ေနစိမ့္ - စစ္ႀကိဳေခတ္အသံတိတ္ ရုပ္ရွင္

စစ္ႀကိဳေခတ္အသံတိတ္ ရုပ္ရွင္
ေနစိမ့္
(မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၁၆၊ ၂၀၁၈

ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္မွာ
ဝံပုေလြအသုိက္ ရိွေနတဲ့သတင္း
ပုံျပင္ထဲဖတ္လုိက္ရတယ္။

အေပ်ာ္အရႊင္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ့အမႈအခင္း
၂၀၀၈ ဥပေဒ မူၾကမ္းထဲ
အတည္မျပဳရေသး။

တစုတေဝးတည္း
သံၿပိဳင္ေတးဖြဲ႔သံစဥ္ေတြၾကား
အဖ်ားတာရွည္ခဲ့ရတယ္။

အက်အရႈံးမ်ားတဲ့မ်က္ႏွာစာမွာ
လည္စင္းေပးရုံသာ
မရွိေသာစကားလုံးမ်ားနဲ႔။

အခ်စ္လည္းမရွိ
အမုန္းလည္းမရွိ
ဘုရားသခင္ကုိ ေပးထားမိတဲ့ကတိ
သံသရာတဆုံး
မ်က္ႏွာပူမိတယ္။

ကာဖကာရဲ႕ခုံရုံးမွာ
တရားခံ ျဖစ္ခဲ့တယ္ ။ ။ 


၁၁ ၈ ၂၀၁၈
၀၀း၁

Comments