အလယ္ရိုးမကဗ်ာဆရာမ်ား - '' ျမစ္'' ကဗ်ာ/အႏုပညာမဂၢဇင္းအမွတ္(၂) အစီအစဥ္ေၾကညာ

'' ျမစ္''  ကဗ်ာ/အႏုပညာမဂၢဇင္းအမွတ္(၂) အစီအစဥ္ေၾကညာ
 
အလယ္ရိုးမကဗ်ာဆရာမ်ား၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ ``ျမစ္´´ ကဗ်ာ/အႏုပညာမဂၢဇင္းအမွတ္ (၁)ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၁)ရက္ေန႔ (ကမ႓ာ့ကဗ်ာေန႔) တြင္ စီစဥ္ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ပါသည္။
ယခု ``ျမစ္´´ ကဗ်ာ/အႏုပညာမဂၢဇင္းအမွတ္(၂)ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၁)ရက္ေန႔ (ကမ႓ာ႔ကဗ်ာေန႔) အမီထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိႏိုင္ရန္ အလယ္႐ိုးမကဗ်ာဆရာမ်ားအဖြဲ႔မွ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

ကဗ်ာ / ကဗ်ာရွည္ / အက္ေဆး / ကဗ်ာဆိုင္ရာတို႔ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ေနာက္ဆံုးထား၍
middleyomapoetry@gmail.com သို႔လည္းေကာင္း....

မိုးေက်ာ္ေအာင္
ဆုသစ္ စတိုး
ဦးဘြားလမ္းl ဦးမင္းဒင္ရပ္
ပ်ဥ္းမနားျမိဳ႕။

-
အိုေအာင္
တိုက္ (၁၅၀)
အခန္း (၃၃) ၄လႊာ
ခေရအိမ္ယာ ပညာသိဒၶိရပ္ကြက္
ဇဗၺဴသီရိျမိဳ႕နယ္
ေနျပည္ေတာ္
...  တို႔သို႔ လိပ္မူ၍ စာတိုက္မွေသာ္လည္းေကာင္း ၊ စာမူမ်ား ေပးပို႔ႏိုင္ၾကပါသည္။
စာတည္းအဖြဲ႔၏ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္စာမူမ်ားစာရင္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ယခု ျမစ္ facebook page မွတဆင့္ ေဖာ္ျပေၾကညာေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

``ျမစ္´´ကဗ်ာ/အႏုပညာမဂၢဇင္း စုစည္းဖြဲ႔စည္းမႈ

နာယက
- ေမာင္သင္းခိုင္| ေမာင္ၾကဴးရင့္| ေဇာ္ဝင္းကို
တာဝန္ခံစာတည္း
- မိုးေက်ာ္ေအာင္| အိုေအာင္
စာတည္းအဖြဲ႔
- လိႈင္းထက္| ေအာင္ႏွင္းသစ္|
ညီဗလ| ေဇာ္ထိန္| ေဆာင္းခ်စ္ၿငိမ္| ေသြးဦး
စီမံထုတ္လုပ္
- ကိုေ႐ႊလင္း
ပန္းခ်ီတာဝန္ခံ
- ပန္းခ်ီဝင္းတင့္
ဂီတတာဝန္ခံ
- သိန္းေဌးေအာင္

Comments