အမၺနဒီေက်ာ္စြာ ● ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရဆိုသည္မွာ

အမၺနဒီေက်ာ္စြာ ● ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရဆိုသည္မွာ
(မုိးမခ) ဧၿပီ ၁၅၊ ၂၀၁၈

အစိုးရဆိုသည္မွာ ရြာသူရြာသား ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား တိုင္းသူျပည္သား နိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတို႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္စိုးမိုးခ်ယ္လွယ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ စီမံခန္႔ခြဲ႐ံုသက္သက္ထားရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းသက္သက္မဟုတ္ပါ။ ထိုရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေနပါလွ်င္လည္း မရွိသင့္ မရွိအပ္ မထားသင့္ မထားအပ္ေတာ့ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္သာ ျဖစ္ပါလိမ္႔မည္။

အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ တာဝန္ယူေတာ႔မည္ဆိုလွ်င္ အဓိကျပဳလုပ္ရမည္မွာ အမ်ားအက်ဳိးသာ ျဖစ္သင့္ပါသည္ မဟုတ္ပါလား။ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းတြင္ ပါဝင္သူမ်ားလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားကိုလည္း လူႀကီးဟု သံုးႏႈန္းၾကသျဖင့္ အသက္ႀကီး ေသာလူႀကီးမ်ားကသာ ေနရာယူကာ စီစဥ္လုပ္ကိုင္ရမည္ စီမံခန္႔ခြဲရမည္ဟု တစ္ထစ္ခ် မသတ္မွတ္ၾကေစလိုပါ။ လူႀကီးဆို သည္မွာ တာဝန္ႀကီးႀကီးကိုယူထားေသာ ထမ္းေဆာင္ေနေသာသူကိုသာ လူႀကီးဟုေခၚဆိုသည္ကို လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ကလည္း ေျပာၾကားဖူးသည္ မဟုတ္ပါလား။ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းတြင္ ပါဝင္သူတို႔၏ အရည္ အခ်င္းမ်ားထဲတြင္ အေရးအႀကီးဆံုးမွာ စိတ္ထား ႏွလံုးသားလွဖို႔လည္း လိုအပ္သလို တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈရွိတတ္ၾက ဖို႔ကလည္း လိုအပ္လွပါသည္။ ဌာနဆိုင္ရာတိုင္းတြင္ အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းတြင္ တာဝန္ခံဆိုေသာစကားလံုးႏွင့္ အမည္နာမႏွင့္ ရာထူးရာခံမ်ား ရွိၾကည္သည္ခ်ည္းျဖစ္ပါသည္။ အေျဖကလည္း ႐ိုးရွင္းလွပါသည္ တာဝန္ခံျဖစ္ပါသည္။ တာဝန္ကို ခံယူရန္ ျဖစ္သမွ် ျပႆနာႀကီးငယ္တို႔၏ တာဝန္မ်ားကိုတာဝန္ခံၿပီး ေျဖရွင္းေပးရန္ တာဝန္ယူၿပီး ေျဖရွင္းေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ တာဝန္မယူခ်င္ပါဘဲ တာဝန္မခံႏိုင္ပါဘဲ တာဝန္ခံရာထူးေနရာမ်ားကို ယူထားမည္ဆိုလွ်င္ ထိုပုဂၢိဳသည္ကား အၿငိမ့္ထဲမွ ဟာသလူရႊင္ေတာ္ႏွင္႔သာ တူေနေပေတာ႔မည္ မဟုတ္ပါလား။ အစိုးရဆိုသည္မွာ အာဏာပါဝါ လက္နက္ေငြေၾကး အဖြဲ႔အ စည္းအားကိုးတို႔ျဖင့္ မိစိတ္ထင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ကာ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ခြင္႔ကို