ေဆာင္းယြန္းလ ● ေကာင္းကင္မ်က္ႏွာကို တရြာမွတ္ခဲ့ၾကပံုမ်ား


ေဆာင္းယြန္းလ ● ေကာင္းကင္မ်က္ႏွာကို တရြာမွတ္ခဲ့ၾကပံုမ်ား
(မုိးမခ) ၾသဂတ္စ္ ၂၈၊ ၂၀၁၈
အစိုးရေတြက
အစိုးရတဲ့ ေျပာင္းလဲျခင္းအေၾကာင္းေတြကို
ေကာင္းေကာင္းမေျပာႏုိင္ခင္မွာ
ကမာၻႀကီးက
အစိုးမရတဲ့ ေျပာင္းလဲျခင္းအေၾကာင္းေတြကို
သူ႔ရာသီဥတုကိုအေျချပဳၿပီး ေျပာႏုိင္ခဲ့တယ္

အစိုးမရတဲ့ ကမာၻႀကီးထဲမွာ
အစိုးမရတဲ့ အစိုးရေတြနဲ ့
ကိုယ့္ေရွ႕ကို အဆိုးေတြဆိုက္ေရာက္လာရင္း
ေနာက္က်ျခင္းေတြနဲ႔ အၿမဲတိုးေနရတဲ့
ဘဝေတြ

ကန္းေနတဲ့ ကမ္းေပၚမွာ
ေသျခင္းဟာ
ပန္းလိုမပြင့္ခဲ့သလို
ေနျခင္းမွာလည္း ပန္းလိုမလန္းခဲ့ၾက။

ေဆာင္းယြန္းလ

Comments