ကာတြန္း အဲမုခ ရဲ႕ အရွင္ႀကီးတုိ႔ေၾကာင့္ ...

 ကာတြန္း အဲမုခ ရဲ႕ အရွင္ႀကီးတုိ႔ေၾကာင့္ ...
(မုိးမခ) ၾသဂတ္စ္ ၆၊ ၂၀၁၈

Comments