တင္ေအး (၈၈ မ်ဳိးဆက္၊ ဗကသ) ● နည္းပရိယာယ္ အခင္းအက်င္း ဟန္ခ်က္

တင္ေအး (၈၈ မ်ဳိးဆက္၊ ဗကသ) ● နည္းပရိယာယ္ အခင္းအက်င္း ဟန္ခ်က္
(မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈


ဒီေန႔ ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရးမွာ လုိအပ္ေနတာက သူသူငါငါ ေျပာေနၾကသလုိ တတိယအင္အားစုတခု မဟုတ္ပါဘူး၊ ဘယ္သူ႔ အလြန္ ဘယ္ဝါ့အလြန္ကာလအတြက္ ျပင္ဆင္ထားရမယ့္အင္အားစုလည္း မဟုတ္ပါဘူး။

ဒါဆုိ ဒီေန႔ လုိအပ္ေနတာ ဘာလဲ၊ အဲဒါကုိဘဲ ေဆြးေႏြးခ်င္တာပါ။

ဒီေန႔ ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနဟာ ျဖတ္သန္းခဲ့ဖူးတဲ့ေခတ္ကာလေတြနဲ႔မတူတဲ့အခင္းအက်င္းေတြနဲ႔ ရင္ ဆုိင္ေနရ တယ္။ ဒါဟာ ကမၻာႀကီးရဲ႕ သိပၸံနည္းပညာနယ္ပယ္အပါအဝင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအေျပာင္းအလဲေတြကေန ထင္ဟပ္ ႐ုိက္ခတ္မႈ ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သလုိ၊ ဗမာျပည္ရဲ႕ေရာက္ရွိေနတဲ့ေခတ္ရဲ႕သမုိင္းေပးအေျခအေနေၾကာင့္လည္း အခုလုိ အရင္ကာလ ေတြနဲ႔ မတူတဲ့အခင္းအက်င္းမ်ိဳးနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတာပါ။ အရင္ေခတ္ကာလေတြနဲ႔ မတူတဲ့အခင္းအက်င္းေတြကုိ လက္မခံခ်င္ လုိ႔ေတာ့ မရ၊ အဲဒါကုိက အရွိတရားျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီ့အရွိတရားဟာ ႐ႈတ္ေထြးလွတဲ့ အခင္းအက်င္း လုိ႔ေတာ့ ေျပာႏုိင္ပါ တယ္။

● ရပ္တည္ခ်က္ အ႐ႈတ္အေထြး
႐ႈတ္ေထြးလွတဲ့အခင္းအက်င္းနဲ႔အညီပါဘဲ၊ ရပ္တည္ခ်က္ဆုိင္ရာ အ႐ႈတ္အေထြးေတြလည္း ေပၚလာတာေတြ႕ရပါ တယ္။ ဒီမုိကေရစီဘက္ျခမ္းမွာရွိေနေပမယ့္ ဒါဟာ ျပည္သူလူထုဘက္က ရပ္တည္တဲ့၊ အဖိႏွိပ္ခံေတြဘက္က ရပ္တည္တဲ့ သေဘာထား၊ အေျပာအဆုိ၊ လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္မႈမွ ဟုတ္ရဲ႕လားဆုိတဲ့ ဆန္းစစ္စရာေတြလည္း ျဖစ္လာပါတယ္။

ရွစ္ေလးလုံးဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံမတုိင္မီကာလ၊ အေရးေတာ္ပုံကာလနဲ႔ အေရးေတာ္ပုံေနာက္ဆက္တြဲကာလ ေတြတေလွ်ာက္လုံးမွာ ရပ္တည္ခ်က္ဆုိင္ရာကိစၥက သိသားရွင္းလင္း ရွိလွပါတယ္။ အဲဒီ့အတြက္ ရန္သူ၊ မိတ္ေဆြ၊ ရဲေဘာ္ဆုိတာလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွိ၊ မဟာမိတ္စည္းကလည္း ျပတ္ျပတ္သားသား ျခားရလြယ္ပါတယ္။ အေျပာအဆုိ၊ အေရးအသား၊ လႈပ္ရွားမႈ၊ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ဒါ ဘယ္ဘက္ကလည္းလုိ႔ အထူးတလည္ စဥ္းစား ေနရစရာမလုိ၊ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိႏုိင္ပါတယ္။

