စႏၵာေမာ္ (Myanmar Now) ● အျငင္းပြားဖြယ္ေက်ာက္မီးေသြး စီမံကိန္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရ

စႏၵာေမာ္ (Myanmar Now) ● အျငင္းပြားဖြယ္ေက်ာက္မီးေသြး စီမံကိန္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရ
(မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၂၊ ၂၀၁၈

(ဘားအံ) — ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဓာတ္အားေပးစက္ရံု  စီမံကိန္းနယ္ေျမရိွ  လယ္ကြင္းျပင္သည္  ၾကခတ္ဝါး႐ံုပင္ ေပါမ်ားေသာ ေတာအုပ္ေလးျဖင့္ အနားသတ္ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ေဒသခံတို႔  နိစၥဓူဝ ဝမ္းစာရွာေဖြေရးအတြက္ ယင္းေတာအုပ္ေလးမွ ထြက္ရွိေသာ ေတာဟင္းလ်ာမ်ားက အေထာက္ အကူျပဳေနၿပီး ယာေတာ စိုက္ခင္းတို႔ကလည္း ဘဝ ရပ္တည္ေရးအတြက္ အေရးပါလွသည္။

ျပည္နယ္အစိုးရက ဤနယ္ေျမတြင္ ဓာတ္အားေပးစက္ရံုတည္ေဆာက္ရန္ ဆႏၵျပင္းျပေနၿပီး အနားတြင္ တသြင္သြင္စီးဆင္း ေနေသာ သံလြင္ျမစ္က ထိုစက္ရံုအတြက္ ေက်ာက္မီးေသြး သယ္ေဆာင္ေပးမည့္ အဓိကလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္လာေပမည္။ 
 ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓာတ္အားေပးစက္ရံု စီမံကိန္းနယ္ေျမ တည္ရိွရာ ေက်းရြာ အမ်ားအျပားတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးဆန္႔က်င္ေရး ပိုစတာမ်ား ရိွေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္  (ဓာတ္ပံုမ်ား - စႏၵာေမာ္/Myanmar Now)

ကရင္တိုင္းရင္းသူ ေဒၚေပြသ အပါအဝင္ ေဒသခံ အမ်ားအျပားကမူ စက္ရံုေၾကာင့္ ၎တို႔၏ လူေနမႈဘဝ အႀကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲသြားမည္ဟု ဆိုၾကသည္။

“ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံု ေရာက္လာရင္ ကြၽန္မတို႔ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရမယ့္ ေနရာေတြ ေပ်ာက္ကုန္မွာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ဒီ စက္႐ံုကို မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး” ဟု စီမံကိန္းနယ္ေျမရိွ ထံုးေတာင္ရြာတြင္ လယ္ေျမ ဧကတခ်ဳိ႕ ပိုင္ဆိုင္သည့္  ေဒၚေပြသက ေျပာ သည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေနေသာ၊ ကန္႔ကြက္သူ မ်ားျပားေသာ အဆိုပါစီမံကိန္းကို အတည္ျပဳျခင္း မရိွ ေသးေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔၊ ပူးတဲြလုပ္ကိုင္မည့္ ကုမၸဏီတို႔ကမူ စီမံကိန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရမည္ဟု ယူဆထားၾကၿပီး လုပ္ငန္းတခ်ဳိ႕ကိုပင္ အကုန္အက်ခံ၊ လုပ္ေဆာင္ထားၿပီး ျဖစ္ေနသည္။

● ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိး
တည္ေဆာက္လုိသည့္ စက္ရံုမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ မီဂါဝပ္ ၁,၂၈ဝ  ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။ ႏိုင္ငံအႏံွ႔အျပား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ ႏံွမႈမ်ား အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အေရးတႀကီး လိုအပ္လ်က္ရိွရာ ထိုကိန္းဂဏန္းမွာ မက္ေလာက္စရာ ပမာဏ ျဖစ္ေနသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ဤမွ် မ်ားျပားသည့္ပမာဏကို ထုတ္လုပ္မည့္စီမံကိန္းမ်ဳိးကို တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားက ေဆာင္ရြက္ခြင့္ မရိွေပ။

စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ခြင့္အတြက္  ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္မွာပင္ ေဒသခံအမ်ားအျပား၏ ကန္႔ကြက္မႈကို ျပည္နယ္အစုိးရ ရင္ဆိုင္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။


စီမံကိန္းကို သေဘာက်ျခင္း မရိွသည့္ သံုးအိမ္ရြာမွ ရာအိမ္မွဴး ေစာေက်ာ္တင့္

ေဒသတြင္း ၾသဇာႀကီးေသာ၊ အပစ္ရပ္တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး (KNU) က  ဤစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္ဘက္ကိုမွ် ေထာက္ခံရန္ အဆင္သင့္ မရိွေသးဟု ဆိုသည္။

