ေမာင္ေမာင္စုိး ● ႏွင္းဆီနီနီ အိပ္မက္မ်ား (၁၉၇၅ - ၁၉၈ဝ) - အပိုင္း (၇၅)

ေမာင္ေမာင္စုိး ● ႏွင္းဆီနီနီ အိပ္မက္မ်ား (၁၉၇၅ - ၁၉၈ဝ) - အပိုင္း (၇၅)
(မုိးမခ) ေမ ၃၁၊ ၂ဝ၁၈

● ပန္ေကာ္ - ခ်ဳိ႕ေစြတိုက္ပြဲ  (ပန္ေကာ္ - ျခဴးေရႊတိုက္ပြဲ)
ပန္ေကာ္ - ျခဴးေရႊတိုက္ပြဲအား CPB မွ ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ (ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္) ႏွင့္ ဦးထြန္းလြင္ေခၚ ဗိုလ္ရဲဒင္  (အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသ) တုိ႔မွ ဦးစီးသည္။ ပန္ေကာ္ - ျခဴးေရႊတိုက္ပြဲတြင္ CPB ဘက္မွပါဝင္ေသာ တပ္ရင္း တပ္ ဖြဲ႕မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။  တပ္မဟာအလိုက္အသုံးျပဳခ့ဲျခင္းမဟုတ္ဘဲ တပ္မဟာအသီးသီးမွ တပ္ရင္းမ်ား ထုတ္ႏုတ္တိုက္ခိုက္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

ပန္ေကာ္ - ျခဴးေရႊ စစ္ေျမျပင္ ရင္း၅ဝ၁၊ ရင္း ဝ၄၂၊ ရင္း ၄ဝ၄၆၊ ရင္း ၁၈၊
စစ္ေဒသ အေျမာက္တပ္ရင္း၊
ဟိုပန္၊ လြယ္မလုံမန္း တပ္မဟာ ၁၂ မွ ရင္း ၆၊ ရင္း ၂၂၊
ဟူပန္ကူးတုိ႔ (သံလြင္) ဝ ေျမာက္ခ႐ုိင္တပ္၊
ကြန္လုံႏွင့္ဟိုပန္ၾကား ကိုးကန္႔ခ႐ုိင္တပ္၊
ဂါမုန္းေဒသ (သံလြင္အေနာက္) ရင္း ၉  (တပ္မဟာ ၁၂)
စမ္ခ်င္းစမ္း၊ လြယ္ပင္းရဲ  တပ္မဟာ ၂ မွ တပ္ဖြဲ႕အခ်ဳိ႕
(ကြန္လုံေျမာက္။  သံလြင္အေနာက္)

CPB ဘက္မွ တိုက္ခိုက္ေရးအင္အား ၂၅ဝဝ ခန္႔ပါဝင္ၿပီး အျခားေထာက္ကူျပဳ တပ္ဖြဲ႕မ်ားပါေပါင္းလ်င္ စစ္အင္အား ၄ဝဝဝ ခန္႔ပါဝင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ကိုးကန္႔ခ႐ုိင္ႏွင့္ ဝ ေျမာက္ခ႐ုိင္မွ ျပည္သူ႔စစ္အင္အား ၅ဝဝဝ ခန္႔လည္းပါဝင္သည္။  အဆိုပါ တပ္ဖြဲ႕ မ်ား၏ တာဝန္ခြဲေဝမႈမွာ ပန္ေကာ္ - ျခဴးေရႊစစ္ေျမျပင္မွာ အဓိကစစ္ေျမျပင္ျဖစ္ၿပီး တပ္ရင္း ၄ ရင္းႏွင့္ အေျမာက္တပ္ရင္းအား အသုံးျပဳ၍ ထိုစခန္းမ်ားအားသိမ္းပိုက္ရန္ႏွင့္ ထိုသိမ္းပိုက္ၿပီး စခန္းမ်ားမွ ခံစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ရန္ျဖစ္သည္။

