ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေမေမက ေျပာထားတယ္၊ သစ္ခုတ္သမားေတြ မလုိေတာ့ဘူး တဲ့


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေမေမက ေျပာထားတယ္၊ သစ္ခုတ္သမားေတြ မလုိေတာ့ဘူး တဲ့
(မိုးမခ) ဇူလိုင္ ၂၁၊ ၂၀၁၈

Comments