“ဒါက လုပ္ရင္လည္းေကာင္းတယ္၊ မလုပ္ရင္လည္း ေကာင္းတယ္။ လုပ္ရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြ လိုအပ္ေန တာေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြ ျဖစ္လာမွာေပါ့” ဟု KNU  ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ဖဒိုမန္းၿငိမ္းေမာင္က ေျပာသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ လွ်ပ္စစ္နွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဦးစိုးလိႈင္က စီမံကိန္းသည္ သန္႔စင္ေက်ာက္မီးေသြးနည္းပညာကို သံုးမည္ ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ထိေရာက္စြာေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ဟု ဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းမွာေတာင္မွ ဒီေလာက္ နည္းပညာျမင့္မဟုတ္တဲ့ စနစ္နဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြးကေန စြမ္းအင္ ထုတ္ေနတာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္အတြက္ လုပ္သင့္တာကိိုလုပ္တာပါ” ဟု ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

ဘားအံေဒသ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ပါက ဝတ္ႀကီး၊ က်ံဳမသြယ္ ေက်းရြာအုပ္စု ႏွစ္ခု တည္ရိွရာ နယ္ေျမအတြင္း သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္း၊  လယ္ယာကိုင္းကြၽန္း  အလုပ္အကိုင္မ်ား ဆံုးရံႈးျခင္း၊ စက္ရံုေဘးထြက္ ဆိုးက်ဳိးဆိုင္ရာ   က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈ အႏၱရာယ္တို႔ ေပၚေပါက္လာမည္ဟူေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ေနသည္။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိး နည္းႏိုင္သမွ် နည္းပါးေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟူေသာ အစိုးရ၏ ေျပာဆိုခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သံသယ ရိွသူမ်ားထဲတြင္ ဝတ္ႀကီးတစ္ဘက္ကမ္းရွိ ဥေဒါင္းေက်းရြာမွ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္လည္း ပါဝင္သည္။


စီမံကိန္းကို သေဘာက်ျခင္း မရိွေသာ္လည္း စီမံကိန္းနယ္ေျမရိွ ေျမကြက္ကို ျပည္နယ္အစိုးရထံ ေရာင္းခ်လိုက္သည့္ ေဒသခံ ေဒၚထံုးနီ 

“လွ်ပ္စစ္မီးကေတာ့ လိုခ်င္တာေပါ့။ လွ်ပ္စစ္ရမွ ျပည္နယ္ေရာ၊ ႏိုင္ငံေရာ တိုးတက္မယ္ဆိုတာကို နားလည္ပါတယ္။ ဒါေပ မယ့္ သူတို႔က တကယ့္ကုိေကာင္းမြန္တဲ့ နည္းစနစ္ေတြနဲ႕ လုပ္ေဆာင္မယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ မယံုဘူး။ ဒါေၾကာင့္ကန္႔ ကြက္ ေနရတာပါ” ဟု ဆရာေတာ္က မိန္႔သည္။
 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားကမူ စီမံကိန္းတြင္ ေက်ာက္မီးေသြး တန္ခ်ိန္ (၄) သန္း ႏွစ္စဥ္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ တန္ေပါင္း ၇၅ သိန္းခန္႔ ထြက္ႏိုင္ေၾကာင္း တြက္ခ်က္ထားၾကသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒က တည္ဆဲဥပေဒမ်ားပါ စည္း ကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္လွ်င္ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး စက္႐ံုသည္အႏၱရာယ္ မရွိႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ သည္။

“ဥပေဒေတြအတိုင္းလုပ္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ျပႆနာ မရွိပါဘူး။ တကယ္လို႔ သူတို႔က ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္တယ္ ဆိုရင္လည္း အေရးယူလို႔ ရေနတာပဲ” ဟု ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးစိုးသူရထြန္းက ေျပာသည္။

● ေနျပည္ေတာ္ မီးနီျပ
အျခား တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားက ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး စီမံကိန္းႀကီးမ်ဳိးကို အဆိုျပဳျခင္း မရိွေသးေပ။

စီမံကိန္းကို  တက္တက္ႂကြႂကြ ေထာက္ခံၾကသည့္ ေဒသခံမ်ားလည္း ရိွသည္။ ထိုသို႔ ေထာက္ခံသူ အမ်ားအျပားတည္ရိွရာ ဝတ္ႀကီးေက်းရြာသည္ အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းမ်ားစြာ ေနထိုင္ၾကေသာရြာလည္း ျဖစ္သည္။

ထိုရြာမွ ရဲဝန္ထမ္းေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ေသာ  ဦးခင္ေမာင္ဆန္းက စက္ရံုမွ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိး ထြက္ေပၚမလာရန္ အစိုးရက စီစဥ္ေပးႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေနသည္။

 

