ေမာင္ေနာင္မြန္- ဝမ္းနည္းျခင္းမွတ္တမ္း

ဝမ္းနည္းျခင္းမွတ္တမ္း

ေမာင္ေနာင္မြန္
(မိုးမခ) ဇူလိုင္ ၂၀၊ ၂၀၁၈

ေဆးသားျပယ္စျပဳေနတဲ့ေနဝင္ခ်ိန္တခုလို
အေဝးကေတးဆိုသံေတြ ထြက္ခြာ။

ဝင္သက္ေတြ ခပ္ျပင္းျပင္းၾကား
ေလတိုးသံေတြတိတ္ဆိတ္သြားခဲ့။

ေျဖသိမ့္စရာမဲ့တဲ့ ေကာင္းကင္ေအာက္
အေရာင္မ်ားဟာ လွပညီညႊတ္ေန
ထြက္ခြာသြားခ်ိန္ 
ေမာေမာလ်လ်ျဖစ္ေနတဲ့တိမ္စိုင္ေလးေတြလို။

ခပ္ျဖည္းျဖည္းလႈပ္ခတ္လာတဲ့
ပင္လယ္လိႈင္းေတြလိုေပါ့
ျပန္လာလိုက္ ျပန္သြားလိုက္ပါပဲ။

ခပ္လွမ္းလွမ္းက လူကူးမ်ဥ္းက်ားမွာ
ရပ္၊ ၾကည့္၊ သြား ဆိုင္းဘုတ္နဲ႔
မီးခိုးေခါင္တိုင္အခိုးအေငြ႔ေတြကိုေငးရင္း
ျပဇာတ္တပုဒ္အဆံုးသတ္သြားခဲ့တယ္။  ။

Comments