ဇင္လင္း ● တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ျပႆနာ ႐ုိးသား ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးၾကခ်ိန္တန္ၿပီ

ဇင္လင္း ● တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ျပႆနာ ႐ုိးသား ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးၾကခ်ိန္တန္ၿပီ
(မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၉၊ ၂ဝ၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥသည္ တေန႔ေရႊ တေန႔ေငြျဖစ္ေနသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္ ေပၚလာလိုက္ ေပ်ာက္ သြားလိုက္ျဖစ္ေနသည္။ သာမန္ျပည္သူတုိ႔အဖုိ႔ စိတ္ေမာစရာမွ်သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေတာေတာင္မ်ားအတြင္း စစ္ေရွာင္ စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေစာင့္စားေနၾကရေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအဖုိ႔စိတ္ေရာ ကိုယ္ပါ ဆင္းရဲပင္ပမ္းေနၾကရသည္။ စစ္ေရွာင္ စခန္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားဆိုလွ်င္ စားေရရိကၡာမလုံေလာက္မႈႏွင့္ ေဆးဝါးျပတ္လပ္မႈမ်ားေၾကာင့္  အသက္ဆုံးရႈံးမႈမ်ားပင္ ရွိေနသည္။ အျခားတဖက္တြင္လည္း ႏွစ္ဖက္စလုံး စစ္ပြဲတြင္ပါဝင္ေနရသည့္ စစ္ဗိုလ္ စစ္သားမ်ား ေသေၾကဒဏ္ရာရမႈမ်ား အလြန္မ်ားျပားေနၿပီျဖစ္သည္။ ရံဖန္ရံခါ သတင္းစာ နာေရးေၾကာ္ျငာမ်ားတြင္ တိုင္းျပည္အတြက္ အသက္ေပးလႉသြားေသာ သတင္းမ်ားေတြ႕ရသည့္အခါ လြန္စြာ စိတ္မသက္မသာျဖစ္ရသည္။ သက္ဆိုင္သူမိသားစုဝင္မ်ား ဆိုလွ်င္ ရင္ကြဲပက္လက္ျဖစ္ၾကရေပမည္။

မၾကာေသးမီက ေနျပည္ေတာ္ NRPC  ႐ုံးတြင္ ဇြန္လ၂၉ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ေကာ္မတီ (UPDJC) ၏ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ‘ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံု တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝး’ ကို ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္သတင္းကို ၾကားရသည္။ တတိယအႀကိမ္၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံကို လာမည့္ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပမည္ ဟု အစိုးရက ေၾကညာထားသည္။ UPDJC (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးသုိ႔ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူး တြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ဒုတိယ ဥကၠ႒မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္း၊ ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း၊ ဦးသုေဝ၊ ပူးတြဲေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္အစုအဖဲြ႕၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ အ စည္းမ်ားအစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖဲြ႕တို႔မွ UPDJC ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူ မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အစည္းအေဝးတြင္UPDJC  ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္းက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ ႏို္င္ငံေရးအရ ေတြ႕ဆံု ညႇိႏႈိင္း အေျဖရွာရန္ UPDJC ကဦးေဆာင္ကာ ႏို္င္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပ၍ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာအေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ ႏို္င္ ေရးကို ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ UPDJC သည္ အလြန္အေရး ပါသည့္က႑တြင္ ရွိေနေၾကာင္း။ ဒုတိယအႀကိမ္ ညီ လာခံကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး တတိယအႀကိမ္ ညီလာခံကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ က်င္းပရန္ သတ္မွတ္ ထားေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ညီလာခံက်င္းပခ်ိန္ ေႏွာင့္ေနွးၾကန္႔ၾကာခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရႏွင့္ EAOမ်ား အၾကားတြင္ ႏို္င္ငံေရးဆိုင္ရာ အလြတ္သေဘာ အစည္းအေဝး ၃ ႀကိမ္၊ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အလြတ္သေဘာ အစည္းအေဝး ၄ ႀကိမ္က်င္းပၿပီး အျပန္အလွန္ နားလည္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအရ ေက်ာ္လႊားရ မည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ မၾကာမီျပဳလုပ္မည့္ ညီလာခံ တြင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အျမင္းခ်င္း ဖလွယ္၍ လိုလားခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေပးၾကေစလိုေၾကာင္း၊ ႏိ္ု္င္ငံေတာ္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ဖက္ဒရယ္မူဝါ ဒမ်ား ခ်မွတ္ႏို္င္ရန္ တဖက္ႏွင့္တဖက္ အေလ်ာ့အတင္းျပဳလုပ္၍ သေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိေစမည့္္ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားသြားသည္။

