ကာတြန္း သာလွ (နတၱလင္း) ရဲ႕ မဲဆြယ္ကာလ


ကာတြန္း သာလွ (နတၱလင္း) ရဲ႕ မဲဆြယ္ကာလ
(မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈

Comments