ဆက္ေဝမိုး - မတိုင္မီမတိုင္မီ
ဆက္ေဝမိုး
(မိုးမခ) ဇြန္ ၂၁၊ ၂၀၁၈

အတိတ္မတိုင္ခင္က
အတိတ္ဟာ ဘာျဖစ္ခဲ့သလဲ။
ငါ့ရင္မွာ ၿငိပါလာတာ အတိတ္မဟုတ္
အတိတ္မတိုင္ခင္အခ်ိန္ေလးသာ …။ ။

ေမ ၁၅၊ ၂၀၁၈

Comments