တင္လတ္ကို - ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏စာရြက္ျဖဴျဖဴ

တင္လတ္ကို  - ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏စာရြက္ျဖဴျဖဴ
(မိုးမခ) ဇြန္ ၁၄၊ ၂၀၁၈


စာရြက္ျဖဴျဖဴေပၚမွာ
ငိုခ်င္းရွည္ေတြ။

စာရြက္ျဖဴျဖဴေပၚမွာ
မဆံုးတဲ့ရယ္သံေတြ။

စာရြက္ျဖဴျဖဴေပၚမွာ
အမိန္႔ေတြ။

စာရြက္ျဖဴျဖဴေပၚမွာ
ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်မႈေတြ။

စာရြက္ျဖဴျဖဴေပၚမွာ
ျပင္းထန္တဲ့စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈေတြ

စာရြက္ျဖဴျဖဴေပၚမွာ
စစ္ေျပၿငိမ္းမႈေတြ။

တကယ္ေတာ့
စာရြက္ျဖဴျဖဴေပၚမွာ ဘာမွမေရးတာေကာင္းပါတယ္ ။ ။

Comments