စီမံကိန္းနယ္ေျမအနီး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအုတ္တံတိုင္းတစ္ခုတြင္ ေက်ာက္မီးေသြး ဆန္႔က်င္ေရး အမွတ္အသားမ်ား ေရးသားထားသည္

“ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ တိုင္းျပည္ကို အက်ိဳးရွိေစမယ့္ ဒီစီမံကိန္းကို ႀကိဳဆိုတယ္။ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ အစိုးရကလည္း အႏၱရာယ္ အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားမယ္လို႔ ေျပာထားတာပဲေလ” ဟု  အသားညိဳညိဳ၊ ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္း ရဲဝန္ထမ္း ေဟာင္းက ဆိုသည္။

ေက်ာက္မီးေသြး၊ ေရအားတို႔ကို အသံုးျပဳေရးမွာ ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ား၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ေႏွာင့္ေႏွးရသည္ဟု အစိုးရက ကနဦးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂ဝ၁၆ တြင္ အစိုးရသစ္၏ ပထမရက္ ၁ဝဝ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္စဥ္ လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးထိန္လြင္က ယင္းသို႔ ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၈ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ေနျပည္ေတာ္ အစည္းအေဝးႀကီးတစ္ခုတြင္  လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခုိင္က ဓာတ္အားထုတ္ လုပ္ေရးအတြက္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုကို ခ်ျပခဲ့သည္။

ေက်ာက္မီးေသြးက ေဈးသက္သာေသာ္လည္း "အျခားသံုးသပ္ရန္ အခ်က္မ်ားစြာ ရွိသျဖင့္" LNG ဓာတ္ေငြ႔သံုးၿပီး  လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္ ထုတ္လုပ္ေရး ေရတိုစီမံကိန္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု ဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတစ္ခုတြင္မူ ထိုအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာခဲ့သည္။  ေဒသခံတို႔ ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ စီမံကိန္းကို ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ထုတ္ လုပ္ရန္ အသံုးျပဳမည့္ စြမ္းအင္မ်ားအနက္ ေက်ာက္မီးေသြးသည္ ေနာက္ဆံုး ဦးစားေပးျဖစ္မည္ဟု ဆိုသည္။

‘‘ေရအားေတြ အမ်ားႀကီး။ တျခားလုပ္စရာေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါ။ ဒါလုပ္မွ လွ်ပ္စစ္ရမွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ဦးဝင္းခိုင္က ေျပာသည္။

စီမံကိန္းကို ေနျပည္ေတာ္ဘက္မွ သေဘာမတူေၾကာင္း အသံထြက္ေနေသာ္လည္း  ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ တဲြဖက္ၿပီး စီမံကိန္း အေကာင္အထည္မည့္ Toyo Thai Myanmar ကုမၸဏီက ေနာက္ဆုတ္ျခင္း မရိွေပ။

ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ တင္ျပထားသည့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရထံမွ ျပန္ၾကားခ်က္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေန သည္ဟု ကုမၸဏီ၏ ဝတ္ႀကီးေဒသ ေက်ာက္မီးေသြး စြမ္းအင္သံုး လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း တာဝန္ခံ ကိုထက္ေအာင္မြန္က  ေျပာ သည္။
 
"ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔လုပ္ရမယ့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိ၊ မရွိ ကနဦးစမ္းသပ္ထားတဲ့ အစီရင္ခံစာကို ျပည္နယ္ အစိုးရကိုေရာ ျပည္ေထာင္စုကိုေရာတင္ထားပါတယ္”  ဟု ကိုထက္ေအာင္မြန္က ဇြန္လေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေျပာသည္။ 


လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံု ပံုစံငယ္တြင္  ေက်ာက္မီးေသြး တင္သြင္းေရးအတြက္ အသံုးျပဳမည့္ ေရလမ္းေၾကာင္း၊ ဆိပ္ကမ္းတို႔ကိုလည္ ေတြ႔ရသည္

ကုမၸဏီက စီမံကိန္းအတြက္ ေဒၚလာ သံုးဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမည္ ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းတြင္ အသံုးျပဳမည္ ဆိုေသာ သန္႔စင္ ေက်ာက္မီးေသြး၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးနည္းပါးမႈအေၾကာင္း ေလ့လာႏိုင္ရန္ ေဒသခံတခ်ဳိ႕ကို  ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။

● ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ျပင္ဆင္မႈ
စီမံကိန္္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမည္ ဆိုပါက စက္ရံုသည္ ၂ဝ၂ဝ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး သံုးႏွစ္ၾကာမွ စတင္ လည္ပတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ထားသည့္ ဓာတ္အားပမာဏ အျပည့္အဝ ထြက္ရိွရန္ ေနာက္ထပ္ တစ္ႏွစ္ အခ်ိန္ယူရမည္ဟု သိရသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေနျပည္ေတာ္ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရသည့္ႏွင့္ စီမံကိန္းကိုစတင္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။