၂၁ ရာစုပင္လံုတတိယအစည္းအေဝးသို႔ NCA လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၈ ဖြဲ႕ကို ဖိတ္ၾကား ခဲ့ရာ အားလံုးတက္ ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာေၾကာင္း သတင္းမ်ားၾကားသိရသည္။

၂၁ ရာစုပင္လံု အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကား ထားသည့္ အဖြဲ႕ရွစ္ဖဲြ႕မွာ ‘ဝ’ (UWSA)၊ ကခ်င္ (KIA)၊ မုိင္းလား (NDAA)၊ ရွမ္း (SSPP)၊ တအာင္းအဖြဲ႕ (TNLA)၊ ကိုးကန္႔ အဖြဲ႕(MNDAA)၊ ရခိုုင္အဖြဲ႕(AA)  ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္ ခုနစ္ ဖြဲ႕ႏွင့္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ ေရးပါတီ (KNPP) တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ၇ ရက္ေန႔စဥ္သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

TNLA သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကား ေရးဌာနတာဝန္ခံ ဗိုလ္မွဴးမုိင္း အိုက္ေက်ာ္က ၂၁ ရာစုပင္လံုသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားစာ ကို ဇူလိုင္ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ရသည္ဟု ဆိုသည္။  တရုတ္သံ႐ုံးမွတဆင့္ ဖိတ္ၾကားျခင္းျဖစ္၍ ဖိတ္စာမ်ားလည္း ေရာက္ေန ၿပီဟု ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔ဝင္ PSLF/TNLA တအာင္းပေလာင္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး သတင္းျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဗိုလ္မွဴး မိုင္းအိုက္ေက်ာ္က ေျပာေၾကာင္း RFA သတင္းအရ သိရသည္။

"FPNCC အဖြဲ႔ဝင္အားလံုးကို ဖိတ္ၾကားတယ္၊ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ သေဘာထားကလည္း FPNCC အဖြဲ႔အားလံုးကို ဖိတ္ၾကားရင္ တက္မယ္ေပါ့၊ အားလံုးပါတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔တက္မယ္" ဟု ဗိုလ္မွဴး မိုင္းအိုက္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌး က ေျမာက္ပိုင္းအဖဲ႔ြ ၇ ဖဲြ႔ကို တက္ေရာက္ရန္  ဖိတ္ၾကားထားမႈ အေျခ အေနကို ေျပာျပရာ၌၊  ၇ ဖြဲ႔အေနျဖင့္ ညီလာခံတြင္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခြင့္ မရွိေသာ္လည္း အစုအဖြဲ႔အလိုက္ အစည္းအေဝး တြင္ NCA လက္မွတ္ထုိးအဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕က သေဘာတူလွ်င္ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးႏုိင္သည္ဟု ဦးေဇာ္ေဌး က ေျပာေၾကာင္း သိရ သည္။ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ ၇ အဖြဲ႔သည္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈေကာ္မတီ (FPNCC ) ကိုဖြဲ႕ စည္းထားၿပီး အစိုးရက ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ဖိတ္ၾကားမည္ဆိုလွ်င္ တက္ေရာက္မည္ဟု  မူ တရပ္ခ်မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ယခု FPNCC  ၇ ဖြဲ႔စလံုးကို ဖိတ္ၾကားေသာေၾကာင့္ တက္ေရာက္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ပါဝင္ ေဆြးေႏြးရမည့္ က႑မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အဖြဲ႔အားလံုးႏွင့္ တုိင္ပင္ညွိႏႈိုင္းေနေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴး မိုင္းအိုက္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔ကို တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ အေျခစိုက္ UWSA ‘ဝ ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔’ က ဦးေဆာင္ ၿပီး ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ KIA၊ မိုင္းလား NDAA ၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရး ပါတီ SSPP/SSA၊ တအာင္းပေလာင္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF/TNLA၊ ကိုးကန္႔ MNDAA၊ ရခိုင့္ တပ္မေတာ္ AA တို႔ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

NCA  လက္မွတ္ထိုးႏုိင္ေရး အစိုးရႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေနဆဲ ျဖစ္သည့္ KNPP အေနျဖင့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားေၾကာင္း KNPP အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေရႊမ်ဳိးသန္႔က ဇူလိုင္ ၄ ရက္တြင္ေျပာေၾကာင္း သိရသည္။ KNPP သည္ ၂ဝ၁၇ ေမလက က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။  KNPP အေနျဖင့္ က႑အလိုက္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခြင့္ ရရွိမည္ဟု ေရႊမ်ဳိးသန္႔က ေျပာေၾကာင္း သိရသည္။

အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အစုအဖြဲ႕၊ တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႕ကုိယ္စားလွယ္ မ်ား ပါဝင္ေသာ “ျပည္ေထာင္စုုၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ” (UDPJC) လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ လူမႈေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ  မူ ဝါဒမ်ားမွ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိ ေရးညႇိႏိႈင္းေန သည္ဟု ဆိုသည္။ ႏုိင္ငံေရးက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္းရင္းသားလူ နည္းစုအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ က်ား/မ တန္းတူေရးတို႔ ေဆြးေႏြးရန္ လ်ာထားခဲ့ေသာ္လည္း လူနည္းစုအခြင့္အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သ ေဘာတူညီမႈ မရဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ဆိုသည္။ ၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံတြင္ ႏုိင္ငံေရးက႑မွ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရး ညႇိႏိႈင္း ေသာ္လည္း အျငင္းပြားမႈအခ်ိဳ႕ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ သို႕ျဖစ္၍ အျခားက႑မ်ားထက္ ႏိုင္ငံေရးက႑သည္ သေဘာတူညီ ခ်က္ နည္းပါးမည္ဟု သမၼတ႐ံုး ေျပာ ေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးကေျပာ ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ၇ ရက္ေန႔စဥ္သတင္းအရ သိရ သည္။ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား မၿပီးျပတ္ေသး၍ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျခခံမူမ်ား ေဆြးေႏြးရန္ မူလ ကတည္းက ဦးတည္ထားျခင္းမရွိဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ဆိုသည္။

ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးစသည့္ အေျခခံမူ ၃ ခ်က္ကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ မရမခ်င္း  ဆက္လက္ေတာင္းဆိုသြားမည္ဟု UPDJC ဒုတိယ ဥကၠ႒ ခ်င္းအမ်ိုးသားတပ္ဦး(CNF)မွ ဒုတိယ ဥကၠ႒   ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ဆိုသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါ မူသံုး ခ်က္ကို    အျပည့္အဝယံုၾကည္သည့္အတြက္ ပင္လံုစာခ်ုပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္လည္း ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ေရးကို  ေတာင္းဆိုေနျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း  ဇြန္ ၂၉ ရက္ေန႔ က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ UPDJC အစည္းအေဝး၌ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ အဆိုပါအေျခခံမူမ်ားကို အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္  လြန္ခဲ့ေသာ နွစ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ “၁၉၆ဝ ခုနွစ္ ေတာင္ႀကီး ညီလာခံ”   “၁၉၆၂ ခုနွစ္ ဖက္ဒရယ္ Seminar” မ်ားတြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ဖူးသည္ဟု ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္မႈန္း ဆာေခါင္းက ေျပာေၾကာင္း ကုမုျဒာသတင္းဂ်ာနယ္ က ေဖၚျပခဲ့သည္။

ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက “ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႕ဒီျပည္ေထာင္စုထဲက ခြဲထြက္ေရးကို ေတာင္းဆိုေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ခြဲထြက္ျခင္းကို မည္သည့္အခ်ိန္အခါတုန္းကမွ ကြ်န္ေတာ္တို့တိုင္းရင္းသားမ်ားက ေတာင္း ဆိုခဲ့ဖူးတာမရွိ ပါဘူး။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ား ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ခ်င္စိတ္ မျဖစ္ေပၚေစရန္  အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ေသာ အေျခခံမူမ်ားမွာ ကိုယ္ပိုင္ ျပ ႒ာန္းခြင့္၊ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးတုိ႔ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ျပည္ေထာင္စု၏ လြတ္လပ္ေရး ဖခင္ႀကီး ျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက သူ၏ မိန္႕ခြန္းတခုတြင္ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ ျဗိတိသွ်တုိ႔၏ ကြၽန္အျဖစ္မခံခ်င္ သကဲ့သို႕ တိုင္းရင္းသားမ်ားကိုလည္း ကြၽန္မျဖစ္ေစရပါဟု ကတိေပးခဲ့ေၾကာင္း  ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္း ဆာေခါင္း က ေျပာသည္။ ေဒါက္တာ လ်န္မႈန္းဆာက - “တခ်ိဳ႕က႑မွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ညႇိႏႈိင္းလို႔ မရတဲ့အခက္အခဲေလးေတြလဲ ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ဆက္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးလိုက္လို႕ရွိရင္ေတာ့ အဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

ဇြန္လ၂၉ ရက္ေန႔ UPDJC  အစည္းအေဝး၌ ႏိုင္ငံေရးက႑၊    စီးပြားေရးက႑၊ လူမႈေရး က႑၊ လံုျခံဳေရးက႑၊  ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က႑ စသည့္က႑ ၅ ခု အနက္ “လံုျခံဳေရးက႑ကိုမူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်” ဟူ၍ သေဘာတူထား ေၾကာင္း  ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္မႈန္း ဆာေခါင္းက ဆိုသည္။

