ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဗိုင္းရပ္စ္ဆုိတာ ဘာလဲ


ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဗိုင္းရပ္စ္ဆုိတာ ဘာလဲ
(မိုးမခ) ဇြန္ ၂၉၊ ၂၀၁၈


ဗိုင္းရပ္စ္ (virus) ဆုိသည္မွာ ကလာပ္စည္းေတြထဲမွာ ေနထုိင္ၾကေသာ ေသးငယ္သည့္ အစိတ္အပုိင္း အုပ္စုျဖစ္သည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္။ ထုိ ေသးငယ္လြန္းလွသည့္ ဗုိင္းရပ္စ္အုပ္စုမ်ားကို အလြန္ခြန္အားႀကီး သည့္ အဏုၾကည့္မွန္ေျပာင္းမ်ားသံုးကာ ေလ့လာၾကရပါသည္။ ဗုိင္းရပ္စ္မ်ားသည္ သက္ရွိသတၱဝါမ်ားႏွင့္ အသက္မရွိသည့္ အရာမ်ားၾကားတြင္ သူတို႔ ထပ္မံ၍ မပြားႏုိင္သည္အထိ ေနထုိင္ၾကသည့္ ခန္႔မွန္းရခတ္ေသာ သက္ရွိအစိ္တ္အပုိုင္းအုပ္စုျဖစ္သည္။ ပံုတြင္ ဗုိင္းရပ္စ္မ်ားက ကလပ္စည္း (cell) မ်ားကို မည္သိုိ႔ စားေသာက္ ဖ်က္ဆီးသည္ကို ျပသထားပံု။

ေလ့လာၾကည့္ပါက ဗုိင္းရပ္စ္သည္ သူ႔ဘာသာသူ အသက္မရွင္ႏုိင္ပါ။ သူတို႔ေနထုိင္သည့္ အသက္ရွိ သည့္ ကလပ္စည္းထဲမွာ ရာခ်ီၿပီး ထပ္မံပြားႏုိင္ၾကကာ နံေဘးက ကလပ္စည္းမ်ားဆီကိုပါ ကူးဆက္ျပန္႔ပြားႏုိင္ ၾကပါသည္။ ပံုတြင္ ကလပ္စည္းတြင္ ရွင္သန္ေနေသာ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား။ တခ်ိဳ႕ေသာ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားသည္ ဘက္တီးရီးယားပုိးမႊားမ်ားကို တိုက္ခုိက္ေပးတာေၾကာင့္ သူတုိ႔ကို ေက်းဇူးတင္ရမလုိျဖစ္ေသာလည္း တျခားေသာ ဗုိင္းရပ္စ္ေတြက မတုိက္ခုိက္ႏုိင္သည့္ ကလာပ္စည္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးသလုိျဖစ္တာကေတာ့ မေကာင္းပါ။ပံုတြင္ ဘက္တီးရီးယားမ်ား။ လူေတြမွာျဖစ္ပြားေသာ ေရာဂါမ်ားသည္ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သလုိ ဘက္တီးရီးယားမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္တာေၾကာင့္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားအတြက္ စမ္းသပ္မႈမ်ား လုပ္ေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ပံုတြင္ ဘက္တီးရီးယားမ်ားႏွင့္ ဗုိင္းရပ္စ္မ်ား ကလာပ္စည္းထဲ ရွိေနၾကပံု။

Comments