္ငံနဲ႔ ျပည္သူမ်ားအက်ိဳး သယ္ပိုး ရာမွာ၊ မည္သူကိုမွ် လက္ညိႈးမထိုး၊ မိမိရဲ႕ ေစတနာ၊ ပညာ၊ သတၱိေတြကိုသာ လူတိုင္းလူတိုင္း အထြဋ္အထိပ္ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုႀကီးမား၊ ခက္ခဲတဲ့ စိန္ေခၚမႈပဲျဖစ္ပါေစ၊ ေက်ာ္လႊားႏိုင္မယ္လို႔ ခိုင္မာစြာ ယံုၾကည္ပါ တယ္။” ဟု၎ ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို သတိခ်ပ္ၾကရေပမည္။
သုိ႔ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေျပာၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ သမၼတသစ္၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို ေထာက္ရႈပါက အစိုးရ၏ အေရးႀကီးမူဝါဒမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာမည့္ အလားအလာမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္၏ မိန္႕ခြန္းတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေႏွာင့္ေႏွးေနသည့္ ဌာနဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ၾကပ္မတ္မည္ဟု ဆိုထား သည္။ ထိုအခ်က္ကို ျပည္သူလူထုက လႈိက္လွဲစြာ ေထာက္ခံေနၾကသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ ျပည္သူ႕ ရိကၡာ ေငြေၾကးကို စားသုံးလွ်က္ ျပည္သူ႕သစၥာကို ေစာင့္သိရန္ ေမ့ေလ်ာ့ေန သည့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအား စိတ္ေနစိတ္ထား (Mindset) ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ သတိေပးအေရးယူမႈ စတင္ႏိုင္မွသာ ျပည္သူလူထု၏ ေန႔စဥ္ဘဝအား အေထာက္အကူ ျဖစ္ေပမည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အေနျဖင့္လည္း ဆိုခဲေစ ျမဲေစဆိုသည့္အတိုင္း မိမိ၏ သႏၷိ႒ာန္ အတိုင္း စည္းပ်က္ကမ္းပ်က္ ျဖစ္ေနၾကေသာ ဝန္ထမ္းေလာကအား ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယျပဳျပင္္ရန္ လိုမည္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရဝန္ထမ္း ေလာကတြင္ ျပည္သူကို အလုပ္အေကြ်းျပဳရမည္ဆိုသည္ကို ေမ့ေလ်ာ့ေနရုံမက၊ ျပည္သူ႕ ဆန္ကို စားေန ၾကသည္ ဆိုျခင္းကိုပင္ ေမ့ေလ်ာ့ေနၾက သည္မွာ ၾကာေပၿပီ။ အစိုးရဝန္ထမ္းတုိ႔က ျပည္သူတုိ႔အား အထက္စည္းမွ ထန္ထန္မာန္မာန္  ဆက္ဆံေနၾကေသာ အက်င့္စ႐ိုက္မ်ားကို သမၼတသစ္အေနျဖင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း ေပးႏိုင္ပါက အဂတိ လိုက္စားမႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ကိုပါ ႀကိဳတင္ တားဆီးရာေရာက္ႏိုင္သည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အစိုးရ၏ လမ္းစဥ္သည္ ျပည္သူကို စိတ္ေရာကိုယ္ပါ လုံျခဳံေအးခ်မ္းေအာင္ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္သြားမည္ဟု အထပ္ထပ္အခါခါ ကတိျပဳခဲ့ေပသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ယေန႔ အစိုးရဝန္ထမ္းတုိ႔သည္ ယခင္အာဏာရွင္ ေခတ္ကို ျပန္လည္ တသမေနဘဲ၊ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ မိမိတုိ႔၏ စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ားကို ျပဳျပင္ ကာ NLD အစိုးရႏွင့္အတူ လက္ငင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္ဟု ထင္ျမင္မိေပသည္။


Photo credit : The Straits Times

Comments