ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း (Myanmar Now) ● လက္ဖက္ေျခာက္ ပိုေကာင္းရန္ နည္းလမ္းေဟာင္းကို ျပဳျပင္ရမည္

ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း (Myanmar Now) ● လက္ဖက္ေျခာက္ ပိုေကာင္းရန္ နည္းလမ္းေဟာင္းကို ျပဳျပင္ရမည္
(မုိးမခ) ဇြန္ ၂၆၊ ၂၀၁၈

(ပင္ေလာင္း) — ေတာင္ကုန္း ေတာင္တန္းမ်ား ဝန္းရံထားသည့္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕ထဲေရာက္သည္ႏွင့္ သင္းပ်ံ႕ပ်ံ႕ လက္ဖက္ ေျခာက္န႔ံက ႀကဳိဆိုေနသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၏ လက္ဖက္စိုက္ဧက အမ်ားဆံုးၿမိဳ႕ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ၿမိဳ႕ထဲတြင္ လက္ဖက္ေျခာက္၊ လက္ဖက္အစိုဆုိင္ အမ်ားအျပားေတြ႔ရသည္။

လက္ဖက္လုပ္ငန္း အေတြ႔အႀကဳံ နွစ္ ၅ဝ နီးပါးရွိသည့္ ေဒသခံ ဦးစိုင္းပြန္းက လက္ဖက္ေျခာက္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ ေျပာင္းလဲမႈတခ်ဳိ႕ရိွလာရာ ထိုသို႔ေျပာင္းလဲလိုက္သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဝင္ေငြ ပိုတုိးလာေၾကာင္း ေျပာသည္။

“အရင္ကဆုိ တစ္မိသားစုလံုး ဝိုင္းလုပ္ရတာ၊ အခုေတာ့ ပိုၿပီး အခ်ိန္ကုန္ သက္သာလာတယ္၊ လက္ဖက္ အရည္အေသြးလည္း ပိုေကာင္းလာတယ္” ဟု ကိုးေခါင္ရြာမွ ေတာင္သူ ဦးစိုင္းပြန္းက ဝမ္းသာအားရ ေျပာသည္။

ယခင္ျပဳလုပ္ေနၾက လမ္းေဟာင္းကို အေျခခံၿပီး နည္းစနစ္သစ္၊ ပိုမို သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈတို႔ ေပါင္းစပ္ ထပ္ပိုးလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ လက္ဖက္ေျခာက္အရည္အေသြပိုမိုေကာင္းမြန္လာသည္ဟု ဦးစိုင္းပြန္း အပါအဝင္ ေဒသခံ အမ်ားအျပားက ေျပာသည္။

လက္ဖက္ခူးဆြတ္ခ်ိန္မွ အိပ္သြပ္ ထုပ္ပိုးခ်ိန္အထိ စနစ္က်မႈ၊ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈတို႔ လိုအပ္ေနသည္။

● ေရႊဖီခ်ိန္
ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၏ အခ်က္အလက္္မ်ားအရ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕တြင္ လက္ဖက္စိုက္ဧက ၁၂,ဝဝဝ ေက်ာ္ ရွိၿပီး အဆုိပါ ကိန္းဂဏန္း၏ ထက္ဝက္ခန္႔မွာ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဆယ္မိုင္ခန္႔ကြာေဝးသည့္ လဲေလွာင္းဆုိသည့္ ေတာင္ေပၚရြာေလး တြင္ရွိေနသည္။

လက္ဖက္ပင္သည္ နွစ္ရွည္ပင္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္၊ အာသံ၊ ကိုးကန္႔၊ အင္ဒိုခ်ဳိင္းနား စသည့္ မ်ဳိး ၄ မ်ဳိးရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အာသံမ်ဳိးကိုသာ အဓိကစိုက္ပ်ဳိးၾကသည္။ 