တပ္မဟာ ၁၂ မွ တပ္ရင္း ၂ ရင္းမွာ ဟိုပန္အထက္ရွိ လြယ္မလုံမန္းအားတိုက္ခိုက္ၿပီး ဟိုပန္အထက္ေတာင္ေၾကာမ်ားအား တိုက္ခိုက္ရန္ျဖစ္သည္။  ဝ ေျမာက္ခ႐ုိင္တပ္၊ ကိုးကန္႔ခ႐ုိင္တပ္တပ္၊ ရင္း၉ (တပ္မဟာ ၁၂) ႏွင့္ တပ္မဟာ ၂ မွ တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွာ မိမိတာဝန္ယူရာ ေဒသအလိုက္ ေျပာက္က်ားလႈပ္ရွားၿပီး စစ္ကူမ်ားအား ဟန္႔တားေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။  ျပည္သူ႔စစ္အင္အား ၅ဝဝဝ ခန္႔မွာ တိုက္ပြဲဝင္ရန္မဟုတ္ဘဲ တိုက္ပြဲဝင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအတြက္ စစ္ေျမ ျပင္သုိ႔ ရိကၡာဆန္ႏွင့္ လက္နက္ခဲယမ္းပို႔ေဆာင္ရန္ႏွင့္ စစ္ေျမျပင္မွ ဒဏ္ရာရရဲေဘာ္မ်ားအား ေနာက္တန္းသုိ႔သယ္ပို႔ ရန္ျဖစ္သည္။  စစ္ေျမျပင္ႏွင့္ ေနာက္တန္းမွာ လူသြားလမ္းသာရွိၿပီး အသြား ၂ ညအိပ္ အျပန္ ၂ ညအိပ္ခရီးခန္႔ လမ္းေလ်ာက္ရ သည္။ ရိကၡာတင္ရန္ ဝန္တင္ႏြားအခ်ဳိ႕စီစဥ္၍ရေသာ္လည္း မလုံေလာက္၍ လူျဖင့္သာသယ္ပို႔ရသည္။  ဒဏ္ရာရ ရဲေဘာ္မ်ား အား လူျဖင့္ထမ္းရန္သာရွိသည္။

တိုက္ပြဲေဖၚမည့္ ပန္ေကာ္ - ျခဴးေရႊစခန္းမ်ားသည္ ကြန္လုံ၊ ဟိုပန္၊ ပန္လုံဂြင္အတြင္းတြင္ရွိသည္။  ကြန္လုံတြင္ အစိုးရတပ္ ဗ်ဴဟာ႐ုံးထိုင္သည္။ တပ္ရင္းတရင္း ျဖန္႔ခြဲခ်ထားသည္။  ဟိုပန္ႏွင့္ပန္လုံေဒသမ်ားတြင္ တပ္ရင္း တရင္းစီျဖန္႔ခြဲ့ခ်ထားသည္။  ဟိုပန္ႏွင့္ပန္လုံသည္ ကြန္လုံအတြက္ ေရွ႕ကာစခန္းမ်ားဟုဆိုနိုင္ၿပီး ပန္ေကာ္ - ျခဴးေရႊစခန္းမ်ားသည္ ကြန္လုံႏွင့္ ဟ္ိုပန္၊ ပန္လုံၾကားတြင္ရွိၿပီး ဟိုပန္ႏွင့္ပန္လုံအား ေထာက္ကူျပဳသည့္စခန္းျဖစ္သည္။  ကြန္လုံတြင္ တပ္မ ၉၉ မွ ဗ်ဴဟာတခုအေျချပဳ ၿပီး ၎၏လက္ေအာက္တြင္ ရမခမွ ကြန္လုံအေျခစိုက္ ကခ်င္သနက ၃ တပ္ရင္းႏွင့္ တပ္မ ၉၉ မွတပ္ရင္း ၂ ရင္းရွိသည္။  ထိုစဥ္က တပ္မ ၉၉ ၏ တပ္မမွဴးမွာ ဗိုလ္မွဴးႀကီးမင္းေနာင္ျဖစ္ၿပီး ရမခတိုင္းမွဴးမွာ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္လွဦးျဖစ္သည္။