ဒီေန႔ကာလ၊ ပုိတိတိပပ အထူးျပဳေျပာရရင္ ပါတီစုံလႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္း ေပၚေပါက္လာၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာေတာ့ အေျပာအဆုိ၊ အေရးအသား၊ လႈပ္ရွားမႈ၊ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြကုိၾကည့္ၿပီး ရန္သူလား၊ မိတ္ေဆြ လား၊ ႏွစ္ဘက္ခြေနတာလားဆုိတာ အကဲျဖတ္ရ ခက္လာပါတယ္။ ညီအစ္ကုိ မသိတသိ ျဖစ္လာပါတယ္။

● ရန္သူ၊ မိတ္ေဆြ
ဒါေၾကာင့္ ရန္သူ၊ မိတ္ေဆြ ခဲြျခားရမယ့္ သေဘာထားအျမင္တခုေတာ့ ဒီေန႔အေျခအေနမွာ မျဖစ္မေန ေဖၚထုတ္ ထားဖုိ႔ လုိအပ္ေနပါၿပီ။ အဲဒါဟာ ရပ္တည္ခ်က္အ႐ႈတ္အေထြးကုိ ရွင္းထုတ္အကဲျဖတ္ရမယ့္ သေဘာထားအျမင္ အယူ အဆဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အနိမ့္ဆုံးရွိသင့္ရွိထုိက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ဒီမုိကေရစီဘက္ေတာ္သားလား၊ ဒီမုိကေရစီ ဆန္႔က်င္တဲ့ဘက္ေတာ္သားလားဆုိတာ တုိင္းတာအကဲျဖတ္ဖုိ႔ေတာ့ လုိပါတယ္။ ဒီေန႔ကာလမွာ အဖိႏွိပ္ခံ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူေတြဘက္က ရပ္တည္တဲ့ ဒီမုိကေရစီဘက္ေတာ္သား ဟုတ္ မဟုတ္ ဆန္းစစ္တဲ့အခါ အျမင့္ဆုံးေဖာ္ျပခ်က္၊ အနိမ့္ဆုံးေဖာ္ျပခ်က္ တုိင္းတာစရာအခ်က္အလက္ အမ်ားအျပား ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ေဖာ္ျပခ်က္ဒီကရီလုိက္လုိ႔ မဟာမိတ္ အျဖစ္ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္မႈအတိမ္အနက္လည္း ကြာမွာပါ။

ဒီေန႔လုိ ရန္သူ႔ေဘာင္ကုိ ခ်ံဳ႕ေစၿပီး၊ မိတ္ေဆြေဘာင္ကုိ ခ်ဲ႕သထက္ခ်ဲ႕ရဖုိ႔ ပုိလုိအပ္ေနတဲ့အေျခအေနမွာ တမိနစ္တူ တမိနစ္တြဲလုပ္၊ ႏွစ္မိနစ္တူ ႏွစ္မိနစ္တြဲအလုပ္ၾကရမွာျဖစ္သလုိ၊ တခုတူ တခုတြဲလုပ္၊ ႏွစ္ခုတူ ႏွစ္ခုတြဲ လုပ္ၾက ရမွာဘဲမဟုတ္လား။

ဒါေၾကာင့္ တူညီတဲ့အေျခအေနေပးမႈအေပၚမွာ တူႏုိင္သေလာက္ တြဲအလုပ္လုပ္လုိ႔ရေအာင္ အနိမ့္ဆုံး ေဖာ္ျပ ခ်က္နဲ႔ ရန္သူ၊ မိတ္ေဆြ၊ ရဲေဘာ္ဆုိတဲ့စည္း၊ ဒီမုိကေရစီဘက္ေတာ္သားနဲ႔ ဒီမုိကေရစီဆန္႔က်င္သူ ဘက္ေတာ္သားဆုိတဲ့ စည္းကို သတ္မွတ္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒီေန႔ စည္းသတ္မွတ္ဖုိ႔၊ ဘက္ခြဲျခားဖုိ႔ အနိမ့္ဆုံး ေဖာ္ျပခ်က္ကေတာ့ ..

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ အႏွစ္သာရ ေျပာင္းလဲပစ္ဖုိ႔လုိအပ္ေၾကာင္း တစုိက္မတ္မတ္ လက္ေတြ႕က်က် အခုိင္အမာ ေဖာ္ျပျခင္းဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ အဖုံးကစေျပာင္းရမယ္၊ အသစ္ေရးဆြဲရမယ္၊ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲမယ္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံကုိ လက္ခံေၾကာင္း၊ လက္မခံေၾကာင္း လူထုဆႏၵခံယူပြဲျပန္လုပ္ရမယ္ စသျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါတယ္။

