ကာတြန္း ေစာငို – ၈၈ အႏွစ္ ၃၀ – ပိုစတာမ်ား (၃)


ကာတြန္း ေစာငို – ၈၈ အႏွစ္ ၃၀ – ပိုစတာမ်ား (၃)


(မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၁၀၊ ၂၀၁၈

Comments