ကာတြန္း လူကုိေနာ္ရဲ႕ ခုလည္း သူတလူ ငါတမင္းပါပဲ ...


ကာတြန္း လူကုိေနာ္ရဲ႕ ခုလည္း သူတလူ ငါတမင္းပါပဲ ...
(မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၁၇၊ ၂၀၁၈

Comments