ပန္ေကာ္ - ျခဴးေရႊတိုက္ပြဲစဥ္အား ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္ေန႔တြင္စတင္သည္။  ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ေန႔ညမွစ၍ ပန္ေကာ္ႏွင့္ျခဴးေရႊစခန္းမ်ားဆီသုိ႔ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၃ မနက္တြင္ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ခ့ဲသည္။  စခန္း အဆင့္ဆင့္ဟုဆိုရျခင္းမွာ ပန္ေကာ္ႏွင့္ျခဴးေရႊဟူ၍ အလြယ္တကူ စခန္း ၂ ခုဟုသာဆိုေသာ္လည္း အဆိုပါစခန္းတခုခ်င္း တြင္ ကာကင္း၊ အေပၚစခန္း၊ ေအာက္စခန္းဟူ၍ စခန္း ၃ ခုခန္႔ခြဲထားရာ အဆင့္ဆင့္တိုက္ခိုက္ခ့ဲရသည္။  ျခဴးေရႊစခန္းအား တိုက္ခိုက္ရာတြင္ ျခဴ းေရႊစခန္းအနီးရွိ လြယ္လရြာသစ္တြင္ရွိသည့္ အစိုးရတပ္မွ တပ္စုတစု၊ ကာကင္း တပ္စိတ္တစိတ္ႏွင့္ ျခဴ းေရႊစခန္းရွိ အင္အား ၂ဝ ခန္႔ပါေသာ တပ္စုတစုအား ဆက္တိုက္ တိုက္ခိုက္ခ့ဲရၿပီး အင္အား ၃၇ ဦးရွိ ပန္ေကာက္စခန္း၊ အင္အား၁၂ ေယာက္ရွိ ပိ္ေကာက္တပ္စခန္းတုိ႔အား ေအာင္ျမင္စြာတိုက္ခိုက္နိုင္ခ့ဲ သည္။

မိမိဘက္မွ ရင္း ၅ဝ၁၊ ရင္း ဝ၄၂၊ ရင္း ၄ဝ၄၅ တုိ႔ပါဝင္တိုက္ခိုက္ခ့ဲၿပီး စခန္းမ်ားသိမ္းပိုက္ၿပီးသည္ႏွင့္ စခန္းမ်ားတြင္ ထိမ္းခ်ဳပ္တပ္စြဲထားခ့ဲၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ တခ်ိန္တည္းတြင္ ဟိုပန္ကူးတုိ႔ဆိပ္စခန္းအား ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္သည့္ ဝ ေျမာက္ခ႐ုိင္တပ္ႏွင့္ ဟိုပန္အထက္ လြယ္မလုံမန္းစခန္းအား ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္သည့္ တပ္မဟာ ၁၂ မွတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွာ ေအာင္ျမင္မႈမရခ့ဲေခ်။ သုိ႔ေသာ္လည္း အဓိက စစ္ေရးရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ပန္ေကာ္-ျခဴးေရႊစခန္းမ်ားကို သိမ္းပိုက္ႏုိင္ သည္ျဖစ္၍ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေျမာက္ခ့ဲသည္ျဖစ္ရာ တိုက္ပြဲႀကီးအား စတင္နိုင္ခ့ဲသည္ဟုဆိုရမည္။

