ႏွစ္ေပါင္း ၈၀ သက္တမ္းရွိၿပီျဖစ္တဲ့ နဂါးနီအသင္းထုတ္စာအုပ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ထြက္ရွိလာႏွစ္ေပါင္း ၈၀ သက္တမ္းရွိၿပီျဖစ္တဲ့ နဂါးနီအသင္းထုတ္စာအုပ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ထြက္ရွိလာ
K (မိုုးမခစာအုုပ္စင္) ဇြန္ ၄၊ ၂၀၁၈


နဂါးနီအသင္းႀကီးမွ ၁၉၃၈ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ဖူးေသာ ျပည္သူ႔အာဏာႏွင့္ ျပင္သစ္အေရးေတာ္ပံု အမည္ရတဲ့ စာအုပ္ကို ယခုႏွစ္ေပါင္း ၈၀ အၾကာတြင္ ယဥ္မ်ိဳးစာေပက ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ေမလအတြင္း ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ထားပါ တယ္။

ျပည္သူ႔အာဏာႏွင့္ျပင္သစ္အေရးေတာ္ပံု စာအုပ္တြင္ စာအုပ္အေၾကာင္း၊ နိဒါန္း၊ ဆြန္ယက္ဆင္ဘာသာ၊ ျပည္သူ႔အာဏာ ေဟာခ်က္၁၊ ျပည္သူ႔အာဏာေဟာခ်က္-၂၊ ျပည္သူ႔အာဏာေဟာခ်က္-၃၊ ျပင္သစ္အေရးေတာ္ပံု အစရွိတဲ့အခန္းမ်ားပါ ၀င္ပါတယ္။

စာအုပ္မွာ ထူးျခားခ်က္က ေရးသားသူကေလာင္အမည္မပါဘဲ နဂါးနီအသင္းတံဆိပ္သာရိုက္ႏွိက္ၿပီး နဂါးနီအသင္းရဲ႕ ၈ အုပ္ေျမာက္ထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့စာအုပ္လို႔လည္း သိရၿပီး အသင္းသားမ်ားအတြက္သာ ထုတ္ေ၀ခဲ့တယ္လို႔ စာအုပ္အေၾကာင္း က ႑မွာ ေရးသားထားပါတယ္။

စာေရးဆရာႀကီး သိန္းေဖျမင့္က ဆြန္ယက္ဆင္ဘာသာဟုအမည္တပ္ကာ ၂၅၊ ၇၊ ၁၉၃၈ ရက္စြဲနဲ႔ အမွာစာေရးသားထားၿပီး အမွာစာမွာ “ေဒါက္တာဆြန္ယက္ဆင္၏တရားမ်ားမွာ ဓနရွင္ေရာ ဆင္းရဲသားပါ လက်္ာေရာ လက္၀ဲပါ ႏွစ္ၿခိဳက္ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ႏွစ္ၿခိဳက္ၾကသနည္း။ ဤေမးခြန္းကို သင္တို႔စိတ္၌ထား၍ နဂါးနီမွထုတ္ၿပီးေသာ ‘လူမ်ိဳးေရးတရား’ ထုတ္ဆဲ ေသာ ‘ျပည္သူ႔အာဏာ’ ထုတ္လတံ့ေသာ ‘ျပည္သူ႔၀မ္းစာ’တို႔ကိုဖတ္လွ်င္ မ်ားစြာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းဖြယ္ရာရွိေပသည္”လို႔ ထည့္သြင္းေရးသားထားပါတယ္။

(ယခုက႑အတြက္ ပူးေပါင္းပါ၀င္လိုသူမ်ားသည္ ေမတၱာလက္ေဆာင္ စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ျဖင့္ 09-790 96-20-67 သို႔ ဆက္ သြယ္ႏိုင္ပါသည္။)

Comments