ေက်ာ္ဟုန္း - ဘီလူးစည္းကို ေက်ာ္ျဖတ္ျခင္းေက်ာ္ဟုန္း - ဘီလူးစည္းကို ေက်ာ္ျဖတ္ျခင္း
(မိုးမခ) ေမ ၂၆၊ ၂၀၁၈


 ေရဆန္ပိတ္ၿပီး ငါးရွာတယ္
ဆန္တက္တ့ဲငါးေတြ ေသဖို ့သာျပင္။

ငါတို ့ဟာ
ေရဆန္ငါးေတြျဖစ္ခ့ဲ။

ငါးဆိုတာ
ေရလႊာလိႈင္းထုကို
ေခါင္းနဲ ့ေဆာင့္ရဲတယ္။

ျမားခ်ိတ္က အစာကို
ပါးနပ္စြာ ဟပ္စားဖူးသလို
အစာမပါတ့ဲ ပိုက္ေက်ာ့ကြင္းကို
အလီလီ ေရွာင္ခ့ဲဖူးတယ္။

လိုရာစည္းကို ေဖာက္ထြက္ခ်ိန္မွာ
ရခ့ဲဖူးတ့ဲ ဒဏ္ရာေတြက
တသက္စာေက်နပ္ေလာက္တ့ဲ ငါတို ့ရ႔ဲ ဆုလာဘ္။ ။

ေက်ာ္ဟုန္း
၂၀၁၈၀၅၂၃

(ပုလဲရတုေျမာက္ ရွစ္ေလးလုံး လူထုအေရးေတာ္ပုံသို ့ ဂုဏ္ျပဳမႈ)

Comments