ရထားေသာ အဖြဲ႔တစ္ခုမျဖစ္သင္႔ေပ။ တိုင္းသူ ျပည္သားတို႔က ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကြၽန္မတို႔ မသိေသာ မတတ္ေသာ နားမလည္ေသာ အေရးကိစၥမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾက ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကြၽန္မတို႔ မအားလပ္ေသာ မသြား မလာႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားလူအမ်ားသြားလာရင္ လုပ္ေဆာင္ရန္အဆင္မေျပေသာေနရာဌာနမ်ားသို႔ သြားလာ လုပ္ကိုင္ေပးပါ။ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးပါ။ စီစဥ္ေပးပါ။ ထိုသို႔ ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေနစရာ စားစရာ သြားစရာလာစရာ အိပ္စရာ က်န္းမာေရး စီးပြားေရး လူမႈေရး ပညာေရး အစစအရာရာ တာဝန္ယူေပးပါမည္ဟု တိုင္းသူျပည္သားတို႔က တာဝန္ေပးခန္႔အပ္ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မီးမရေသာ ရြာတစ္ရြာတြင္ ရြာသူရြာသားမ်ားက မီးလင္းခ်င္ မီးရခ်င္သည္ျဖစ္ရာ ဟိုေနရာ တစ္ရြာလံုးသြား သည္ေနရာ တစ္ ရြာလံုးသြား ေနရာတကာ လူစုလူေဝးမ်ားျဖင့္လုပ္ကိုင္၍ အဆင္မေျပႏိုင္ပါ။ မိသားစုအေရးမ်ား လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား လယ္မ်ားကိုင္းမ်ား ေတာင္ယာမ်ား လူမႈေရး ရပ္ေရးရြာေရး စီးပြားေရး သာေရးနာေရးမ်ားျဖင္႔ ကိစၥတစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ အမ်ဳိးအမ်ဳိးအေထြေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားရွိေသးသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေရးကိစၥတစ္ခုတည္းကို အင္အားစိုက္ကာတစ္ရြာလံုးကလိုက္ၿပီး လုပ္ကိုင္ေနဖို႔ရာ မသင့္ေတာ္ မတင့္တယ္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ကိစၥျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ရြာလံုး၏ကိုယ္ စား စိတ္ရင္း ေစတနာေကာင္းသူ လည္လည္ဝယ္ဝယ္ရွိသူ ေပါက္ေပါက္ေရာက္ရွိသူ အမ်ားအက်ဳိးကို ဦးစားေပးထမ္းေဆာင္ ႏိုင္သူ အပင္ပန္းခံႏိုင္သူ အခ်ိန္လည္းေပးႏိုင္သူ အနစ္နာ ဝါသနာ ေစတနာ နာသံုးနာႏွင္႔လည္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူကိုသာ ရြာကိစၥမ်ားကို တာဝန္ယူၿပီးလုပ္ကိုင္ေပးႏိုင္ေသာ လူငယ္ လူရြယ္မ်ားကို အကူအညီေပးၾကဖို႔ ေတာင္းဆိုရေပေတာ႔မည္။ ထိုသို႔ေတာင္းဆိုအကူအညီေတာင္းေသာအခါမွ လုပ္ႏိုင္ ကိုင္ႏိုင္ ေျပာနိုင္ဆိုႏိုင္ေသာလူငယ္မ်ားက ကြၽန္ေတာ္ ကြၽန္မတို႔ တာဝန္ယူေပးႏိုင္ပါသည္ဆိုေသာ လူငယ္မ်ား ေပၚထြက္လာပါလိမ္႔မည္။ ထိုပုဂၢိဳမ်ားထဲတြင္ ခိုင္းခ်င္ရာခိုင္း စိတ္ထားေကာင္း ႏွလံုးသားလွ အမ်ားအက်ဳိးသယ္ပိုး ေရခပ္ ထင္းခြဲကအစ ျခံစည္း႐ိုးကာ အိမ္မိုး လယ္အလုပ္ ယာအလုပ္ အစစအရာရာကို မၿငီးမျငဴလုပ္နိုင္ပါေသာ္လည္း ပညာေရးအားနည္းေသာသူမ်ားလည္း