ပန္ေကာ္ - ျခဴးေရႊစခန္းမ်ားအား သိမ္းပိုက္လိုက္ျခင္းသည္ ကြန္လုံအားတိုက္႐ုိက္ျခိမ္းေျခာက္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည့္ျပင္ ဟိုပန္ ႏွင့္ ပန္လုံၿမိဳ႕အားလည္း ျဖတ္ေတာက္ထားနိုင္ခ့ဲသည္ျဖစ္ရာ ဟိုပန္၊ ပန္လုံေဒသကို ႀကီးမားစြာ ျခိမ္းေျခာက္နိုင္ခ့ဲျပီျဖစ္ သည္။  လြယ္မလုံမန္းစခန္းအားလည္း တိုက္ခိုက္ေနသည္ျဖစ္၍ ဟိုပန္အတြက္ တိုက္႐ုိက္ျခိမ္းေျခာက္ခံေနရျပီျဖစ္သည္။  အစိုးရ စစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအဖို႔ ဟိုပန္၊ ပန္လုံေဒသ မက်လိုပါက ပန္ေကာ္ -ျခဴးေရႊအား မျဖစ္မေန ျပန္လည္ထိုးစစ္ဆင္ ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။  သုိ႔ႏွင့္ ေရွ႕တန္း တပ္မ ၉၉ ဌာနခ်ဳပ္သည္ တိုက္ပြဲစတင္သည့္ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ကြန္လုံ သုိ႔ ေရာက္ရွိအေျချပဳသည္။  ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္ေန႔တြင္နယ္လွည့္ ရမခစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ကြန္လုံသုိ႔ ေရာက္ရွိအေျခခ် ကြပ္ကဲ ေသာအခါ တပ္မ ၉၉ ဌာနခ်ဳပ္အား ဟိုပန္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်သည္။

တကယ္တမ္းဆိုလ်င္ စက္တင္ဘာလကုန္ပိုင္း CPB တပ္ဖြဲ႕မ်ားစုစည္းေနသည့္သတင္းကို ျမန္မာစစ္ဖက္က ရရွိထားၿပီး ၾကိဳ တင္ျပင္ဆင္မႈ တစုံတရာရွိေနျပီျဖစ္သည္။  သုိ႔ျဖစ္ရာ ပန္ေကာ္ - ျခဴးေရႊေဒသအား ျပန္လည္ထိုးစစ္ဆင္ရန္ ေအာက္ပါတပ္ ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ျပန္လည္စုဖြဲ႕ေနရာခ် ခ့ဲသည္။

ျခဴ းေရႊစစ္မ်က္ႏွာ ခလရ ၃၊ ခလရ ၁၂၊ ခမရ ၁ဝ၃၊ ခမရ ၁ဝ၇၊ ခမရ ၁ဝ၉။
ရင္ကြဲေတာင္စစ္မ်က္ႏွာ ခလရ ၇၊ ခလရ ၁၃။
ဖါကြၽတ္စစ္မ်က္ႏွာ ခလရ ၈ဝ၊ ခလရ ၈၁။
ဟူစြမ္စစ္မ်က္ႏွာ ခလရ ၁ဝ၊ ခလရ ၃၆၊ ရွမ္း သနက ၁။
ကြန္လုံ ကခ်င္ သနက ၃ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း တပ္ရင္း ၁၃ ရင္း အင္အား၆ဝဝဝ ခန္႔ စုဖြဲ႕၍ ျပန္လည္ထိုးစစ္စတင္ခ့ဲသည္။  အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ားတြင္ အေျမာက္တပ္ႏွင့္ ေထာက္ပ့ံေရး၊ စစ္ေျမျပင္ေဆးအဖြဲ႕စသည့္ စစ္လက္႐ုံး တပ္ဖြဲမ်ားအျပင္ ေလ ေၾကာင္းပစ္ကူမ်ားပါ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ပါက စုစုေပါင္း စစ္အင္အား ၇ဝဝဝ အထက္တြင္ရွိမည္ဟု သုံးသပ္ရသည္။  ထုိ႔ျပင္ ကြန္လုံ၌ အေျချပဳ၍ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဝ ေသာင္းက်န္းသူဆန္႔က်င္ေရးအဖြဲ႕အင္အား ၃ဝဝ ခန္႔သည္လည္း အစိုးရ တပ္မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲလႈပ္ရွားသည္။  သုိ႔ေသာ္ ထိုတပ္ရင္း ၁၃ ရင္းအနက္ ခလရ ၁၂ ႏွင့္ ခမရ ၁ဝ၇ တုိ႔သည္ တပ္ရင္းျပည့္ မဟုတ္ဘဲ တပ္ခြဲ ၂ ခြဲမွ ၃ ခြဲပါ စစ္ေၾကာင္းတခုစီသာပါၿပီး ခလရ ၃ ႏွင့္ခမရ ၁ဝ၃ ကလည္း တပ္ခြဲတခြဲစီသာပါသည္ဟုလည္း ဆိုၾကသည္။

