လင္းသက္ၿငိမ္ ● စစ္ႀကီးၿပီးသြားေတာ့

 လင္းသက္ၿငိမ္ ● စစ္ႀကီးၿပီးသြားေတာ့
(မုိးမခ) ဇြန္ ၁၄၊ ၂၀၁၈

စစ္ႀကီးတုန္းကတ့ဲ ငါတို႔ ဖတ္ခ့ဲရတ့ဲ စာအုပ္ေတြ
စစ္ႀကီးတုန္းကတ့ဲ ငါတို႔ နားေထာင္ခ့ဲရတ့ဲ စကားေတြ
စစ္ႀကီးတုန္းက အေလာင္းေတြ ငါတို႔စိတ္ထဲ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ႀကီး ထိုးဝင္လာ
စစ္ႀကီးတုန္းက အေၾကာက္တရားေတြ ငါတို႔စိတ္ထဲစိမ့္ဝင္လာ
စစ္ႀကီးတုန္းက ပ်က္သြားတ့ဲ အိမ္ကေလးေတြ
စစ္ႀကီးၿပီးေတာ့ အသစ္ျဖစ္လာ
စစ္ႀကီးတုန္းက ပ်က္သြားတ့ဲ ဘဝေတြ
စစ္ႀကီးၿပီးသြားေတာ့ အသစ္ျဖစ္သြားသလား
စစ္ႀကီးတုန္းက ေသြးကြက္ေတြ
စစ္ႀကီးတုန္းက သံခ်ပ္ကာကားဘီးရာေတြ
စစ္ႀကီးတုန္းက ဖိနပ္ရာေတြ
စစ္ႀကီးတုန္းက စုတ္ျပဲသြားတ့ဲ ထမီစေတြ
စစ္ႀကီးတုန္းက ျပတ္သြားတ့ဲ ေျခလက္ေတြ
စစ္ႀကီးတုန္းက မီးခိုးမည္းမည္းမ်ား
စစ္ႀကီးတုန္းက ေသြးဆံုးသြားတ့ဲ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ား
စစ္အစာမွာ သစၥာမလို
စစ္အထာမွာ အခ်စ္ကဗ်ာမလို
ေခြၽး၊ ေသြး၊ မ်က္ရည္၊ သုတ္မ်ား အ႐ူး႐ူးအႏွမ္းႏွမ္း စီးျဖန္း
ေရႊ၊ ေငြ၊ သစ္ေတာ၊ သယံဇာတ၊ လူ ရသမွ် အကုန္စုပ္ယူၿပီး
ဆက္လက္ဖ်က္ဆီးစရာ ရွားပါးသြားတ့ဲအခါ
စစ္ႀကီးဟာ အဆမတန္ဖြံ႕ထြားေနတ့ဲ သူ႔အတၱေဘာသူ ျပန္သ
စစ္ႀကီးတုန္းက ပုန္းခိုဖူးတ့ဲ ဗံုးက်င္းထဲ ေရေတြျပည့္လို႔
စစ္ႀကီးၿပီးသြားၿပီေပါ့ အလံတိုင္မွာ အလံဟာလြင့္လို႔ တလႈပ္လႈပ္
စစ္ႀကီးတုန္းက မေသခ့ဲတ့ဲလူေတြ ဆက္လက္႐ွင္သန္
စစ္ႀကီးတုန္းက ေသသြားတ့ဲလူတခ်ဳိ႕လည္း ဆက္လက္ရွင္သန္
စစ္ႀကီးၿပီးသြားေတာ့ လူသား မ်ဳိးဆက္ထပ္မံျပန္႔ပြား
စစ္ႀကီးၿပီးသြားေတာ့ စစ္မ်ား ထပ္မံေပါက္ဖြား။

လင္းသက္ၿငိမ္

Comments