အေမရိကန္တကၠသိုလ္မ်ားပညာေရးျပပဲြ ဆူးေလ ရွန္ဂရီလာမွာ ျပဳလုပ္မယ္အေမရိကန္တကၠသိုလ္မ်ားပညာေရးျပပဲြ ဆူးေလ ရွန္ဂရီလာမွာ ျပဳလုပ္မယ္
K (မိုးမခ) ဇြန္ ၃၀၊ ၂၀၁၈


Connect University မွ ဦးစီးေဆာင္ရြက္က်င္းပတဲ့ အေမရိကန္တကၠသိုလ္မ်ားပညာေရးျပပဲြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Sule Shangri-La Hotel၊ရွိ Level 1၊ Bago Room တြင္ ဇူလိုင္ ၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ:ဝဝ နာရီ မွ ၁၂နာရီထိက်င္းပ ျပဳလုပ္ သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

အဆိုပါ ပညာေရးျပပြဲမွာ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္၊ နယူးေယာက္ျပည္နယ္၊ ေမရီလန္းျပည္နယ္ အေမရိကန္အစိုးရ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ အရာရိွမ်ား၊ Alumni ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား လာေရာက္ခင္းက်င္းျပသသြားမွာ ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ပညာေရးႏွင့္ ေမဂ်ာေရြးခ်ယ္မႈ၊ ကုန္က်စရိတ္၊ ဝင္ခြင့္ေျဖဆိုျခင္း၊ Scholarship၊ ေက်ာင္းသား အသင္း အဖဲြ႕မ်ား အစရိွေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ Undergraduates မ်ားအတြက္ မိမိေလ့လာလိုေသာ ေမဂ်ာဘာသာရပ္ေပါင္း စံုကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

အခမ္းအနားအစီအစဥ္အရ ေဟာေျပာပို႔ခ်မႈမွာ နံနက္ ၁ဝ:ဝဝ နာရီ မွ ၁၁:ဝဝ နာရီမွာ(အေမရိကန္ပညာေရး၊ ၂ + ၂ ပရို ဂရမ္ႏွင့္ ပညာသင္ဆုမ်ားအေၾကာင္း)၊ နံနက္ ၁၁:ဝဝ နာရီ မွ ၁၂:ဝဝ နာရီ (အေမရိကန္တကၠသိုလ္မ်ားမွ အရာရိွမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ဝင္ခြင့္မ်ားေလွ်ာက္ထားျခင္း)တို႔ပါ၀င္တယ္ လို႔လည္း သိရပါတယ္။

Comments