ထိုသုိ႔စုဖြဲ႕ရာတြင္ တပ္မ ၉၉ ႏွင့္ရမခတိုင္းတပ္မ်ားသာမက တပ္မ ၆၆ ႏွင့္ တပ္မ ၇၇ တုိ႔မွ တပ္မ်ားပါဆြဲထုတ္လာ၍ CPB တပ္မဟာ ၆၈၃ အားကူညီ၍ တပ္မ်ားဆြဲယူရန္ၾကိဳးစားသည့္ CPB ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ေပါက္ေျမာက္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုရမည္။

ပန္ေကာ္ - ျခဴးေရႊစခန္းအား သိမ္းပိုက္ထားသည့္ CPB တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွာလည္း အလြယ္တကူ ထိုစခန္းမ်ားအားသိမ္းပိုက္နိုင္ခ့ဲသည္ေတာ့မဟုတ္ေပ။  တစုံတရာအရင္းအႏွီးေပးခ့ဲရသည္။  ပထမေန႔ ထိုစခန္းသိမ္းတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ရင္း ၅ဝ၁ႏွင့္ ရင္း ဝ၄၂ မွ ရဲေဘာ္ ၂ဝ ေက်ာ္က်ဆံုးခ့ဲသည္။  ထိုထဲတြင္ ရင္း ဝ၄၂ မွ ဒုခြဲမွဴး ၁ ဦး၊ ရင္း ၅ဝ၁ မွ ခြဲမွဴး ၁ ဦးႏွင့္ တပ္စုမွဴး ၃ ဦး ပါဝင္ခ့ဲသည္။  ထိုပထမေန႔တြင္ပင္ အျခားေန႔တြင္ပင္လား မမွတ္မိေတာ့ေသာ္လည္း တိုက္ပြဲအေစာပိုင္းတြင္ ရင္း ၄ဝ၄၆ ရင္းမွဴး ယန္မူလ်ံ  (ကုိးကန္႔) ဒဏ္ရာရ၍ ဒုရင္းမွဴးက ဆက္လက္ဦးစီးခ့ဲရသည္။  အစိုးရတပ္မွ အက်အဆံုးတခ်ဳိ႕ရွိၿပီး သုံ႔ပမ္း ၁၂ ေယာက္ဖမ္းမိခ့ဲသည္။

ထိုပထမေန႔ တိုက္ပြဲတြင္ ...
ရင္း ၅ဝ၁ က်ဆံုး ၇ ေယာက္ ဒဏ္ရာ ၇၅ ေယာက္
ရင္း ၄ဝ၄၆ က်ဆံုး ၁ ေယာက္ ဒဏ္ရာ ၃ ေယာက္
ရင္း ၁၈ က်ဆံုး ၁ ေယာက္ ဒဏ္ရာ ၃ ေယာက္
ရင္း ဝ၄၂ က်ဆံုး ၁ဝ ေယာက္ ဒဏ္ရာ ၃၆ ေယာက္ျဖစ္ရာ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္ေန႔ ပန္ေကာ္ - ျခဴးေရႊစခန္းမ်ား တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္သည့္ ပထမေန႔တိုက္ပြဲတြင္ CPB တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ စုစုေပါင္း ၁၉ ေယာက္က်ဆံုး၊ ၁၁၇ ေယာက္ ဒဏ္ရာရရွိခ့ဲသည္။  CPB တပ္ဖြဲ႕မ်ားဘက္မွ အရင္းအႏွီးႀကီးႀကီးမားမားေပး၍ ပန္ေကာ္ - ျခဴးေရႊတိုက္ပြဲႀကီးအား စတင္ခ့ဲ သည္ဟု ဆိုရပါမည္။

