မွတ္တမ္းရုုပ္ရွင္ျပပဲြ (Participatory Video Screening) ဇူလိုင္ ၂၂ရက္မွာ ျပသမယ္မွတ္တမ္းရုုပ္ရွင္ျပပဲြ (Participatory Video Screening) ဇူလိုင္ ၂၂ရက္မွာ ျပသမယ္
K  (မိုးမခ) ဇူလိုင္ ၂၁၊ ၂၀၁၈


ရန္ကုုန္ရုုပ္ရွင္ေက်ာင္းမွ ျမန္မာလူငယ္ရုုပ္ရွင္ဖန္တီးသူမ်ား ဖန္တီးထားေသာ မွတ္တမ္းရုုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတိုုမ်ားျပပြဲကို ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ ဗိုုလ္ကေလးေစ်းလမ္း (အလယ္ဘေလာက္)၊ ဗိုုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္၁၀၀ရွိ ပန္သူရိယ အႏုုပညာ ဆံုုမွတ္ ျပခန္းမွာ ဇူလိုင္၂၂ ရက္ ေန႔လယ္၂ နာရီ မွ ၄ နာရီထိ ျပသၿပီး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔သိရပါတယ္။

အဆိုပါျပပြဲမွာ ၀င္ေၾကးအခမဲ့ျဖစ္ၿပီး လူမႈအသိုုက္အ၀န္းက ေဒသခံမ်ားမွ ကိုုယ္တိုုင္ ဖန္တီးထားေသာ ဗီဒီယိုု ဇာတ္လမ္း တိုုတစ္ခုုႏွင့္ ရန္ကုုန္ ရုုပ္ရွင္ေက်ာင္းမွ ျမန္မာလူငယ္ရုုပ္ရွင္ဖန္တီးသူမ်ား ဖန္တီး ထားေသာ မွတ္တမ္းရုုပ္ရွင္ ဇာတ္လမ္း တိုုမ်ား ျပသျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ပါ၀င္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ျပပြဲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး Pansuriya လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွာ “လူမႈအသိုုက္အ၀န္းက ေဒသခံမ်ားမွ ကိုုယ္တိုုင္ဖန္တီးထား ေသာ Safe Migration ဗီဒီယိုု ဇာတ္လမ္းတိုုကိုု ျပသသြားမွာ ျဖစ္ၿပီး အထူးအစီစဥ္အေနျဖင့္ ထိုုဇာတ္လမ္းကိုု ဖန္တီးသူ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ကိုုယ္တုုိင္ အေမးအေျဖက႑ကိုု ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးခြင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေနရာရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား၏ ရင္ႏွင့္ဖြယ္အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုု ပံုုေဖာ္ထားေသာ ပုုံျပမွတ္တမ္းရုုပ္ရွင္ Docuanimation ဇာတ္လမ္းတိုု သံုုးကားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မွတ္တမ္းရုုပ္ရွင္ ဇာတ္ ကားတစ္ကားလည္းပါ၀င္ပါတယ္”လို႔ေရးသားထားပါတယ္။

Comments