ေမာင္လြမ္းဏီ - ထိုတစ္ည နဲ႔ ဒီတစ္ေန႔

ထိုတစ္ည နဲ႔ ဒီတစ္ေန႔
ေမာင္လြမ္းဏီ
(မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၁၄၊ ၂၀၁၈

ေျမဝသုန္ေရ
တုန္လႈပ္ျခင္းမ်ား
လြမ္းစကားျဖင့္ ပါးပါေလ။

ကမၻာေျမေရ
ေၾကကဲြျခင္းကို
ပန္းလိုနမ္း႐ႈိက္လိုက္ပါေတာ့။

တိုက္ပဲြထဲမွာ
သူရဲေကာင္းမ်ား ေမြးဖြားခဲ့၊
သူရဲေကာင္းမ်ား
တိုက္ပဲြလင့္ႀကဳိ ေတးဆိုသည္။

ေတာ္လွန္သူမ
ေသြးတစ္စနဲ႔ ၊ ေခတ္တစ္ေခတ္ကို
လွစ္ဟေႂကြးေၾကာ္ျပသြားၿပီ။

ခ်စ္သူတို႔ …..
ထိုတစ္ညနဲ႔ ဒီတစ္ေန႔
ေအာက္ေမ့လြမ္းဆြတ္က်န္ရစ္ေပါ့။ ။

ေမာင္လြမ္းဏီ

Comments