ရင္း ၅ဝ၁ မွာ က်ဆံုးဒဏ္ရာရ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ္လည္း တိုက္ရည္ခိုက္ရည္ႏွင့္ တိုက္စိတ္ခိုက္စိတ္က် မသြားေပ။ ရင္း ၅ဝ၁ သည္ ပန္ေကာ္ - ျခဴးေရႊတိုက္ပြဲႀကီးအတြင္း အမာဆံုးတပ္၊ တိုက္ရည္ခိုက္ရည္အရွိဆံုးတပ္၊ အားအထားရဆံုးတပ္ျဖစ္ သည္။  ဝ နယ္ အိုက္ခ်င္းေဒသသားမ်ားျဖင့္ စုဖြဲ႕ထားေသာ ရင္း ၅ဝ၁ သည္ ထိုတိုက္ပြဲတြင္ပါဝင္ေသာ CPB တပ္ရင္းမ်ားအနက္ တပ္သားအင္အားအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။  တပ္ခြဲ ၅ ခြဲရွိၿပီး တပ္သားအင္အား ၅ဝဝ ခန္႔ရွိသည္။

သုိ႔ႏွင့္ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္ေန႔ မွစ၍ ကြန္လုံသုိ႔ စစ္ကူ မ်ားတဖြဲဖြဲေရာက္ရွိလာၿပီး တပ္မ်ားျဖန္႔ခြဲ၍ ေနရာယူကာ CPB  တပ္မ်ား သိမ္းပိုက္ထားသည့္ ပန္ေကာ္ - ျခဴးေရႊစခန္းမ်ားကို ေအာက္တို ၄ ရက္ေန႔မွစ၍ ျပန္ လွန္ထိုးစစ္စတင္ခ့ဲေတာ့ သည္။ စုစုေပါင္း အစိုးရတိုက္ခိုက္ေရးတပ္ရင္း ၁၃ ရင္းထိပါခ့ဲေသာ္လည္း စစ္ေျမျပင္ေတာင္ပံမ်ားကိုပါ ျဖန္႔ခြဲပိတ္ဆို႔ထားရ သည္ျဖစ္ရာ စခန္းသိမ္းထိုးစစ္တြင္ တပ္ရင္း ၆ ရင္းအသုံးျပဳ ခ့ဲသည္။  တပ္ရင္းသုံး ၃ လက္မ စိန္ေျပာင္း၊ ၈၁ မမ၊ ၇၅ မမ လက္နက္ႀကီးမ်ားအျပင္ တိုင္း၊ တပ္မတုိ႔၏ကြပ္ကဲမႈ ျဖင့္ ၇၆ မမ၊ ၁ဝ၅ မမ၊ ၁၂ဝ မမ လက္နက္ႀကီး မ်ားတရစပ္ပစ္ခတ္ျခင္း ေလယဥ္ျဖင့္ ေလေၾကာင္းပစ္ကူမ်ားေပးျခင္းတုိ႔ အျပင္းအထန္ျပဳလုပ္ၿပီး စခန္းသိမ္းတိုက္ပြဲထိုးစစ္မ်ားဆင္ႏြဲခ့ဲသည္။

