ေ အ ာ င္ ေ ဝ း ● ခ် စ္ လို႔ ေ ရ း တဲ့ က ဗ် ာ ( ၈ )

ေ အ ာ င္ ေ ဝ း ● ခ် စ္ လို႔ ေ ရ း တဲ့ က ဗ် ာ ( ၈ )
(မုိးမခ) ေမ ၂၁၊ ၂၀၁၈

"ျပည္တြင္းစစ္ အႏွစ္ ခုနစ္ဆယ္၊ ေတာ္ၿပီ"
"ျပည္တြင္းစစ္ အနွစ္ ခုနစ္ဆယ္၊ ေတာ္ၿပီ"
"ျပည္တြင္းစစ္ အႏွစ္ ခုနစ္ဆယ္၊ ေတာ္ၿပီ"

မရပ္နဲ႔၊ အဲဒီ ေအာ္သံေတြ မရပ္နဲ႔။

လက္နက္ကိုင္ႏိုင္ငံေရးေခတ္
ကုန္ၿပီ။
လက္နက္ကိုင္ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ
အဆိပ္ေတြစီးဆင္းေနတဲ့ျမစ္
ေခတ္ကုန္ၿပီ။
ျပည္တြင္းစစ္ဆိုတာ
သစ္ပင္ေျပာင္းျပန္စိုက္တာ။

ဟိုတုန္းက ဦးေနဝင္း သူပုန္ေမြးၿပီး
အစိုးရလုပ္ခဲ့တယ္။
အခု ဘယ္သူေတြ အစိုးရေမြးၿပီး
သူပုန္လုပ္ေနသလဲ။

မရပ္နဲ႔
ျပည္တြင္းစစ္ကိုမုန္းတီးတဲ့ႏွလုံးသားေတြ၊ မရပ္နဲ႔။
မရပ္နဲ့
ျပည္တြင္းစစ္ကိုဆန္႔က်င္တဲ့အမွန္တရားေတြ၊ မရပ္နဲ႔။
မရပ္နဲ႔
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတာင္းဆိုတဲ့လူထုဆႏၵေတြ၊ မရပ္နဲ႔။
မရပ္နဲ႔
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုတန္ဖိုးထားတဲ့အခ်စ္စိတ္ေတြ၊ မရပ္နဲ႔။

မရပ္နဲ႔
စစ္ေဘးဒဏ္သင့္ျပည္သူေတြအတြက္အကူအညီေတြ၊ မရပ္နဲ႔။
မရပ္နဲ႔
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကဗ်ာရြတ္ဆိုပြဲေတြ၊ မရပ္နဲ႔။
မရပ္နဲ႔
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဂီတေတးသံေတြ၊ မရပ္နဲ႔။

မရပ္နဲ႔
စစ္သားမိန္းမ မုဆိုးမေတြအေပၚ စာနာမႈေတြ၊ မရပ္နဲ႔။
မရပ္နဲ႔
သူပုန္မယား မုဆိုးမမ်ားအေပၚ ေထာက္ထားမႈေတြ၊ မရပ္နဲ႔။

မရပ္နဲ႔
မရပ္နဲ႔
အာဏာရွင္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ တစ္ေယာက္မက်န္ေသကုန္တဲ့အထိ
အဲဒီ စစ္ပြဲေတြ မရပ္နဲ႔။

မရပ္နဲ႔
မရပ္နဲ႔
အာဏာရွင္သူပုန္ေခါင္းေဆာင္ေတြ တစ္ေယာက္မက်န္ေသကုန္တဲ့အထိ
အဲဒီ စစ္ပြဲေတြ မရပ္နဲ႔။

မရပ္နဲ႔
စစ္ပြဲေတြရပ္ဖို႔ေျပာတဲ့သူေတြကိုဖမ္းတဲ့အစိုးရကိုလည္း အျပစ္ေျပာဖို႔
မရပ္နဲ႔။

ျပည္တြင္းစစ္ အႏွစ္ခုနစ္ဆယ္
ေတာ္သင့္ၿပီ ခင္ရယ္။ ။

ေ အ ာ င္ ေ ဝ း
(ေမ ၂၀၊ ၂၀၁၈)

Comments