ကာတြန္း သာလွ(နတၱလင္း) - ေအာက္ေျခမွာ ေနရာတာမို႔

 ကာတြန္း သာလွ(နတၱလင္း) -  ေအာက္ေျခမွာ ေနရာတာမို႔
(မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၁၀၊ ၂၀၁၈

Comments