ေဆာင္းယြန္းလ ● လြဲခဲ့တယ္

ေဆာင္းယြန္းလ ● လြဲခဲ့တယ္
(မုိးမခ) ေမ ၉၊ ၂၀၁၈

ေခတ္ကိုအေၾကာင္းျပဳလို႔
ေကာင္းမႈတို႔ ေပ်ာက္ခဲ့ၿပီတဲ့

ေခတ္က ႏွစ္ေတြကိုေမ့လို႔ ေရြ႕ခဲ့ၿပီး
လူက စနစ္ရဲ႕ျခစားျခင္းထဲမွာ ရပ္တန္႔ေနခဲ့တယ္

ဒြိဟစံနစ္နဲ႔ ေခတ္အသစ္ႀကီးထဲ
ဘယ္ကိုမွမေ႐ြ ့ဘယ္ေတာ့မွမရပ္တဲ့ စစ္ပြဲေတြကေန႔စဥ္

ေန႔စဥ္သတင္းစာေတြမွာ သတင္းေတြပါမလာခဲ့ဘူး
ျပည္ပထြက္ကန္တဲ့ ေဘာလံုးပြဲေတြထဲမွာ ေရႊျပန္ပါမလာခဲ့ဘူး
ထမင္းစားပြဲေတြမွာ ပါးစပ္ေတြပါမလာခဲ့ဘူး
က်ည္ဆံေတြရဲ႕ထိပ္ဖူးမွာ အသက္ဓာတ္ေတြပါမလာခဲ့ဘူး
ေကာင္းကင္ယံညဥ့္ဦးမွာ ၾကယ္ေတြလည္းမပြင့္ခဲ့ဘူး
စာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြထဲမွာ လြတ္လပ္ေရးပါမလာခဲ့ဘူး

အေၾကာင္းမရွိလို႔ အေၾကာင္းကိုရွာေတာ့
အက်ဳိးကို အျပတ္အပဲ့ေတြထဲက ျပန္ေကာက္ေနရတဲ့
စစ္မီးလွ်ံထဲက ေခတ္အက်ည္းတန္ႀကီးထဲ
ကိုယ္တို႔ဟာ အားလံုးနဲ႔လြဲေနခဲ့တုန္းပဲ

ကိုရီးယားမွာ
ေတာင္နဲ႔ေျမာက္မကြဲေတာ့ဘူး
ကိုယ္တို႔မွာ တစ္ေယာက္တည္း ႏွစ္ေယာက္ကြဲၿပီး
အရာရာဟာ အားလံုးနဲ႔လြဲေနခဲ့တုန္းပဲ။

ေဆာင္းယြန္းလ

Comments