ကာတြန္းကုိေတရဲ႕ အခြင့္အေရးေလးပဲ ေပးပါ ....


ကာတြန္းကုိေတရဲ႕ အခြင့္အေရးေလးပဲ ေပးပါ ....
(မုိးမခ) ဇြန္ ၂၅၊ ၂၀၁၈

Comments