ေဖာ္ထုတ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေနတာဟာ နည္းပရိယာမတူၾကတာ သာျဖစ္ၿပီး အဓိကေဖာ္ျပရမွာကေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီအႏွစ္သာရေတြပါတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္ရမယ္ ဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိေတာ့ တစုိက္မတ္မတ္ လက္ေတြ႕က်က် ခုိင္ခုိင္မာမာဆုတ္ကုိင္ ေဖၚျပရပါမယ္။

အဲဒီ့ထဲမွာမွ အေျခအေနလုိက္လုိ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ အကာအကြယ္ေပးထားတဲ့ အႏွစ္သာရေတြကုိ မထိပါး ေစဘဲ၊ ဟုိနားတိ ဒီနားတိ ျပင္ခ်င္တာမ်ိဳးကေတာ့ အႏွစ္သာရကုိ ေျပာင္းလဲခ်င္တဲ့ ေဖာ္ျပခ်က္မဟုတ္လုိ႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပည္သူလူထုဘက္က ရပ္တည္ၿပီး ေျပာင္းလဲခ်င္တာလုိ႔ အကဲျဖတ္ သတ္မွတ္လုိ႔ မရႏုိင္ပါဘူး။

ျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြားအေပၚမွာရပ္တည္တဲ့ ရပ္တည္ခ်က္၊ အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူေတြ၊ အဖိႏွိပ္ခံ တုိင္းရင္းသား ေတြဘက္က ရပ္တည္တဲ့ရပ္တည္ခ်က္၊ ဒီမုိကေရစီဘက္ျခမ္းမွာရွိၾကသူေတြဟာ အဲသလုိ ရပ္တည္ခ်က္တူၾကတယ္ဆုိတဲ့ အေျခခံအေပၚမွာ ဆက္ေဆြးေႏြးမွာပါ။

● နည္းပရိယာယ္အခင္းအက်င္းနဲ႔ ပြတ္တုိက္မႈ

ရပ္တည္ခ်က္တူၾကတဲ့အတြက္ ဘက္ တဘက္တည္း၊ ပန္းတုိင္ တခုတည္း၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ အတူတူ။ ဒါေပမယ့္ ပန္းတုိင္ကုိ ေရာက္ေအာင္သြားၾကမယ့္ ခင္းက်င္းၾကတဲ့ နည္းပရိယာယ္၊ ခ်မွတ္ထားတဲ့ နည္းနာက မတူ။ နည္းပရိယာယ္ မတူေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖၚၾကတဲ့ အလုပ္ေတြ၊ လႈပ္ရွားမႈေတြ မတူ။ နည္းပရိယာယ္မတူၾကတဲ့အေပၚမွာ ဒီမုိကေရစီ ဘက္ျခမ္းမွာရွိၾကသူခ်င္းဟာ ကုိယ္ယုံၾကည္တဲ့နည္းပရိယာယ္နဲ႔အညီေပၚထြက္လာတဲ့ ကုိယ့္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ အေကာင္ အထည္ေဖၚရင္း ပြတ္တုိက္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚတတ္ၾကပါတယ္။

အဲဒီ့ပြတ္တိုက္မႈေတြကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖုိ႔ ၾကည္လင္တဲ့သေဘာထားအျမင္တရပ္ ရွိဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္၊ အဲဒီ့အတြက္ နည္းပရိယာယ္အခင္းအက်င္း မတူၾကရတဲ့အေၾကာင္းေတြကုိလည္း နားလည္ထားဖုိ႔ လုိအပ္ ပါတယ္။

ရပ္တည္ခ်က္ အနိမ့္ဆုံးတူေသာ္လည္း နည္းပရိယာယ္အခင္းအက်င္း မတူၾကရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြကုိ ရွာ ၾကည့္တဲ့အခါ

- ပကတိအေျခအေနတရပ္အေပၚမွာ အကဲျဖတ္ခ်က္ မတူရင္ နည္းပရိယာယ္အခင္းအက်င္း ကြဲပါတယ္။
- အေတြ႕အႀကံဳ၊ ျဖတ္သန္းမႈ၊ ဘဝခံစားမႈ မတူရင္ နည္းပရိယာယ္အခင္းအက်င္း ကြဲပါတယ္။
- ယုံၾကည္ခ်က္၊ ေလ့လာမႈ(ဖတ္တဲ့စာအုပ္) မတူရင္ နည္းပရိယာယ္အခင္းအက်င္း ကြဲပါတယ္။

