ဘဝသစ္စခန္းတြင္ ဘဝပ်က္ျခင္း

ဘဝသစ္စခန္းတြင္ ဘဝပ်က္ျခင္း
ဓာတ္ပံုအက္ေဆး
ဓာတ္ပံုမ်ား - Myanmar Now
(မုိးမခ) ၾသဂတ္စ္ ၇၊ ၂၀၁၈

ကေလးၿမိဳ႕နယ္ရွိ အက်ဥ္းစခန္းမ်ားတြင္  ၁၉၉၉-၂၀၀၀ ကာလ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မွႈမ်ားေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားရာႏွင့္ခ်ီ ေသဆံုုးခဲ့ၾကသည္။   


 

ႏိုင္ငံအႏံွ႔ရဲဘက္စခန္းမ်ားတြင္  အက်ဥ္းသား ေသဆံုးမႈမွာ ၃၆ ႏွစ္အတြင္း ၄,၁၈၇ ဦး ရိွခဲ့သည္ဟု အစိုးရက ၂ဝ၁၄ တြင္ ေျပာသည္။ ေသဆံုးမႈမွာ ရာသီဥတု၊ "အစားအေသာက္ အေနအထိုင္ လြဲမွားျခင္း" ႏွင့္ မေတာ္တဆထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ အက်ဥ္းသား ေသဆံုးမႈမွာ အက်ဥ္းသား အေနအထိုင္ မဆင္ျခင္ျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုလိုဟန္ရိွသည္။

Myanmar Now ၏ စံုစမ္းခ်က္အရမူ အက်ဥ္းသားအမ်ားအျပား အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာ ရဲဘက္စခန္းမ်ားတြင္ ေသဆံုးမႈ အမ်ားအျပား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရျခင္းမွာ ႏိွပ္စက္ညွဥ္းပန္းျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေနရာထုိင္ခင္း၊ အစားအေသာက္၊ ေဆးကုသမႈ မရရိွျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ၾကသည္။

စစ္ကိုုင္းတိုုင္းေဒသႀကီး ကေလးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရာဇျဂႋဳဟ္အက်ဥ္းစခန္းမ်ားတြင္လည္း ၁၉၉၉-၂၀၀၀ ကာလ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မွႈမ်ားေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားရာႏွင့္ခ်ီ ေသဆံုုးခဲ့ၾကသည္။  

အက်ဥ္းသား ေသဆံုးအၿပီး မွတ္တမ္းမ်ားတြင္  အသိသက္ေသအျဖစ္ လက္မွတ္ထိုုးေပးခဲ့ရေသာ ရာဇျဂႋဳဟ္္ (၂) အက်ဥ္းစခန္းအနီးရွိ ရာဇျဂိဳလ္ေက်းရြာတြင္ ၁၉၉၉ မွ ၂ဝဝ၃ အထိ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွႈးတာဝန္ ယူခဲ့သူ ဦးစံဗလက အက်ဥ္းသားေသဆံုးမႈမွာ ေန႔စဥ္ ရိွခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ရာဇျဂႋဳဟ္္ အက်ဥ္းစခန္းပိုုင္ စပါးကြင္းမ်ားတြင္ လုုပ္ကိုုင္ရင္း အက်ဥ္းသားမ်ား အမ်ားအျပား ေသဆံုုးခဲ့သည္။
အက်ဥ္းသားတို႔ ဒဏ္ရာအႀကီးအက်ယ္ ရျခင္း၊ နာဖ်ားျခင္း၊ ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ လုပ္ကိုင္ရျခင္း၊ ႏိွပ္စက္ခံရျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ထိုစခန္းမ်ားကို အစိုးရက ဘဝသစ္စခန္းဟု ေခၚတြင္ခဲ့သည္။

ရာဇျဂႋဳဟ္္ ဘဝသစ္စခန္းတခ်ဳိ႕ရိွ လုပ္ငန္းခြင္၊ အက်ဥ္းသားတို႔၏ ပံုရိပ္မ်ားကို  ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။ရဲဘက္စခန္း အက်ဥ္းသား ေသဆံုးမႈအမ်ားအျပားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သက္ေသအျဖစ္ လက္မွတ္ထိုးေပးခဲ့ရေသာ ရာဇျဂိဳလ္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွႈးေဟာင္း ဦးစံဗလ  

 


Comments