ပါေပလိမ္႔မည္။ သာေရး နာေရး ရပ္ေရး ရြာေရး လူမႈေရး ကိစၥမ်ားတြင္ အားက်ဳိးမာန္တက္ လုပ္ကိုင္ေနေလ႔ရွိေသာ ရြာလူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရြာေဆာ္မ်ားပါဝင္လာေပ လိမ္႔မည္။ ထို႔အျပင္ ပညာလည္းတတ္ မိဘမ်ဳိး႐ိုးလည္းေကာင္း ေပါက္ေပါက္ေရာက္ေရာက္လည္းရွိ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ဝတ္ စားတတ္ၿပီး ခန္႔ခန္႔ျငားျငား တည္တည္ၾကည္ၾကည္ေနတတ္ကာ အမ်ားအက်ဳိးသယ္ပိုုးတတ္သူ ရပ္ရြာျပည္သူလူထု၏ အ ႏြံတာခံႏိုင္သူ ပုဂၢိဳမ်ားလည္း ပါဝင္လာေပလိမ္႔မည္။ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားးရွာတတ္ေသာေငြေၾကးခ်မ္းသာျပီး အမ်ားအတြက္အ နစ္နာသိပ္မခံဘဲ မိသားစုအေရးေဆြမ်ဳိးအသိုင္းအဝိုင္းအေရးကို ဦးစားေပးတတ္ေသာအသိုင္းအဝိုင္းမွပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း ပါ ဝင္လာေပလိမ္႔မည္။ ထို႔ျပင္ တစ္ရြာလံုးႏွင့္ အဆင္မေျပ ကန္႔လန္႔တိုက္သူမ်ားကလည္း ဘုႏွင့္ေဘာက္ ဝင္ေျပာတာမ်ဳိး ရွိ ေပလိမ္႔မည္။ တစ္ရြာလံုးႏွင္႔ မဆီမဆိုင္ေနတတ္ေသာ သီးသီးသန္႔သန္႔ မပတ္သက္ဘဲ ေနသူမ်ားလည္း ရွိေပလိမ္႔မည္။ ထိုပုဂိၢဳလ္မ်ားအားလံုးထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရြာလူထုက မည္သူမ်ားကို ရြာလူကိုယ္စား ကိစၥအေထြေထြ မီးေရးထင္းေရး သာ ေရး နာေရး ရပ္ေရးရြာေရးမ်ားကို တာဝန္ေပးၾကမည္နည္းဆိုလွ်င္ အေျဖကအလြန္ပင္ ႐ိုးရွင္း လြယ္ကူေနေပလိမ္႔မည္။ တစ္ရြာလံုးကိုကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေသာ တစ္ရြာလံုး၏အက်ဳိးကို ေန႔ည အခ်ိန္မေရြးတာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈမ်ားျဖင္႔ တာဝန္ေက် ပြန္ ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ စိတ္ထားေကာင္း ႏွလံုးသားလွၿပီး အေျပာေကာင္း အဆိုေကာင္း ႏႈတ္ခ်ဳိသေဘာေကာင္း ဗလငါးတန္ျပည္စံုေသာ ဉာဏ္အေမွ်ာ္အျမင္ႏွင္႔ေျဖရွင္းတတ္ေသာ ဥပဓိ႐ုပ္ေကာင္းမ်ဳိး႐ိုးေကာင္းေသာပုဂိၢဳလ္မ်ဳိးကိုသာ တာဝန္ေပးခ်င္ၾကမွာက ေလာကသဘာဝသာျဖစ္ေလသည္ မဟုတ္ပါလား။

ထိုကဲ့သို႔ လုပ္နိုင္ ကိုင္ႏိုင္ ေျပာႏိုင္ ဆိုႏိုင္ သြားႏိုင္ လာႏိုင္ ေပါက္ေရာက္ေသာ ရြာလူထုကိုယ္စားျပဳ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုရွိလာၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရြာအတြက္လိုအပ္ေသာ ကိစၥအဝဝကို တာဝန္လြဲေျပာင္းေပးအပ္ရန္ ရြာလူထုႏွင္႔ ညႇိညႇိႏႈိင္းႏႈိင္း စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အထူးသျဖင့္ ဘာလုပ္လုပ္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ အေျဖရွာၾကရန္ မိမိအျမင္ မိမိ၏ အမ်ားႏွင္႔မတူ ေသာ ကြဲျပားေသာ႐ႈေထာင္႔မ်ားမွ အယူအဆမ်ားကို ရြာလူထုတြင္ခ်ျပကာ အမ်ား၏သေဘာႏွင္႔ ကိုက္ညီဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔က