ကာတြန္း ေစာငို - ၈၈ အႏွစ္ ၃၀ - ပိုစတာမ်ား (၁)


ကာတြန္း ေစာငို - ၈၈ အႏွစ္ ၃၀ - ပိုစတာမ်ား (၁)
(မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၈၊ ၂၀၁၈

Comments