“တကယ္လို႔မ်ား ျပည္ေထာင္စုက မီးစိမ္းျပလိုက္တာနဲ႕ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ႏိုင္ေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့ အဲဒီကေျမေတြကို နစ္နာေၾကး ေပးထားတယ္” ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာသည္။

ျပည္နယ္အစိုးရက စီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္း  ဧက အမ်ားအျပားကို ေလ်ာ္ေၾကး က်ပ္သိန္းေပါင္း ကိုးေထာင္ေက်ာ္ သံုးကာ ဝယ္ယူၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ျပည္နယ္အဆင့္ ေကာ္မတီတစ္ခုထံမွ သိရသည္။

ယမန္ႏွစ္က ေဒသခံ ၂၂ ဦးကို နစ္နာေၾကး၊ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟု   လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းမင္းက ေျပာသည္။

ဤအေျခအေနတြင္ ထံုးေတာင္ေက်းရြာမွ ေဒသခံ အမ်ားအျပားကမူ ၎တို႔၏ လယ္ေျမမ်ားကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် မေရာင္းႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ သံုးအိမ္ရြာတြင္မူ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးယူထားသူ ငါးဦး အနည္းဆံုး ရိွသည္။ ေလ်ာ္ေၾကး ယူထားသည္ ဆိုေသာ္လည္း စီမံကိန္းကို သေဘာက်ျခင္းမရိွဟု သံုးအိမ္ရြာမွ ေဒၚထံုးနီက ေျပာသည္။

“ဒီလယ္ေတြကိုမေရာင္းရင္ စီမံကိန္းလုပ္တဲ့အခါ နစ္နာမယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ ကၽြန္မကလည္း ဒီလယ္ေတြကို ထိုင္းမွာ အလုပ္သြားလုပ္ၿပီး ဝယ္ထားေတာ့ အလကားေတာ့ အဆံုးမခံႏိုင္ဘူးေလ။ ဒါေၾကာင့္ ေရာင္းလိုက္ရတာပါ” ဟု ေဒၚထံုးနီက  ထိုင္ေနသည့္ သစ္သားခံုကို လက္သဲျဖင့္ျခစ္ရင္း ေျပာျပသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္သို႔ မည္ပံု လုပ္ေဆာင္မည္ ဆိုသည္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေၾကညာသင့္သည္ဟု ေဝဖန္သူလည္း ရိွေနသည္။

ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကမူ အဆိုပါေဝဖန္မႈမ်ားကို ပယ္ခ်လိုက္သည္။

“ကြၽန္မတို႔က ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘူးလို႔ေျပာတယ္။ ကၽြန္မတို႔ကို ေမးလာတိုင္း ကၽြန္မတို႔ ေျဖေနတာပဲ။ အားလံုးကို သိ ေအာင္လည္း ေျပာျပထားတယ္။ ဘာကိုမွ ထိန္ခ်န္ထားတာမရွိဘူး” ဟု ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္က ေမလကုန္ပိုင္း ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ ေတာ္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာသည္။

စီမံကိန္းနယ္ေျမ သံုးအိမ္ရြာမွ ရာအိမ္မွဴး ေစာေက်ာ္တင့္ကမူ ေက်ာက္မီးေသြး စြမ္းအင္သံုးၿပီး ဓာတ္အားထုတ္လိုသူတို႔သည္ ေဒသခံမ်ားကို ေျပာဆိုတိုင္ပင္ျခင္းမရိွဟု ဆိုသည္။

မၾကာေသးမီက ထိုေဒသသို႔ သြားေရာက္စဥ္ တဖဲြဖြဲက်ေနေသာ မိုးစက္မ်ားေအာက္တြင္ ေခါင္းေဆာင္းမပါ၊ ဖိနပ္ဝတ္ဆင္ထားျခင္း မရွိသည့္ ရာအိမ္မွဴးက ဓားမတစ္ေခ်ာင္း ခ်ဳိင္းၾကား ညွပ္ကာ ရြာသုႆန္အစပ္၌ လူးလားေခါက္တံု႔ ေလွ်ာက္ရင္း ေျမက်င္းတခ်ဳိ႕ကို လိုက္လံျပသသည္။

“ေျမစမ္းဖို႔ဆိုၿပီး ေျမတြင္းေတြ ေဖာက္္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မသိရဘူး။ ဘာမွ အသိေပး၊ ေျပာဆို တိုင္ပင္ျခင္းမရွိဘဲ လုပ္ခ်င္ ရာ လာလုပ္တတ္တဲ့သူေတြရဲ႕ ကတိေတြကို ဘယ္လိုယံုရမလဲ” ဟု ရာအိမ္မွဴးက ေျပာလိုက္သည္။

Comments