နယ္ဖက္ၿပီးသား လက္ဖက္ကို ေနလွန္းေနသည့္ လဲေလွာင္းရြာမွ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး (ဓာတ္ပံုမ်ား - ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း / Myanmar Now)
လက္ဘက္ေဒသတြင္ ႏွစ္စဥ္ ေဖေဖာ္ဝါရီမွ ေမလဆန္းအထိကို ေရႊဖီခ်ိန္ဟုေခၚၾကၿပီး ထိုကာလအတြင္း ထြက္ရွိသည့္ လက္ဖက္သည္ အရည္အေသြးအေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။

လက္ဖက္ရြက္ကို ဒယ္အုိးထဲ ထည့္ေလွာ္ၿပီး အနည္းငယ္ႏြမ္းသြားပါက လက္ႏွင့္နယ္ၾကသည္၊ နယ္ၿပီးသားလက္ဖက္ကို ေနလွန္းၿပီး ေျခာက္သြားလွ်င္ အသင့္ေသာက္သံုးႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္၊ ဤနည္းလမ္းကို ေတာင္သူမ်ား ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ အသံုးျပဳ လာၾကသည္။

လက္ဖက္စိုက္ခင္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  ေဒသခံ ေတာင္သူအစုအဖြဲ႔၊ စိုက္ပ်ဳိး ေရးဦးစီးဌာနတို႔၏ ပညာေပးမႈမ်ားက ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း ပိုမို အရိွန္ရလာသည္ဟု သိရသည္။

လက္ဖက္ပင္ကိုင္းျဖတ္နည္း၊ ထိန္းသိမ္းနည္းမ်ားကို အဓိကထားပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္ဟု ၿမိဳ႕နယ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယ ဦးစီးမွဴး ဦးျမင့္သန္းက ေျပာသည္။

လက္ဘက္စိုက္ပ်ဳိးမႈ ရာႏွင့္ခ်ီ သက္တမ္းရိွသည့္ ပင္ေလာင္းတြင္ ေဒသထြက္ကုန္ကို အရည္အေသြးပိုင္း ဂရုစိုက္သင့္သည္ဟု ၿမိဳ႕နယ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ လက္ဖက္စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ သုေတသနျခံမွ ဒုတိယ ဦးစီးမွဴး ဦးစုိင္းပန္မုိင္းက ေျပာသည္။

“မိရိုးဖလာနည္းကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ခြၽတ္ရမယ္။ ဒါမွ လက္ဖက္အရည္အေသြးေကာင္းၿပီးေတာ့ ေစ်းေကာင္းေကာင္းရလာ မယ္” ဟု လက္ဖက္အေတြ႔အႀကံဳ ႏွစ္ ၃ဝ ေက်ာ္ ရွိေနသည့္ ဦးစိုင္းပန္မိုင္းက ေျပာသည္။

အပင္ကို အျမင့္ သံုးေပခန္႔ထားျခင္းက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ၿပီး ရြက္နု ပိုမိုထြက္ရန္လည္း ကိုင္းျဖတ္ေပးရသည္၊ လက္ဖက္ခူူးစဥ္ ကတည္းက အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းသည့္အေနျဖင့္ တစ္ဖူး ႏွစ္ရြက္ႏႈန္း ခူးဆြတ္ျခင္းက ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္သည္ဟု ေဒသခံ လက္ဖက္အစုအဖြဲ႔မွ အတြင္းေရးမွဴး ကိုစိုင္းေကာင္ခမ္းက ေျပာသည္။

“အရင္က ေတာင္သူအမ်ားစုက လက္ဖက္ခူးရင္ အနုေရာအၾကမ္းေရာ အကုန္ခူးလိုက္ၾကတာ။ အဲဒါကို အဓိက ေျပာင္းလဲဖို႔ တုိက္တြန္းရတာေပါ့” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံလက္ဖက္အသင္းတြင္လည္း အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္သည့္ ကိုစုိင္းေကာင္ခမ္းက ေျပာ သည္။

၂ဝ၁၅ ခုနွစ္မွ ၂ဝ၁၈ ခုနွစ္အတြင္း လက္ဖက္အစုအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ေက်းရြာေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ကို အသိပညာေပး ေဟာေျပာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