CPB တပ္ဖြဲ႕မ်ားက အရင္းႏွီးေပး၍ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္ေန႔က ၁ နာရီခန္႔ထိုးစစ္ဆင္သိမ္းပိုက္ခ့ဲေသာ စခန္းမ်ားကို ရက္ ေပါင္းမ်ားစြာ ျပန္လည္ထိုးစစ္ဆင္ရေတာ့သည္။  ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ေန႔က လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္မႈႏွင့္ေလေၾကာင္းပစ္ခတ္မႈ စံခ်ိန္တင္ပစ္ခတ္ၿပီး ေျခလ်င္တပ္မ်ားက ထိုးစစ္ဆင္ခ့ဲေသာ္လည္း စခန္းမ်ားကို မသိမ္းနိုင္ဘဲ ထိခိုက္က်ဆံုးမႈမ်ားစြာျဖင့္ျပန္လည္ဆုတ္ခြာခ့ဲရသည္။  ေအာက္တိုဘာ ၂ဝ ရက္ေန႔တြင္ လက္နက္ႀကီးပစ္ကူမသုံးဘဲ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ဳိးေဆြဦးစီး ခမရ ၁ဝ၉ မွတပ္ခြဲ ၅ ခြဲျဖင့္ အနီးကပ္ထိုးစစ္ဆင္ခ့ဲသည္။  တေနကုန္ျပင္းထန္စြာတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားၿပီး ထိခိုက္က်ဆံုးမႈ မ်ား စြာျဖင့္ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာခ့ဲၾကရသည္။  ဆုတ္ခြာသြားေသာ ခမရ ၁ဝ၉ တပ္ရင္းအား CPB ရင္း ၅ဝ၁ မွ စစ္သည္မ်ားက ကတုတ္ က်င္းမ်ားမွထြက္၍ လိုက္လံတိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။  ထိုေန႔ကတိုက္ပြဲတြင္ ခမရ၁ဝ၉ မွ အရာရွိ ၂ ဦး အျခားအဆင့္ ၂ ဦး သီဟသူရဘြဲ့တံဆိပ္ ခ်ီ းျမွင့္ခံရ သည္။  သီဟသူရဘြဲ႕ရ ၄ ဦးအနက္ ၃ ဦးမွာ ထိုေန႔ကတိုက္ပြဲတြင္ က်ဆံုးခ့ဲၿပီး တဦးသာအသက္ရွင္သည္။  ထိုသူမွာ ဗိုလ္ႀကီးသူရစစ္ေမာင္  (ေနာင္ ကမ္း႐ုိးတိုင္း တိုင္းမွဴးျဖစ္ၿပီး ရဟတ္ယာဥ္ပ်က္က်ၿပီး ကြယ္လြန္သူ) ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေအာက္တိုဘာ ၂ဝ ရက္တြင္ စစ္ေျမျပင္ေတာင္ပံတဖက္ျဖစ္ေသာ ဖာကြၽတ္ဘက္တြင္ CPB တပ္မဟာ ၁၂ မွတပ္မ်ား က ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္နိုင္ခ့ဲသည္္။ သုိ႔ႏွင့္ ပန္ေကာ္ - ျခဴးေရႊအား ဗဟိုျပဳ၍ ကြန္လုံ၊ ဟိုပန္၊ ပန္လုံေဒသတေၾကာတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ရက္ဆက္ျဖစ္ပြားေနေပေတာ့သည္။  သုိ႔ႏွင့္ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္ေန႔ထိ ၂၃ ရက္ၾကာျမင့္စြာတိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။  CPB စစ္ဦးစီးအဖြဲ႕က ၾကံရြယ္ထားသည့္အတိုင္း ပထမ အစိုးရတပ္စခန္းကို ထိုးစစ္ဆင္သိမ္းပိုက္ျခင္း၊ ဒုတိယခံစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ျခင္းနွင့္ စစ္ကူလာေသာ စစ္ေၾကာင္းမ်ားအား လႈပ္ရွားစစ္ျဖင့္ လမ္းျဖတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖင့္ေအာင္ျမင္စြာတိုက္ခိုက္နိုင္ခ့ဲသည္။  CPB စခန္းသိမ္းတိုက္ပြဲတိုက္သည့္ ထိုးစစ္ဆင္သည့္ရက္က CPB တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အစိုးရတပ္အက်အဆံုးမွာ ၁ အခ်ဳိ းဝ.၃၈ ျဖစ္သည္။  CPB ဘက္မွာ ၃ ေယာက္ထိခိုက္က် ဆံုးလ်င္ အစိုးရတပ္မွ၁ ေယာက္သာထိခိုက္က်ဆံုးမႈရွိသည္။  သုိ႔ေသာ္ CPB ခံစစ္ဆင္သည့္အခ်ိန္တြင္ ထိခိုက္က်ဆံုးမႈ မွာ ၁ အခ်ဳိ း ၄.၆ (CPB ၁ ေယာက္ အစိုးရတပ္ ၄.၆ ေယာက္)၊ လႈပ္ရွားစစ္ (လမ္းျဖတ္တိုက္ပြဲ) မ်ားတြင္ ထိခိုက္က်ဆံုးမွာ ၁ အခ်ဳိး ၃.၇ (CPB ၁ ေယာက္၊ အစိုးရတပ္ ၃.၆ ေယာက္) ျဖစ္ သည္။  သုိ႔ျဖစ္ရာ ပန္ေကာ္- ျခဴးေရႊတိုက္ပြဲျဖစ္စဥ္အတြင္း CPB တပ္ဖြဲ႕အေနႏွင့္ တရက္သာ ထိုးစစ္ဆင္ခ့ဲၿပီး ၂၂ ရက္ ခံစစ္ ဆင္နိုင္ခ့ဲသျဖင့္ CPB ၏ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ သက္ရွိအင္အားေခ်မႈန္းေရးရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေျမာက္ခ့ဲသည္ဟု သုံးသပ္ ခ့ဲၾကသည္။  ထုိ႔ျပင္ CPB တပ္ဖြဲ႕မ်ားအေနနွင့္ စစ္ေျမျပင္ ၂၃ ရက္ၾကာ တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲခ့ဲၾကျပီျဖစ္ရာ တပ္ဖြဲ႕မ်ား စစ္ပမ္း ေနၿပီျဖစ္၍ တိုက္ပြဲအားရပ္ဆိုင္း၍အေျခခံေဒသတြင္းသုိ႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာရန္ ေအာက္တ္ုိဘာ ၂၆ ရက္တြင္ CPBB တပ္မ်ား ပန္ေကာ္- ျခဴးေရႊစခန္းမ်ားမွ ဆုတ္ခြာေပးခ့ဲၾကသည္။