အေရးႀကီးပါသည္။ ထိုမွသာ ရြာ၏ဂုဏ္ ရြာအဖြဲ႔အစည္း၏ဂုဏ္ႏွင့္ ရြာအဖြဲ႔အစည္း၏ သက္တမ္းမွာ ခိုင္မာက်စ္လစ္ကာ ေရရွည္တည္တံ့ေပလိမ္႔မည္ မဟုတ္ပါလား။ ထိုအဖြဲဲ႔အစည္းကလည္း ရြာအိမ္ေခ်တိုင္းေစ႔ ေကာက္ယူ ထားေသာ ရြာ၏ရန္ပံုေငြမ်ားကို ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ ရည္ရြယ္ကာအသံုးျပဳရန္ မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင္႔မွ် တလြဲဆံပင္ မေကာင္းသင္႔ပါ။ ရြာလူထုထံက တစ္အိမ္တက္ တစ္အိမ္ဆင္း တစ္အိမ္ဝင္ တစ္အိမ္ထြက္ ေကာက္ခံရရွိထားေသာ ရြာရန္ပံု ေငြမ်ားသည္ ရြာလူထုအက်ဳိးအတြက္ ရြာအက်ဳိးအတြက္ ရြာလူထုထဲက သာေရးနာေရးမ်ားအတြက္သာ အသံုးျပဳရန္ ေကာက္ခံစုေဆာင္းေပးထားေသာ ရြာရန္ပံုေငြျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အက်ဳိးအတြက္မွ် အသံုးျပဳရန္ ေပးထားျခင္းမဟုတ္ေသာ ရြာလူထုအားလံုးက ပိုင္ဆိုင္ေသာရြာပိုင္ ရန္ပံုေငြသာ ျဖစ္ပါသည္။ တနည္းေျပာရလွ်င္ ငါ႔တူတို႔ ငါ႔ေမာင္တို႔ တစ္ရြာလံုးက ေကာက္ခံထားတဲ့ရန္ပံုေငြကေတာ့ ဒီေလာက္ရွိတယ္၊ တို႔ရြာလူထုကေတာ႔ လမ္းခင္းခ်င္တယ္ ရြာထိပ္မွာ ေခ်ာင္းကူးတံတားေလးထိုးခ်င္တယ္၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ သိမ္ေလးေဆာက္ခ်င္တယ္၊ ဇရပ္ေလးေဆာက္ခ်င္ တယ္၊ ရြာထိပ္ကသစ္ပင္ရိပ္ေတြမွာ ေသာက္ေရအိုးစင္ေလးထားခ်င္တယ္၊ ရြာျခံစည္း႐ိုးကာခ်င္တယ္၊ ရြာအလွဴလုပ္ခ်င္တယ္၊ လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္ခ်င္တယ္ စသည္ျဖင္႔ ငါတို႔ရြာလူထုအစား ေခတ္ပညာတတ္ ေရွ႕မီေနာက္မီ ငါ့တူတို႔ ငါ့ေမာင္တို႔က ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါကြယ္ဟု အကူအညီေပးဖို႔ရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ဳိးကို လုပ္ႏိုင္သူ လုပ္တတ္သူ အင္အားရွိသူ အရြယ္ရွိသူ မ်ားပီပီ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကဖို႔သေဘာသာ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ မိမိတို႔ရြာကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႔က ေကာင္းမြန္ေသာအစီအစဥ္မ်ားရွိခဲ႔ပါကလည္း ဦးႀကီးတို႔ ေဒၚေဒၚတို႔ အစ္ကိုတို႔ အစ္မတို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႔ေလးကေတာ႔ ရြာေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ဘာေတြေတြးမိပါတယ္၊ ဘာေတြလုပ္ခ်င္ပါတယ္၊ ဦးႀကီးတို႔ ေဒၚေဒၚတို႔က ဘယ္လိုသေဘာရပါသလဲဆိုတာေလးကိုေတာ႔ အျမဲတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး ရြာလူထုကို ခ်ျပေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔လုပ္တာ မွန္တယ္၊ ရြာအက်ဳိးအတြက္ ရြာလူထုေကာင္းဖို႔အတြက္မွန္ေပမယ့္ အမ်ားနဲ႔မတိုင္ပင္ အေဆြးေႏြးပဲလူထု၏ အၾကံဉာဏ္ေပးမႈ ေထာက္ခံမႈ ေဝဘန္မႈမ်ားကို မယူဘဲ လက္မခံဘဲ အလွ်င္စလို