ကာတြန္း ေနလင္းေအာင္ (မန္း) ရဲ႕ ဘာလဲဟဲ့ ... ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ...


ကာတြန္း ေနလင္းေအာင္ (မန္း) ရဲ႕ ဘာလဲဟဲ့ ... ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ...
(မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၂၃၊ ၂၀၁၈

Comments