လက္ဖက္ေလွာ္သည့္အိုး သန္႔ရွင္းစြာထားရန္၊ မီးခုိးန႔ံ မရိွေစေရးအတြက္ မီးခုိးေခါင္းတုိင္ပါသည့္ မီးဖိုကို အသံုးျပဳရန္၊ လက္ဖက္လွန္းရာတြင္လည္း တတ္ႏိုင္သေရြ႕ စင္ျဖင့္လွန္းရန္ အဓိကထား ေဟာေျပာၾကသည္။


ေလွာ္အိုးထဲသို႔ မီးခိုးဝင္ျခင္း၊ အနံ႔စဲြျခင္း မျဖစ္ေစရန္ မီးဖိုတြင္တပ္ဆင္ထားသည့္ေခါင္းတုိင္ကို နံရံအျပင္ဘက္ ထုတ္ထားၾကသည္ (ဓာတ္ပံုမ်ား - ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း / Myanmar Now)
လက္ဖက္ အထြက္နည္းျခင္း၊ လက္ဖက္ေလွာ္သည့္အခါ ထမင္းဟင္းခ်က္သည့္ အိုးႀကီးမ်ား အသံုးျပဳျခင္းတို႔ႏွင့္ အသား က်ေနသည့္ ေဒသခံတို႔အတြက္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားက အလြန္ အသံုးဝင္သည္။

အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးက ပညာေပးၿပီးတြင္ အပင္ထိန္းသိမ္းမႈ၊ အခါးေျခာက္ ထုတ္လုပ္မႈ အဆင့္ဆင့္သည္လည္း တိုးတက္ ေျပာင္းလဲလာသည္။

● ေျခာက္ေသြ႔နည္းပညာ
ကိုးေခါင္ရပ္ကြက္ (ယခင္ကိုးေခါင္ရြာ) မွ လက္ဖက္ေျခာက္က အရည္အေသြး ပိုမုိ ေကာင္းမြန္ၿပီး ေစ်းလည္း ပိုရေၾကာင္း ေဒသခံတို႔က ေျပာသည္။

လက္ဖက္ထုတ္လုပ္သည့္ နည္းစနစ္မ်ားနွင့္ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈကို ဦးစားေပးရာတြင္ ကိုုးေခါင္က ေရွ႕မွ ေျပးေနသည္။

အျခားရြာမ်ားမွ ထြက္သည့္ လက္ဖက္ေျခာက္က တစ္ပိႆာ ၃,၈ဝဝ ႏွင့္ ၄,ဝဝဝ ၾကား ရရွိခ်ိန္တြင္ ကိုးေခါင္လက္ဖက္ေျခာက္က ၆,ဝဝဝ ခန္႔အထိ ေစ်းရသည္။

အိ္မ္ေျခ ၁ဝဝ ေက်ာ္ရွိသည့္ ကိုးေခါင္တြင္ လက္ဖက္ေတာင္သူအားလံုးနီးပါးက  စနစ္တက်ရွိၾကသည္။ လက္ဖက္တြင္ မီးခိုးနံ႔ ကင္းေစရန္ မီးခုိးေခါင္းတုိင္ပါသည့္ မီးဖိုႏွင့္ သန္႔ရွင္းသည့္ လက္ဖက္ေလွာ္အုိးမ်ားကို အသံုးျပဳလာၾကသည္။

ကိုးေခါင္နည္းတူ နည္းစနစ္သစ္၊ စက္ကိရိယာသစ္မ်ားအသံုးျပဳလာသည့္ အျခားရြာတစ္ခုမွာ  လြယ္ပ်ားရြာျဖစ္သည္။ လက္ ဖက္ေလွာ္ရာတြင္ အပူဓာတ္ထိန္းႏိုင္မႈနည္းသည့္ ဒယ္အုိးဝိုင္းအစား အလံုပိတ္သံအုိးကို အသံုးျပဳလာၾကသည္။ အလ်ား ၄ ေပ၊ အခ်င္း ၃ ေပရွိသည့္ သံအုိးတြင္  အားသာခ်က္ မ်ားစြာရိွသည္ဟု လြယ္ပ်ားရြာက ကိုစိုင္းဟန္ေမြက ေျပာသည္။

