ေဒါက္တာသန္းထြန္း – ဆရာအိုရဲ႕ဆံုးမစာ


ေဒါက္တာသန္းထြန္း – ဆရာအိုရဲ႕ဆံုးမစာ
(မိုးမခ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း)ေ ဖေဖာ္ဝါရီ ၀၈၊ ၂၀၁၅
ဆရာအိုေတြရဲ႕ ဆံုးမစာလိုခ်င္တယ္ ဆိုလို႔
သုေတသန ဖတ္မွ
တကၠသိုလ္ အသက္ရွည္မယ္
ခုေတာ့ သုေတသန ဆိတ္သုဥ္းၿပီ
တကၠသိုလ္ေသၿပီေပါ့..။
တကၠသိုလ္ ဆရာေတြ ပါေမာကၡေတြ
နားခ်ိန္ အားခ်ိန္ မရ
ေအာင္စာရင္းလုပ္
ဘြဲ႕ႏွင္း
အစည္းအေဝး ထိုင္
နံရံ ထံုးရိုက္
ေျမာင္းေဖာ္
သစ္ပင္စိုက္
ကင္းေဆာ္
ဂုဏ္ထူးတန္းမွာ လူအျပည့္
ရိုးရိုးတန္းမွာ လူမရွိ
က်မ္းကို အငွားေရး
ခရစ္ဒစ္ မ်ားမ်ားေပး
ဒါေတြ ငါျမင္ ငါသိ
တကၠသိုလ္ နင္တို႔ မဖ်က္
ဘယ္ေကာင္ ဖ်က္မလဲ
သန္းထြန္း

မွ်ေဝသူ ကိုဘိုဘိုလန္းစင္ ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Comments