လင္းသစၥာဦး ● ဗံုးခိုက်င္းထဲက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး


လင္းသစၥာဦး ● ဗံုးခိုက်င္းထဲက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
(မုိးမခ) ဇြန္ ၁၇၊ ၂၀၁၈

ဆင္းရဲတဲ့ႏုိင္ငံမွာ
အသက္ကအစ ဆင္းရဲေတာ့
ဘာကို ႏွေမ်ာေနရဦးမွာလဲ ...

စားစရာမရွိေတာ့
လာခဲ့ က်ည္ဆံေတြ
အတဲြလိုက္  အတဲြလိုက္
ဗိုက္ဝေအာင္စားပစ္လိုက္တယ္ ...

ဗံုးခိုက်င္းေတြ
မလိုပါဘူး
ငါတို႔အသက္ဓာတ္ဟာ
ဗံုးခိုက်င္းထက္ နက္တယ္ ...

ငါတို႔အသက္ကိုမွ
ငါတို႔ ျမဲျမဲ မကိုင္ခ်င္ၾကေတာ့တာ
ရွင္သန္ျခင္းဟာ
ခဲရာခဲဆစ္ ေလးလံေနမွေတာ့
ဆန္ကာေပါက္ျဖစ္တာ
ဘာအေရးလဲ
အသက္ကို ဒိုင္းလိုကာၿပီး တက္ခဲ့တယ္ ...

တခုပဲ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတဲ့အသံေလး
ေရာက္ရာအရပ္က ၾကားခ်င္ေသးတယ္ ...

လင္းသစၥာဦး

Comments