“အားသာခ်က္က အခ်ိန္ကုန္ သက္သာၿပီး လူသက္သာလာတယ္။ ထင္း အကုန္အက်နည္းၿပီး အန႔ံအသက္ (မီးခုိးန႔ံ) လည္း ကင္းစင္လာတယ္” ဟု ကိုစိုင္းဟန္ေမြက ဝမ္းပန္းတသာ ေျပာသည္။


ကိုင္းျဖတ္ထိန္းသိမ္းထားသည့္ လက္ဖက္ခင္းကို ျပသေနေသာ လဲေလွာင္းရြာသား ကိုေစာမင္း (ဓာတ္ပံုမ်ား - ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း / Myanmar Now)

ရရွိထားသည့္ နည္းစနစ္မ်ားကို ရြာအားလံုးအသံုးျပဳျခင္းေတာ့မရွိေသးေၾကာင္း လက္ဖက္အစုအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴး ကိုစိုုင္း ေကာင္ခမ္းက ေျပာသည္။

လက္ဖက္ပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊   အေျခာက္လွန္းရာတြင္ ေျမန႔ံႏွင့္ ဖုန္ ကင္းစင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  လုပ္ ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲေနသည္ဟု ေျပာလာသည့္ ေတာင္သူမ်ားထဲတြင္ လက္ဖက္ ၄ ဧကခန္႔စုိက္ပ်ဳိးထားသည့္ လဲေလွာင္းရြာမွ ဦးတီးဝင္းလည္း ပါဝင္သည္။

“ရထားတဲ့နည္းေတြထဲမွာ စင္နဲ႔လွန္းဖို႔ဆုိတာ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနရာက အခက္အခဲရွိတယ္။ ဖ်ာနဲ႔ လွန္းတာက ယာယီ ဆုိေတာ့ ေျမေနရာ မလိုဘူးေလ” ဟု ဦးတီးဝင္းက ရွင္းျပသည္။

ေနလွန္းစင္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေငြေက်းကုန္က်မႈကလည္း ေတာင္သူတို႔အတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ေနသည္။

● ေစ်းကြက္
ပင္ေလာင္းလက္ဖက္ေျခာက္ကို ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ေနေသာ္လည္း ျပန္႔ႏံွ႔မႈ အား အကန္႔အသတ္ ရိွေနေသးသည္ဟု သင္းပ်ံံ႕ေမႊးလက္ဖက္ေျခာက္ပြဲရံုႏွင့္ စက္ရံုပိုင္ရွင္ ကိုစိုင္းေကာင္းခမ္းက ေျပာ သည္။

“ေတာင္သူေတြကို လက္ဖက္ေကာင္းေကာင္းထုတ္လုပ္ဖို႔ တုိက္တြန္းႏုိင္တယ္ ထားဦးေတာ့ ထြက္လာတဲ့ လက္ဖက္ ေျခာက္ေတြကို ေစ်းေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ေရာင္းဖို႔က ေစ်းကြက္ကလည္း လိုေသးတယ္” ဟု ကိုစိုင္းေကာင္ခမ္းက ေျပာသည္။

လက္ဘက္ေျခာက္ထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရံုအေရအတြက္၊ ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မႈတို႔တြင္လည္း ပင္ေလာင္းက ေဒသ တြင္းျမိဳ႕မ်ားထက္ ေနာက္ေရာက္ေနသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီလည္း အကူအညီေပးတဲ့ အဖြဲ႔ေတြ မ်ားမ်ားဝင္ေပးဖို႔လိုမယ္၊ စက္ရံု မလုပ္ေပးႏုိင္ရင္ေတာင္မွ ေစ်းကြက္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ဖို႔က လိုေသးတယ္” ဟု ကိုစုိင္းေကာင္ခမ္းက ေျပာသည္။


