ကာတြန္း ေစာငို - ၈၈ အႏွစ္ ၃၀ - ပိုစတာမ်ား (၂)


ကာတြန္း ေစာငို - ၈၈ အႏွစ္ ၃၀ - ပိုစတာမ်ား (၂)
(မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၉၊ ၂၀၁၈

Comments