ေက်ာ္ဟုန္း - ေရ = ေရ


ေက်ာ္ဟုန္း  - ေရ = ေရ

(မိုးမခ) ဇြန္ ၂၅၊ ၂၀၁၈

ဘဝတခုဟာ ေရပဲ
ၾကမၼာက ေရေလွာင္ကန္ႀကီးေပါ့။

သြန္လိုသြန္ ေလွာင္လိုေလွာင္ ၾကမၼာၫႊန္ရာလမ္းမွာ
အားေပ်ာ့မေနနဲ႔ လူကေလးေရ
မင္းဟာ ေရကြဲ ့
ေရဆိုတာ လိုရာစီးတတ္ရတယ္။

ၾကမၼာဆိုး ေလွာင္ကန္ထဲေရာက္ေနခ်ိန္လည္း
ေနအကူနဲ႔ အေငြ႕ပ်ံ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္တယ္
မိုးအကူနဲ႔ ၿဖိဳးေမာက္လွ်ံ ကန္ထြက္ႏိုင္တယ္
အခ်ည္ရွိရင္ အျဖည္ရွိမွာပဲ။

အယူအဆ
ျဖစ္တည္မႈ
ဝါဒ
အားလုံးဟာ တိမ္တိုက္။

တရားေသမရွိတ့ဲ ၾသကာသထဲမွာ
ဝဲၾသဂ လည္ေနမယ့္ ျဖစ္ပ်က္မ်ား
ဘာမွမစြဲရင္ ဘာမွမမြဲဘူး။

ဖက္တီးအက္စစ္နဲ႔ခြ်တ္ေပမယ့္
မူလအျဖဴျပန္မရတ့ဲ အဝတ္အထည္ကို
တမ္းတ မစြဲဘဲ
အေရာင္မြဲလည္း ဝတ္ရဲရမယ္
သန္႔စင္ဖို႔ဘဲ အဓိက
စိတ္သန္႔ရင္ အတိတ္မလန္႔ဘူး။

ေျပာခ်င္တာက
ေရာက္ရာမွာ
ရရာကို ေရာင့္ရဲတတ္ၿပီး
ရင္းသေလာက္ မျမတ္ခင္မွာ
ရသေလာက္ယူတတ္ဖို႔ပဲ လူကေလး။

ေရပဲေလ
ေပ်ာ့ရင္ တိုက္စား
မာရင္ ေက်ာ္လႊား
ေလွာင္ရင္ ေဘာင္ပင္ခတ္ပစ္လိုက္။

မင္းဟာ ေရ
ဘဝတခုဟာလည္း ေရပဲ
အၿမဲ စီးဖို႔သာ ႀကိဳးစား လူကေလး။

မွတ္ထား လူကေလး
သတၱဝါနဲ႔ဘဝဆိုတာ
စီးေနတ့ဲ ေရ။ ။

ေက်ာ္ဟုန္း
၂၀၁၈၀၆၂၃

Comments