ေမာင္စြမ္းရည္ - "ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုကဗ်ာ"

ပန္းခ်ီ ေစာငို

ေမာင္စြမ္းရည္ - "ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုကဗ်ာ"
(မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၁၈၊ ၂၀၁၈


ဒို႔ျမန္မာျပည္
ျပည္သူစည္းရံုး၊ ရွစ္ေလးလံုးကား
ႏွစ္ ၃၀ ပင္ တိုင္ခဲ့ၿပီ။

ရွမ္း, ခ်င္း, ကခ်င္, ကရင္, ကယား
မြန္, ျမန္မာ, တ႐ုတ္, ကုလား
ေက်ာင္းသား ရဟန္း၊ ဘန္းရြက္သီလရွင္
မ်က္မျမင္ေရာ၊ မ်က္ျမင္ေရာ
တူတဇင္ေရာ၊ ေပါက္ျပားေရာ
ေလးေရာ,ျမားေရာ၊ တုတ္ဒါးေရာ
ေတာေရာ,ျမိဳ႕ပါ၊ ဗမာ တျပည္လံုး
ၿခိမ့္ၿခိမ့္ခ်ံဳးခဲ့၊ မဆံုးေန႔ည
ေႂကြးေၾကာ္ၾကၿပီ....

ဒီလိုဟစ္ေႂကြး၊ ေသြးစည္းခဲ့ၿပီ....
- စစ္အာဏာရွင္ -အလိုမရွိ -အလိုမရွိ
- တပါတီစနစ္ -တိုက္ဖ်က္ပစ္ -တိုက္ဖ်က္ပစ္
- ဒီမိုကေရစီရရွိေရး -ဒို႔အေရး -ဒို႔အေရး

 ဒို႔အေရးမို႔၊ ဒို႔အေရးလို႔ - ဟစ္ေႂကြး လူထု
ေတာင္းဆိုမႈသည္
ေလထု, ေရထု, ေျမထုတုန္လည္း(လဲ)
ေတာ္လည္းျမည္ဟိန္း၊ လူသန္းသိန္းတို႔
မခ်ိန္း မခ်က္၊ လမ္းေပၚတက္ၾက
ထြက္ေလာ့ ဖ်က္ေလာ့ တပါတီ
ထူေလာ့ ေထာင္ေလာ့ ဒီမိုကေရစီ
(အေရးေတာ္ပံု ေအာင္ရမည္)
(အေရးေတာ္ပံု ေအာင္ရမည္)
(အေရးေတာ္ပံု ေအာင္ရမည္)

- စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး -ဒို႔အေရး -ဒို႔အေရး
- စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းေရး -ဒို႔အေရး -ဒို႔အေရး
- တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး -ဒို႔အေရး -ဒို႔အေရး
- စစ္မွန္ေသာ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုဥပေဒသစ္ ေပၚထြန္းလာေရး -ဒို႔အေရး -ဒို႔အေရး
- အေရးေတာ္ပံု (ေအာင္ရမည္)
(ေအာင္ရမည္)
(ေအာင္ရမည္)

 ေမာင္စြမ္းရည္
(၈-၇-၂၀၁၈)

Comments