ကာတြန္း ကုိေတရဲ႕ စင္ကာပူကုိ ေက်ာ္ရမည္ ...

 ကာတြန္း ကုိေတရဲ႕ စင္ကာပူကုိ ေက်ာ္ရမည္ ...
(မုိးမခ) ေမ ၁၆၊ ၂၀၁၈

Comments