ဤအေတာအတြင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (UPC) ၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေဝးတြင္ တိုင္းရင္းသား မ်ား ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိသည့္ “တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္” ကိုေဆြးေႏြးရန္ အစိုးရဘက္က ေရွာင္လႊဲေနသည္ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဒုတိယဥကၠဌ နိုင္ဟံသာက မြန္သတင္းေအဂ်င္စီသို႔ ေျပာေၾကာင္း သိရသည္။

နိုင္ဟံသာက “က်ေနာ္တို႔တိုင္းရင္းသားေတြ အျမဲတမ္းေတာင္းဆိုေနတဲ့ တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို ျပည္ေထာင္ စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံမွာ မေဆြးေႏြးတာဟာ အစိုးရဘက္က ေရွာင္လႊဲေနတာလို႔ ျမင္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အခ်ိန္ဆြဲ ထားသလို ျဖစ္ေနတယ္၊ ဒါကို UPDJC အစည္းအေဝးမွာလည္း က်ေနာ္ေျပာခဲ့တယ္” ဟု ဆိုသည္။

ယမန္ႏွစ္ ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးမႈမၿပီးျပတ္ဘဲ ရပ္နားခဲ့ရသည့္ “ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ အေျခခံရမည့္မူမ်ား” ေခါင္းစဥ္ကို လည္း ယခုက်င္းပမည့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံက ထပ္မံေရွာင္လႊဲၿပီး နိုင္ငံေရးက႑၌ “က်ား/မ ဆိုင္ရာ တန္းတူညီမၽွမႈ” ေခါင္းစဥ္တခုတည္းသာ ေဆြးေႏြးရန္ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ UPDJC က ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

“၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ NCA စာခ်ဳပ္စတင္ေရးဆြဲကတည္းက အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ေျပာဆိုခဲ့တာ တန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို အဓိကေဆြးေႏြးသြားဖုိ႔ ဒါေတြေဆြးေႏြးနိုင္ဖို႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံေတြ က်င္းပတာျဖစ္တယ္။ ဒီလိုနိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ တရားဝင္က်င္းပနိုင္ဖို႔အတြက္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕ေတြ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကတာပါ။” ဟု နိုင္ဟံသာက ဆိုသည္။ “နိုင္ငံေတာ္၏ နယ္ေျမအပိုင္းအျခားဟူသမၽွ သည္ နိုင္ငံေတာ္မွမည္သည့္အခါမွ ခြဲမထြက္ရ” အခ်က္ကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပမွသာ “တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ ဌာန္းခြင့္” ကို တပ္မေတာ္ဘက္က လက္ခံေဆြးေႏြးမည္ဆိုသည့္အခ်က္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အခ်ိန္ဆြဲ၍ ေရွာင္လႊဲေန သည္ဟုလည္း  ၎က ေထာက္ျပခဲ့သည္။

လက္ရွိ အေျခအေန အခင္းအက်င္းႏွင့္ အျမင္သေဘာထားမ်ားအရ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈ အားနည္းေန သည္ကို ေတြ႕ျမင္ခံစားမိသည္။ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပင္းထန္းေနသည့္အေလ်ာက္ ေက်ာ္လႊားဖယ္ရွင္းရမည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အေတာ္အတန္ရွိေနေသးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေတာ့မည့္ ညီလာခံ၌   ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီး အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ၾကရန္ အစိုးရက လိုလားေနပုံရသည္။

ႏိ္ု္င္ငံေတာ္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ဖက္ဒရယ္မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏို္င္ရန္ တဖက္ႏွင့္တဖက္ အေလ်ာ့အတင္းျပဳလုပ္၍ သေဘာ တူညီမႈမ်ားရရွိေစမည့္္ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္လည္း ေမတၱာရပ္ထားေၾကာင္းလည္း ၾကားသိရသည္။ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈျဖင့္ အျမန္ဆုံး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္သင့္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစတနာ အမွန္ရွိထားပါက တဦးအေပၚတဦး မာန္မာနမထားရွိဘဲ၊ စစ္မွန္ေသာ ယုံၾကည္မႈရရွိ ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။ လက္ငင္းျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ မေက်လည္မႈမ်ား ေျပလည္သြားေအာင္၊ အခက္အခဲျဖစ္ေနျခင္းမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေအာင္ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈရွိရွိ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းၾကဖုိ႔လိုသည္။ အနာဂတ္တြင္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုေပၚထြန္းေရးတြင္ အေရးႀကီးသည့္ အ ေျခခံမူမ်ား ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးႏိုင္မည့္ တတိယအေက်ာ့ ၂၁ ပင္လံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံႀကီးတြင္ လူစုံတက္စုံပါဝင္လွ်က္၊ သံသယမ်ားေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈ ပိုမို ခိုင္မာေရးတုိ႔ အတြက္ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကေစလိုပါသည္။

Comments