မလုပ္စေကာင္းပါ။ ထိုမွသာ က်ီးကို ဘုတ္ရိုေသ ဘုတ္ကို က်ီးရိုေသ၊ ကြၽန္း ကိုင္းမွီ ကိုင္း ကြၽန္းမွီ၊ ေႁမြမေသ တုတ္မက်ဳိး၊ ရွဥ့္လည္းေလွ်ာက္သာ ပ်ားလည္းစြဲသာဆိုေသာ အေျခအေနမွန္မ်ားျဖင္႔ လူထု၏ စိတ္သေဘာထားမ်ား ႏွင္႔အညီ လူထု၏ အင္အားမ်ားႏွင္႔အတူ ေရွ႕တည့္တည့္သို႔ ထိုးေဖာက္ႏိုင္ေပလိမ္႔မည္။ ရြာလူထုတို႔ထံက ေကာက္ခံရရွိ ထားေသာ ရြာရန္ပံုေငြမ်ားသည္ ရြာကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏လက္ထဲတြင္ရွိေနပါေသာ္လည္း ရြာကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ ေငြမ်ားမဟုတ္ဘဲ ရြာလူထု၏ရန္ပံုေငြမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ရြာလူထု၏ဆႏၵမပါဘဲ မည္သည့္နည္းလမ္းႏွင့္မွ် အသံုးမျပဳသင့္ ေၾကာင္း ကိုေတာ့ျဖင့္ အထူးသတိထားဖို႔ လိုအပ္လွပါေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရြာငယ္ေလးသည္ တိုင္းျပည္တစ္ခု ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္လာလွ်င္ ရြာကိုယ္စားျပဳ လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။ ရြာ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။ ရြာ လူထုသည္ ျပည္သူလူထု ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။ လုပ္အားႏွင့္ႏိုင္သူက လုပ္အားျဖင့္၊ ဉာဏ္အားျဖင့္ႏိုင္သူက ဉာဏ္အားျဖင့္၊ ႏႈတ္အားျဖင့္ႏိုင္သူက ႏႈတ္အားျဖင့္၊ စာေပအားျဖင့္ႏိုင္သူက စာေပအားျဖင့္၊ ဂီတအားျဖင္႔ႏိုင္သူက ဂီတအားျဖင့္၊ အႏုပညာ အားျဖင့္ႏိုင္သူက အႏုပညာအားျဖင့္၊ အားကစားျဖင့္ႏိုင္သူက အားကစားအားျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းကာ မၾက သယ္ၾက တြန္းၾက ေရႊ႕ ၾက ကူညီၾကမွသာ ဒီမိုကေရစီ၏ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ပန္းတိုင္မ်ားကို တစ္ဆင္႔ခ်င္း တစ္လွမ္းခ်င္း တျဖည္းျဖည္း တေရြ႕ ေရြ႕ျဖင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း ေျခဆင္းထဲကလို တရားမွ်တေသာ လြတ္လပ္ေသာ မ်ားတူခပ္သိမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ခြင္႔တူညီမွ် ေသာ ဝါဒျဖဴစင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု အေမြႀကီးကို အျမဲတည္တံ႔ေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ကြၽန္ပ္တို႔၏ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းကိုလည္း သီခ်င္း၏ဂုဏ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ဂုဏ္ႏွင္႔ေလ်ာ္ညီစြာ ႏိုင္ငံသားအားလံုး ကိုယ့္တာဝန္ ကိုယ္ေက်ပြန္စြာ က်ရာေနရာက တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈမ်ားျဖင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းထဲက အတိုင္းမွန္ကန္စြာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္
အမၺနဒီေက်ာ္စြာ

Comments