လက္ဖက္ခူးဆြတ္ေနသည့္ လဲေလွာင္းရြာသူ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသူ  ေဒၚနန္းေသာင္း (ဓာတ္ပံုမ်ား - ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း / Myanmar Now)
အိမ္ေျခ ၁ဝဝ ေက်ာ္ရွိသည့္ လဲေလွာင္းရြာသည္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ၁ဝ မိုင္ခန္႔ကြာေဝးေသာေၾကာင့္ ေတာင္သူအမ်ားစုက ရြာအတြင္းရွိ လက္ဖက္ေျခာက္ဒိုင္တြင္ျပန္သြင္းၾကသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ လက္ဖက္စုိက္ဧက အမ်ားဆံုးမွာ ပင္ေလာင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ပင္းတယ၊ ရပ္ေစာက္ အစရွိ သည့္ အိမ္နီးခ်င္းၿမိဳ႕နယ္မ်ား နည္းပညာအကူအညီ ပိုမို ရရိွေနသည္ဟု ေဒသခံတို႔က ဆိုသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစုိက္ မယ္ဖားလံု ဟုေခၚသည့္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုက လာမည့္ႏွစ္အတြင္း ပင္ေလာင္းရွိ လက္ဖက္ေတာင္ သူမ်ားကို နည္းပညာမွ်ေဝေပးရန္ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။

လက္ဖက္ေျခာက္ထုတ္လုပ္သည့္ Nara Green Tea  ကုမၸဏီက လဲေလွာင္းရြာထြက္ လက္ဖက္ ရရိွရန္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္သည့္ စိုက္ပ်ဳိးလယ္ယာစနစ္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္မည္၊ လိုအပ္သည့္ နည္းပညာလည္း မွ်ေဝသြားမည္ဟု ထိုကုမၸဏီ ၏ မန္ေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာ ဦးေက်ာ္သီဟက ေျပာသည္။

“အဲဒီရြာက ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းလည္း ျမင့္တယ္၊ အရည္အေသြးလည္း ေကာင္းလာတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီရြာကိုေရြးလိုက္တာ” ဟု ကိုေက်ာ္သီဟက ရွင္းျပသည္။


လက္လွည့္သံအုိးသံုးၿပီး လက္ဘက္ေျခာက္ေသြ႔ေစသည့္ နည္းလမ္း၏ အားသာခ်က္မ်ားထဲတြင္ လက္ဖက္ပိႆာခ်ိန္ပိုမိုဆံ့၀င္ျခင္း၊ မီးခိုးန႔ံကင္းစင္ျခင္း၊ ထင္းအကုန္အက်သက္သာျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္ (ဓာတ္ပံုမ်ား - ေအာင္ၿငိမ္းခ်မ္း / Myanmar Now)

ကုမၸဏီက လဲေလွာင္းရြာ ေဒသခံတို႔ကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ နည္းပညာ မွ်ေဝမည္ဟု ဆုိသည္။

လဲေလွာင္းရြာရွိ လက္ဖက္ေျခာက္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒၚနန္းသိန္းဟန္က ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း ရြာ၏ လက္ဖက္ေျခာက္ အရည္အေသြး၊ ထုတ္လုပ္မႈပိုင္းတို႔ကို အားရမိသည္ဟု ေျပာသည္။

"အရင္ကထက္ေတာ့ အရည္အေသြး ပိုေကာင္းလာတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ တစ္ရြာလံုးကို စင္နဲ႔ လွန္းေစခ်င္တယ္။ ကိုယ့္ရြာလက္ဖက္လည္း နာမည္ပိုရတာေပါ့" ဟု လက္ဖက္ေျခာက္အဝယ္ဒုိင္ လုပ္ငန္းရွင္ ေဒၚနန္းသိန္းဟန္က ေျပာသည္။

Comments