CPB တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ ပန္ေကာ္ - ျခဴးေရႊမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာၿပီး ၂၇ ရက္တြင္ က်င္းခ်န္သုိ႔ေရာက္ရွိခ့ဲ သည္။  ၂၈ ရက္တြင္ထိုေနရာတြင္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ရက္အခ်ဳိ႕ အနားယူရန္ စခန္းေဆာက္ျပင္ဆင္ေန ၾကခ်ိန္္တြင္ အစိုးရတပ္ မ်ားက ဟူစြမ္ဘက္သုိ႔ ထိုးစစ္ဆင္လာသျဖင့္ CPB မ်ားလည္း ဟူစြမ္ဘက္သုိ႔ အျပင္းခ်ီတက္ၾကၿပီး ထိုးစစ္ဆင္လာေသာ အစိုး တပ္မ်ားကို ဝိုင္းပတ္တိုက္ခိုက္ၾကရာ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ေန႔မွ တိုက္ပြဲၿပီးဆံုးသြားခ့ဲေတာ့သည္။  ဟူစြမ္ဘက္သုိ႔ ထိုးစစ္ဝင္လာေသာ အစိုးရတပ္မ်ားသည္တပ္ရင္း ၃ ရင္းရွိသျဖင့္ တပ္ျဖန္႔နိုင္စြမ္းအေတာ္အသင့္ရွိေပရာ CPBတပ္ဖြဲ႕မ်ား အေနႏွင့္ အားလုံးကို ဝိုင္းပတ္ေခ်မႈန္းျခင္းမျပဳနိုင္ေသာ္လည္း ထိုးစစ္တပ္မ်ား၏ေရွ႕ပိုင္းကို ေခ်မႈန္းတိုက္ခိုက္နိုင္ခ့ဲသည္။  ဟူစြမ္တိုက္ပြဲတြင္အစိုးရဖက္မွ ၁ဝဝ ေက်ာ္ က်ဆံုးဒဏ္ရာရၿပီး ထိုးစစ္ရပ္တန္႔သြားခ့ဲသည္။ သုိ႔ႏွင့္ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္မွ စတင္ေသာ ပန္ေကာ္- ျခဴးေရႊတိုက္ပြဲႀကီးသည္ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ထိ ၂၉ ရက္ တရစပ္ျပင္းထန္စြာတိုက္ခိုက္သည့္ တိုက္ပြဲႀကီးျဖစ္ခ့ဲသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။
ေမာင္ေမာင္စိုး

Comments