ဖိုးေ႐ႊညီမိႈင္း ● ပလတ္စတစ္မ်ား

ဖိုးေ႐ႊညီမိႈင္း ● ပလတ္စတစ္မ်ား
(မုိးမခ) ဧၿပီ ၁၊ ၂၀၁၈

သမား႐ိုးက် ထုံးတမ္းစဥ္လာ
သဘာဝအတိုင္း ေမြးဖြားလာခဲ့
ရီဆိုက္ကယ္လ္ ျပန္လုပ္လို႔မရႏိုင္တဲ့
႐ိုး႐ိုးသစ္ပင္က
႐ိုး႐ိုးသစ္႐ြက္ တ႐ြက္မွ်သာ။
ေသဆုံးခြင့္ မျပဳႏိုင္ဘူးဆိုရင္
႐ွင္သန္ခြင့္ကို ေပးပါ
႐ွင္သန္ခြင့္ကို လိုခ်င္ေပမယ့္
မရႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့
ေသဆုံးခြင့္ကိုသာ ေပးလိုက္ပါ။
႐ွင္သန္ခြင့္မ႐ွိ
ေသဆုံးခြင့္လည္းမ႐ွိတဲ့
ဒီ ...
ရီဆိုက္ကယ္လ္ထဲက
ပလတ္စတစ္ဘဝႀကီးကို
႐ိုး႐ိုးသစ္႐ြက္ ႐ြံလွၿပီ။

ဖိုးေ႐ႊညီမိႈင္း
၂၀၁၈ မတ္လ ၁၉ ရက္

Comments