နည္းပရိယာယ္အခင္းအက်င္း ကြဲၾကတာဟာ အဲဒီ့အေၾကာင္းခံေတြေၾကာင့္လုိ႔ နားလည္ရင္၊ ပြတ္တုိက္မႈေတြျဖစ္ တဲ့အခါ ငါနဲ႔ မတူ၊ ငါ့ ရန္သူဆုိတဲ့သေဘာထားနဲ႔ တုံ႔ျပန္မႈေတြကုိ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ပါလိမ့္မယ္၊ မုန္းသူေတြ ဝမ္းသာေစၿပီး၊ ခ်စ္သူေတြ ဝမ္းနည္းေစမယ့္ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆုိေတြကုိ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ပြတ္တုိက္မႈအေပၚ ရန္ဘက္ အသြင္မေဆာင္ေစဘဲ၊ မိတ္ဘက္အသြင္ တုံ႔ျပန္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

● နည္းပရိယာယ္အခင္းအက်င္းနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္း

ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမွာ ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္းဆုိတာ ရွိပါတယ္။ နည္းပရိယာယ္ အခင္းအက်င္း မတူၾကတာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ တဖြဲ႔နဲ႔တဖြဲ႕ၾကား၊ တဦးနဲ႔တဦးၾကား မတူတာဟာ လႊမ္းမုိးမႈ၊ အျပန္အလွန္ ထိခုိက္မႈ၊ ပြတ္တုိက္မႈ မႀကီးမား လွပါဘူး။
ဒါေပမယ့္ ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္းနဲ႔ က်န္အင္အားစုေတြၾကား နည္းပရိယာယ္အခင္းအက်င္း မတူရင္ေတာ့ သက္ေရာက္မႈဟာ ႀကီးမားတတ္ပါတယ္။ ပြတ္တုိက္မႈေတြအေပၚ တုံ႔ျပန္မႈေတြကလည္း ျပင္းထန္တတ္ပါတယ္။ မိတ္ဘက္ အသြင္မေဆာင္ဘဲ၊ ရန္ဘက္အသြင္ေဆာင္တဲ့တုံ႔ျပန္မႈေတြအထိ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြ ၾကားက အႏႈတ္လကၡ ဏာပါ။

အႏႈတ္လကၡဏာမျဖစ္ေစခ်င္လုိ႔ အေလွ်ာ့အတင္းလုပ္ၿပီး ကုိယ့္နည္းပရိယာယ္ကုိ ေျပာင္းေပးရမယ္ဆုိတာလည္း ဘယ္သူ႔ဘယ္သူ ဘယ္ဘက္ကမွ မျဖစ္ႏုိင္၊ စိတ္ကူးယဥ္တာဘဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ယုံၾကည္ခ်က္မွာ အေလွ်ာ့အတင္းဆုိတာ မရွိပါဘူး။ ယုံၾကည္ခ်က္ဟာ မ်ဥ္းေျဖာင့္သေဘာေဆာင္ပါတယ္။

ဒါဆုိရင္ ဘက္တူ၊ ရပ္တည္ခ်က္တူ၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္တူသူေတြၾကားမွာ နည္းပရိယာယ္မတူၾကတာကုိ ဘယ္လုိ သေဘာထား စခန္းသြားၾကမလဲ။

● နည္းပရိယာယ္ဟန္ခ်က္ညီေရး
ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းတရပ္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီတရပ္၊ ႏုိင္ငံေရးသမားတေယာက္ဟာ ကုိယ့္စိတ္ကူးထဲရွိတဲ့အတုိင္း ထင္ရာျမင္ရာ ေျပာလုိ႔ဆုိလုိ႔ လုပ္လုိ႔ မရပါဘူး။ ပကတိအေျခအေနတရပ္အေပၚမွာ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ႏုိင္ေျခလုိ႔ သူ ယုံၾကည္တဲ့လမ္းကုိ ေ႐ြးေလွ်ာက္ရတာပါ။

အဲဒီ့မွာ အေရးႀကီးတာက ပကတိအေျခအေနတရပ္ ဆုိတာပါ။ ကုိယ္ျဖတ္သန္းေနတဲ့ ေခတ္ကာလမွာ ျဖစ္ပ်က္ ေနတဲ့အရာအားလုံးဟာ ပကတိအေျခအေနပါဘဲ။

အဲဒါေၾကာင့္ အေျခအေနတရပ္ကုိ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီဆုိရင္ ကုိယ္နဲ႔မတူတဲ့၊ ကုိယ့္အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔မတူတဲ့၊ ကုိယ့္အင္အားစုနဲ႔မတူတဲ့ နည္းပရိယာယ္အခင္းအက်င္းနဲ႔ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈေတြဟာ ကုိယ့္ေနရာ၊ ကုိယ့္အဖြဲ႔အစည္း ေနရာ၊ ကုိယ့္ပါတီေနရာက ခ်ဥ္းကပ္စဥ္းစားတဲ့အခါမွာ ပကတိအေျခအေနတရပ္ထဲက အခ်က္အလက္ေတြအျဖစ္သာ ခ်ဥ္းကပ္ၾကည့္ျမင္ရပါမယ္။

