ကာတြန္းကုိေတရဲ႕ ျဖည္းျဖည္းတြန္းၾကပါ ... လွမ္းေနပါတယ္ခင္ဗ်


ကာတြန္းကုိေတရဲ႕ ျဖည္းျဖည္းတြန္းၾကပါ ... လွမ္းေနပါတယ္ခင္ဗ်
(မုိးမခ) ဧၿပီ ၁၊ ၂၀၁၈

Comments