ေအာင္ကိုကိုလတ္ (တမူး) - ဇူလိုင္ ၁၉

ဇူလိုင္ ၁၉
ေအာင္ကိုကိုလတ္ (တမူး)
(မိုးမခ) ဇူလိုင္ ၁၉၊ ၂၀၁၈

ဇူလိုင္ ၁၉ ဟာ ဖြဲဖြဲေလးရြာေနတဲ့ စေနမိုး
ဇူလိုင္ ၁၉ ဟာ ေသနတ္ေတြတင္လာတဲ့မိစၧာဂ်စ္ကား
ဇူလိုင္ ၁၉ ဟာ ဂ်စ္ကားေပၚကဆင္းလာတဲ့စစ္ဖိနပ္ေတြ
ဇူလိုင္ ၁၉ ဟာ အတြင္းဝန္မ်ား႐ုံးထဲက ကံၾကမၼာအစည္းအေဝး
ဇူလိုင္ ၁၉ ဟာ ယမ္းန႔ံေတြဖံုးလႊမ္းသြားတဲ့ျပည္သူပိုင္အခန္း
ဇူလိုင္ ၁၉ ဟာ က်ည္ဆံခြံေတြျပန္႔က်ဲေနတဲ့ျပည္သူ႔ၾကမ္းျပင္
ဇူလိုင္ ၁၉ ဟာ ေသြးစြန္းသြားတဲ့ႏိုင္ငံေရးစားပြဲ
ဇူလိုင္ ၁၉ ဟာ အစားထိုးမရတဲ့ ၁၀ နာရီ ၃၇ မိနစ္
ဇူလိုင္ ၁၉ ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္က်ခဲ့တဲ့မ်က္ရည္ ။ ။Comments