ဦးေဆာင္မႈအခန္းက ေ႐ြးခ်ယ္ထားတဲ့နည္းပရိယာယ္အခင္းအက်င္းျဖစ္ပါေစ၊ ကုိယ္နဲ႔မတူ ကုိယ္မယုံၾကည္ရင္ အဲဒီ့နည္းပရိယာယ္ အခင္းအက်င္းအတုိင္း လုိက္လုပ္စရာမလုိပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ … ဦးေဆာင္မႈအခန္းက သြားေနတဲ့ နည္းပရိယာယ္ အခင္းအက်င္းနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ ပကတိအေျခအေနရဲ႕အခ်က္အလက္ေတြအျဖစ္ေတာ့ နားလည္ရပါ မယ္။ မတူညီၾကသူမ်ားၾကား ဘယ္ဘက္ကမွ ငါနဲ႔မတူ င့ါရန္သူဆုိတဲ့အျမင္နဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္လုိ႔ အလုပ္မျဖစ္ပါဘူး။ ကုိယ္နဲ႔ မတူတဲ့ နည္းပရိယာယ္အခင္းအက်င္း အေကာင္းအဆုိးကုိေတာ့ အနည္းနဲ႔အမ်ား ခံၾကရပါလိမ့္မယ္။ ရပ္တည္ခ်က္ တေလွတည္းစီးေနၾကသူေတြျဖစ္လုိ႔ တေယာက္က အရပ္မ်က္ႏွာတခုကို ေလွာ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေနာက္တေယာက္က တျခားအရပ္မ်က္ႏွာတဘက္ကုိ ေလွာ္ေနရင္ေတာ့ ေရွ႕ကုိေရာက္ဖုိ႔ ပုိၾကာပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီ့ဒဏ္ကုိေတာ့ အတုိင္းအတာ တခုအထိ ခံၾကရမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ … ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ မွန္ကန္သူရဲ႕ေလွာ္ခတ္မႈ ဦးတည္ရာကုိ ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။

မတူတဲ့နည္းပရိယာယ္နဲ႔ မတူတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ ကုိယ္ရင္ဆုိင္ျဖတ္သန္းရတဲ့ ပကတိအေျခအေနရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြအျဖစ္ ၾကည့္ျမင္သုံးသပ္ၿပီး၊ ရွိေနတဲ့ပကတိအေျခအေနနဲ႔အညီ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ႏုိင္ေျခေတြနဲ႔ ကုိယ့္နည္းပရိယာယ္အခင္းအက်င္းကုိ ခ်မွတ္ရမွာပါ။ ဒါမွလည္း မတူတဲ့နည္းပရိယာယ္ေတြၾကားမွာ ရန္ဘက္သေဘာ ေဆာင္တဲ့ ပြတ္တုိက္မႈကုိ ေရွာင္ႏုိင္ၿပီး၊ နည္းပရိယာယ္ဟန္ခ်က္ ထိန္းညႇိႏုိင္တဲ့ အားသာခ်က္ေတြကုိ ရွာေဖြႏုိင္မွာပါ။

ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ လုိအပ္ေနတာဟာ ကုိယ္ယုံၾကည္တဲ့ နည္းပရိယာယ္အခင္းအက်င္း၊ နည္းပရိယာယ္လမ္းစဥ္ကုိ ခုိင္ခုိင္မာမာ ခ်မွတ္ထားဖုိ႔၊ အဲဒီ့နည္းပရိယာယ္နဲ႔အညီ အေကာင္အထည္ေဖၚမယ့္လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခ်မွတ္ ထားဖုိ႔ပါဘဲ။ အဲဒီ့လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မွာကလည္း တတိယအင္အားစု မဟုတ္ပါဘူး။ အခုရွိေနတဲ့ ဒီမုိကေရစီအင္အားစု နဲ႔ တုိင္းရင္းသားျပည္သူေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ။

တင္ေအး (၈၈ မ်ဳိးဆက္၊ ဗကသ)

(လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ စာစဥ္ အတြဲ ၂၊  အမွတ္ ၄၊  ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာလမွာ ေဖၚျပထားတဲ့ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါ တယ္။)

Comments